Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Solvej Christensen
Hold 2020 reC/3v (3v reC)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Intro og islam
Titel B Kristendom
Titel C Buddhisme
Titel D anvendt etik

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Intro og islam

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Kristendom

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11,7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Buddhisme

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer