Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Tysk B
Lærer(e) Louise Dalsgaard Kristensen, Steen Hedegaard Rasmussen
Hold 2019 tyFB/d (1d tyFB, 2d tyFB)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Digitales Leben
Titel B Typisch deutsch
Titel C Gewalt und Verbrechen
Titel D Forløb#4 Stunde Null
Titel E Forløb#5  Das Wirtschaftswunder.
Titel F Forløb#6 Mitmenschen
Titel G Forløb#7Widerstand gegen Hitler

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Digitales Leben

Fokus og formål med forløbet:
- Et forløb med fokus på de nye medier
- Opnå bedre forståelse af de nye medier, som udgør en stor del af vores hverdag
- Diskutere fordele og ulemper ved brugen af de nye medier
- Fokus på digitale kompetencer og digital dannelse
- Hvordan har de digitale medier ændret kommunikationen mellem mennesker?

Materialer:

Tekster fra bogen:
Kate Fuchs og Mathilde Sinding (2016): "Auf uns - grundbog til tysk i gymnasiet", Gyldendal,
København:

- S. 27-31 i "Auf uns": Dagbog af Lukas Böing "Wie wäre mein Leben ohne Internet, Handy, Facebook und Co.? Ein Vergleich", 2015. (5 sider).

- S. 42-47 i "Auf uns": Kira Brück "Gefällt mir: So geht Social Media", 2014. (5 sider).

Artikler:
- Wenn das Smartphone suchtig macht (inkl. lydfil) - http://www.dw.com/de/wenn-dassmartphone-
suchtiR-macht/1-36943627, Deutsche Welle 2017. (5 sider).

Filmklip + manus:
- Offline im Urlaub - http://www.dw.com/de/offline-im-urlaub/a-16830036, Deutsche Welle
2013. (2 siders manus til videoen). (6 sider).

Sange:
- Programmiert - af Tim Bendzko 2013 https://www.voutube.com/watch?v=G7nr08MJvaE
S. 23-26 i "Auf Uns". (4 sider).

Supplerende:
Dansk debat:
- Deadline 28.09.17- diskussion om digital dannelse generelt og i undervisningen (3 sider).

Fiktionsfilm:
- Das Erste: "Das weiße Kaninchen", 2016. Kan findes på CFU. (8 sider).

Grammatik: Svage verber i præsens, hjælpeverberne med fokus på haben og sein, kasussystemet, ubestemt og bestemt artikel.

Omfang: 55 sider
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aufgabe 1 14-11-2019
Aufgabe 2 03-12-2019
Aufgabe 3 16-12-2019
Aufgabe 4 23-01-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Typisch deutsch

Formål med forløbet: At tilegne sig viden om tyske kulturelle og samfundsmæssige forhold, her-under også stereotyper af og fordomme over for tyskere/danskere.
•Fokus:
- Hvad er typisk tysk og giver det overhovedet mening at sige, at noget er typisk tysk?
- Klicheer om tyskere
- Det tyske skolesystem
- At kunne sammenligne tyske og danske forhold.
- Mundtlig sprogtræning.

Materiale:

Sang: Die Prinzen: ”Deutschland” (2001) - Hvordan skildres tyskerne i sangen? Fokus på tekstens ironi.

“Typisch dänisch – typisch deutsch” – 3 dele i Dein Deutschland – Systime - ibog (2019)- Forskelle og ligheder mellem tyskere og danskere + Brugen af nationalsymboler og tiltaleformer.

Artikel: ”Typisch dänisch” - http://xn--dnisch-bua.de/typisch-daenisch/
- Hvad er typisk dansk?

Artikel: ”Was ist typisch deutsch?” - https://www.focus.de/wissen/mensch/deutsch/stereotype_aid_21930.html
Hvad forbinder tyskerne selv og andre folkeslag med at være tysk?

“Siezen und Duzen” - Dein Deutschland – Systime - ibog (2019) - Hvordan tiltaler man hinanden i hhv. Tyskland og Danmark?

“Das deutsche Schulsystem” -  (Ibid.)

Supplerende materiale:
- Filmklip: Galileo Lunch Break: ”Typisch deutsch – Deutsche Klischees” (2015) - Klicheer om tyske-re, hvilke ord forbindes ofte med Tyskland og tyskere. Vi træner lytteforståelse.

Grammatik: Kasussystemet (+ analyse), possessive pronominer, ordstilling i hovedsætninger

Omfang inkl. tekst, opgaver og grammatik: ca. 40
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Gewalt und Verbrechen

Et forløb om vold og forbrydelser af forskellig karakter (uagtsomt manddrag, bortførelse og en uopklaret sag om forsvunden person).

Materialer:
- Ferdinand von Schirach: ”Anatomie” (2010) (Novelle) i: Auf Uns – Kate Fuchs og Mathilde Sinding (2016) (Gyldendal)

- Natascha Kampusch: ”3069 Tage 2010” (2010) (Romanuddrag) i: Ein neuer Anfang – Mathilde Nygaard Bech og Christina Hove (2013) (Lindhardt og Ringhoff)

- Berliner Zeitung: ”Der rätselhafte Fall Rebecca” (Artikel) https://www.berliner-zeitung.de/berlin/polizei/15-jaehrige-seit-einem-monat-verschwunden-der-raetselhafte-fall-rebecca-32232264  (01.03.2019)

Supplerende:
- (Ikke gennemgået, men en del af kompendium):”Rund dag i friheden for Natascha Kampusch” (Artikel) (Jydske Vestkysten, 15. februar, 2018) https://www.jv.dk/navne/Rund-dag-i-friheden-for-Natascha-Kampusch/artikel/2585354

- Filmatisering af "Anatomie" (von Schirach), mitCFU.dk

Grammatik: Perfektum, ordstilling i hoved- og ledsætninger, kort om præpositioner og genitiv

Omfang i alt inkl. tekst, opgaver og grammatik: Ca. 45 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Forløb#4 Stunde Null

Med udgangspunkt i Wolfgang Borcherts noveller Die Küchenuhr og Nachts schlafen die Ratten doch,
afsnittene fra Früher und Jetzt Die "Stunde Null" Mai 1945, Die Besatzungszonen und Berlin 1945-1949, samt Luise Rinser Die Rote Katze behandles denne periode som forløber for Das Wirtschaftswunder.       
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 30,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Forløb#5 Das Wirtschaftswunder.

Heinrich Böll Geschäft ist Geschäft

Hinrich Böll Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral

Hans Magnus  Enzensberger  Damals

Früher und jetzt.Die Währungsreform und die Berlinblokade (p.142-144)

                          Die politische Teilung Deutschlands 1949( 144-146)

                          Die Bundesrepublik Deutschland 1948-49 (146-148)

Deadline den 16. januar 2021 om Merkel og valget i CDU
Den tyske serie Die Wölfe von Berlin. Del 1

Den tyske spillefilm Das Wunder von Bern
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 30,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Forløb#6 Mitmenschen

Peter Härtling  Das war der Hirbel
Marthas kleine Reise
Max von der Grün Kinder sind immer Erben
Johann Wolfgang von Goethe Der Fischer
Johann Wolfgang von Goethe  Das Göttliche
Johann Wolfgang von Goethe Grebzen der Menscheit
Indhold
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 32 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Forløb#7Widerstand gegen Hitler

I forbindelse med historiske oversigter i Früher und jetzt  om 2. verdenskrigs forløb gennemgås
filmen  Sophie Scholl Die letzten Tage
Indhold
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer