Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Solvej Christensen
Hold 2020 reC/2af (2af re)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Islam
Titel B Kristendom
Titel C Buddhisme
Titel D 4. forløb: Etik (aktiv dødshjælp)

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Islam

Islam
Nøgleord:
Islams tilblivelse
Islams tro og praksis
Islam i det senmoderne
Islam og identitetsdannelse

Kernestof
Moderne islam Muslimer i Cairo (Skovgaards-Petersen, 2002)
Kap 1-6 (Intro til islam)

Klassisk og Moderne islam Grundbog til islam (Kitir, 2011)
Side 98-101 (Islam i det senmoderne)

Mennesket og Magterne (Andreasen mfl. 1999)
Side 110-112 (Islams reaktion på moderniteten)

Grundbog til religion C (Ryhave mfl. 2012)
Side 251-258 (Tre centrale religionsfaglige begreber: Myte, ritual, helligt og profant)
Hjärpes model, , Lassen, M.T red.,  2017, Religioner Lever L&R Uddannelse ,side 115)• Citater fra koranen og hadith  (T 1-8 i Moderne Islam -muslimer i Cairo)
o Kaldet til bøn
o Sura 1 ”den åbnenden”
o Sura 2 v 255 ”Tronverset”
o Sura 6  ”Kvæget” v 100-103
o Sura 112 ”Den rene bekendelse”
o Sura 113 ”Morgendæmringen”
o Sura 114 ”Menneskene”
o Sura 36 ” Ya Sin” v 51-68
• Muhammeds afskedsprædiken (T 14 i Moderne islam – Muslimer i Cairo)
• World's Largest Pilgrimage - Hajj Documentaryhttps://www.youtube.com/watch?v=q7q_LcqbvKI
• Noura Akhiat: Pilgrimsfærden  (uddrag af en kronik fra dagbladet Information (20. februar 2003)
• Cool islam (T 40 i Klassisk og moderne islam – Grundbog til islam)
• Den givende hånd er bedre end den tagende UD & SE oktober 2016
• Må kvinder være imamer? (https://www.religion.dk/spoerg-om-religion/hvad-siger-koranen-og-haditherne-om-kvindelige-imamer)


• Make Me Strong musikvideo med Sami Yosuf (https://www.youtube.com/watch?v=i3lqPUbYyTM
• ”Aisha”, musikvideo med Outlandish (https://www.youtube.com/watch?v=f0nFTdKlKLw)


Supplerende stof
• How Islam Began - In Ten Minutes (https://www.youtube.com/watch?v=PDxKxnVZtgo)
• Hafiz – konkurrence Dubai world Quran competition UAE hafiz Abdullaziz Abdulah bilal (video på Youtube)
• Øvelse om overgangritualer: Initiation With Ants | National Geographic (https://www.youtube.com/watch?v=ZGIZ-zUvotM), Blood Initiation | National Geographic (https://www.youtube.com/watch?v=7hQEJIaciRM)
• En Muslim Tager Afstand | DR2 (https://www.youtube.com/watch?v=7R-sczqwXRE)

Sidetal 51

SIDETAL:
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Kristendom

Kristendom
Nøgleord
Grundlæggende kristendom og kristendommens jødiske rødder
Jesus og hans samtid
Religionen i det senmoderne og folkekirkens udfordringer

Kernestof
Religion og Kultur – en grundbog (Andreasen mfl. 2008, 2. udg.)
Side 143-61 + 168-170, 235-240, 249-257 (Kristendom, sekularisering, etik efter sekulariseringen)

De kristnes religion (Forman 2012)
Side 68-69 (Jesu samtid) + 30-35 (Nutidens danske kristendom)

5 skarpe om de kristne skrifter (CFU)

• Den apostolske trosbekendelse
• Skabelse og syndefald (1 Mos 1-3)
• Jesu fødsel (Lukas 2,1-21)
• Helbredelser ved Genesaret og Spørgsmålet om rent og urent (Markus 6,53-7,23)
• Bjergprædikenen (kapitel 5-7- uddrag)
• Den barmhjertige samaritaner (Lukas 10, 25-37)
• Jesu død og opstandelse (Markus 15, 33-39 + 16, 9-19)
• Uddrag af Luthers 95 teser
• Religionens betydning i USA og Danmark - Phil Zuckerman (https://www.youtube.com/watch?v=C7X355JF2PE


Sidetal: 62
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Buddhisme

Buddhisme
Nøgleord
Grundlæggende buddhisme
Den tibetanske buddhismes særlige karakteristika
Vestlig buddhisme

Kernestof
Buddhas lære – og den tibetanske buddhisme (Højholdt, 2008)
Side 24-40, 68-71, 85-87
Danske Verdensreligioner Buddhisme, Borup Jørn, Gyldendal 2007, s 46-50. (Dansk konvertit-buddhisme)

• Buddhalegenden – en kort redegørelse (http://forlagetcolumbus.dk/boeger/kulturfagfag-paa-tvaers/ks-bogen/tema-1/religioes-identitet-i-det-senmoderne-samfund-religion/lektion-2/)
• Benarestalen (T 2 Buddhas lære og den tibetanske buddhisme)
• Livshjulet (http://www.buddhanet.net/wheel2.htm)
• Troens ansigter – tibetansk buddhisme, DR2 8/4 2002
• Trungpa Rinpoche forklarer den tantriske oplevelse for vesterlændinge (T 9 Buddhas lære og den tibetanske buddhisme)
• Lamaens funktion (T 16 Buddhas lære og den tibetanske buddhisme)
• ”Den dansk Lama” og ”Buddha i Hellerup” – uddrag af DR2 Temaaften: Buddhas Budbringere, DR2 24/1 2014
• »Jeg kan huske, at jeg tænkte: Dér blev jeg vist buddhist!« (https://www.berlingske.dk/kultur/jeg-kan-huske-at-jeg-taenkte-der-blev-jeg-vist-buddhist)


Supplerende stof
• Div. billeder til buddhalegenden
• Full prostration in Both Gaya (https://www.youtube.com/watch?v=yWG0aJgGvXU)
• Construction and destruction of a mandala (https://www.youtube.com/watch?v=10084L3Pqsc)
• Pizzaeffekten (https://religion.systime.dk/index.php?id=476#c5253)
• Dalai Lams facebookprofil


Sidetal: 43
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D 4. forløb: Etik (aktiv dødshjælp)

Etik-forløb: Eutanasi/aktiv dødshjælp

Nøgleord
Introduktion til etikken efter sekulariseringen
Pligt og nytteetik
Debatten om aktiv dødshjælp


Religion og Kultur – en grundbog (Andreasen mfl. 2008, 2. udg.) side 235-239 + 240-256

•I Holland er døden altid en mulighed (https://www.etik.dk/aktiv-dødshjælp/i-holland-er-døden-altid-en-mulighed)
• Læger for aktiv dødshjælp (http://www.aktive-laeger.dk)
•”Ikke død endnu” (videoer produceret til skolevalget 2017) http://ikkedodendnu.blogspot.dk/p/skolevalget-2017.html)

Sidetal 32
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer