Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Carl Bak Dinitzen
Hold 2020 reC/3u (3u reC)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Værktøjskasse - Fænomenologi og begreber
Titel B Kristendom
Titel C Buddhisme
Titel D Senmoderne buddhisme i vesten
Titel E Islam

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Værktøjskasse - Fænomenologi og begreber

1. Formålet med forløbet er at eleverne stifter bekendtskab med og lærer at anvende de for faget centrale fænomenologiske begreber og arbejdesredskaber: Myte, grundfortælling, kosmogoni, kosmologi, eskatologi, ritual, åbenbaring, lære, etik, kult, axis mundi og religiøse specialister.
Der er primært set på materiale fra jødisk/israelitisk religion, for derved samtidig at skabe en baggrund for i næste forløb at arbejde med kristendom.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Kristendom

1. Formålet med forløbet er at eleverne skal tilegne sig et alment kendskab til sammenhængen mellem jødedom og kristendom, forskellen på den historiske jesus og den fortolkede kristus, Problemmyte og løsningsmyte, Jesus som fortolker af moseloven, reformation, den klassiske religionskritik og kristendom i det senmoderne samfund. Et særligt fokus er der på René Girards tolkning af kristendommen i lyset af hans tanker om syndebuksmekanismen.

2. Anvendt baggrundsmateriale:

Rebecca Natasha Albinus m.fl.: 'Religioner lever - Grundbog til religion' s. 58 - 93
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Buddhisme

1. Formålet med forløbet er at eleverne får et solidt kendskab til buddhismens centrale lære; middelvejen, de fire ædle sandheder, den ottefoldige vej, de fem skandhaer og samsarahjulet. Centrale begreber er derudover karma, nirvana, boddhisattva, anatmann. Derudover skal de have kendskab til de tre hovedretninger indenfor buddhisme og et vist kendskab til buddhisme i den senmoderne vestlige verden.

2. Anvendt baggrundsmateriale:

Rebecca Natasha Albinus m.fl.: 'Religioner lever - Grundbog til religion' s. 156 - 185
Lene Højholt: ’Buddhas lære – og den tibetanske buddhisme’: s. 26 - 36 og s. 100 - 101

3. Anvendte tekster:

2. Alderdom
4. Benarestalen
5. Årsagskæden
11. Nirvanas usammensathed
18. Den kommende Buddha
19. Boddhisattvaer og disciple
20. Intet væsen
23. Nirvana
24.Buddhanaturen i alle væsener

4. Filmmateriale:

Fem skarpe om buddhisme

Bettany Hughes: Genius of the Ancient World - Buddha (Findes på Netflix og på Youtube)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11,7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Islam

1. Formålet med forløbet er at eleverne får et alment kendskab til tro, praksis og sharia. Særligt fokus har er der på sharia og grupperinger indenfor islam; traditionalister, modernister, sekularister og fundamentalister. I forlængelse af dette er der et fokus på euroislam og et særligt fokus på fundamentalismens udvikling i Ægypten med Qutb som den centrale figur.

2. Anvendt baggrundsmateriale:

Rebecca Natasha Albinus m.fl.: 'Religioner lever - Grundbog til religion' s. 94 - 123
Jens Forman: ’Muslimernes religion – Tro, praksis og sharia’: s. 49 - 56

3. Anvendte tekster:

Jens Forman: ’Muslimernes religion – Tro, praksis og sharia’:

T2 - Koranen om Guds storhed
T3 - Guds egenskaber
T8 - Muhammed som sand profet
T11 - Koranen om Koranen
T12 - Muslimsk koranforståelse
T14 - Koranen og Hadith om Dommedag
T17 - Skæbne og frihe - vejledning
T18 - Koranen og Hadith om Jesus
T19 - Jesus i Jødedom, kristendom og islam
T22 - Renselse
T23 - Bønnens udførelse
T24 - Fastevejledning
T25 - Fastens betydning
T26 - Foran Kabaen
T27 - Arafat bønnen
T28 - Jihad former
T38 - Interview med Ramadan
T39 - Interview med Bassam Tibi

Jakob Skovgaard-Petersen: ’Moderne islam – muslimer i Cairo’:

T62 - Sayyid Qutb: 'Jihad på Guds vej

4. Filmmateriale:

Fem skarpe om islam

5. Anvendte links:

http://baggrund.com/det-muslimske-broderskabs-islamiske-ideologi/
http://nyheder.tv2.dk/udland/2017-12-29-derfor-hader-terroristerne-os-denne-mand-gav-dem-argumenterne
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer