Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Fysik B
Lærer(e) Jesper Lahn Rasmussen
Hold 2019 fyB/x (1x fyB, 1x fyB øv, 2x fyB, 2x fyB øv)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Fysikkens metoder
Titel B Energi
Titel C Bølger - Lyd og Lys
Titel D Atommodeller
Titel E Fysikkens Verdensbilleder
Titel F Ellære
Titel G Nære Astronomi 2
Titel H Kinematik
Titel I Dynamik
Titel J Robotter
Titel K Skråplan og Gnidning
Titel L Tryk
Titel M Kernefysik
Titel N Stjernefysik
Titel O Arduino og sensorer
Titel P Bæredygtig energi
Titel Q Opgradering til fyA

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel C Bølger - Lyd og Lys

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Fysikkens Verdensbilleder

Klassiske verdensbilleder, renæssance,Solsystemet, Hubble lov,, rødforskydning, Big Bang modellen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Nære Astronomi 2

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Robotter

Samarbejde med matematik, SDU , Ølgod Elektro og Omron
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Skråplan og Gnidning

Udledelse af kræfter på skråplan og beregninger med gnidning
Øvelse med gnidning, herunder træk med dynamometer, bremselængde, konstant hastighed med fotoceller og trådløs måling af acceleration
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Kernefysik

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Stjernefysik

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Arduino og sensorer

Lysdiode, termistor, fotoresistor. Ved hjemmearbejde arbejdes med teorien og ved fremmøde bygges kredsløb med Arduino. Temperaturafhængigheden af modstanden i en Pasco temperature sensor undersøges og sammenlignes med Steinhart-Hart ligningen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel P Bæredygtig energi

Besøg på Energimuseet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer