Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Kemi B
Lærer(e) Lone Hansen
Hold 2019 keB/u (1u keB, 1u keB øv, 2u keB, 2u keB øv)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Grundstoffer
Titel B Ioner og ionforbindelses
Titel C Stofmængdeberegning
Titel D Molekyler
Titel E Organisk kemi del 1
Titel F Organisk kemi del 2
Titel G Kemiske ligevægte
Titel H Syrer og baser
Titel I Reaktionskinetik

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Grundstoffer

Atomer, kemiske forbindelser og grundstoffer, kemiske reaktioner, det periodiske system.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Kemiske reaktioner i gær 16-12-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Ioner og ionforbindelses

Ioner, ionforbindelses (salte), navngivning af ionforbindelser, fældningsreaktioner, ionforbindelses egenskaber.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fældningsreaktioner 14-01-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Stofmængdeberegning

Densitet, sammenhængen mellem stofmængde (n), molar masse  (M)og masse (m), idealgasligningen, heterogene og homogene blandinger, masse% og volumen%, sammenhæng mellem stofmængde (n), stofmængdekoncentration (c) og volumen (V), titrering (koleometrisk)
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Rapport: Ståluld 18-02-2020
Mysteriet om Hr Madsens død 02-04-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Molekyler

Navngivning af molekyler, kovalent bindning, molekylers rumlige struktur, elektronegativitet, polær, polær, blandbarhed, hydrofile og hydrofobe grupper.
Forløbet er et corona-forløb
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Test af navngivning 16-04-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Organisk kemi del 1

Dette er et corona-forløb
Navngivning og kemiske egenskaber for alkaner, alkener og alkyner
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Organisk kemi del 2

Redoxreaktioner både organiske og uorganiske redoxreaktioner. Navngivning og egenskaber for alkoholer, estere, carboxylsyrer, aldehyder og ketoner, lidt om aminer, isomeri, ølbrygning og gaschromatografi. Projekt om Kærgård kliplantage med fokus på chlorerede opløsningsmidler og hvordan man fjerner dem fra kærgård kliplantage.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Acetylsalicylsyre 28-10-2020
Vandmeloner og hvidvin 17-11-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 37 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Kemiske ligevægte

Ligevægtsloven, reationsbrøk, Le chateliers princip, indgreb i ligevægte. Lambert Beers lov i forbindelse med SRO.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Journalark: Indgreb i en kemisk ligevægt 14-01-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Syrer og baser

Syrer og baser. Stærke og svage syrer og baser. Styrkekonstant, pH titrering, beregning af pH i vandige opløsninger med stærke og svage syrer og baser. Coronaforløb - øvelserne er lavet efter genåbning.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Reaktionskinetik

Reaktionshastighed, bestemmelse af reaktionshastighed, katalysatorer, enzymer, temperatur, koncentration og overfladearealets betydning for reaktionshastighed.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Hygge kemi 23-03-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer