Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Chin-lung Nielsen
Hold 2020 maB/2h (2h maB)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Differentialregning I
Titel B Funktioner
Titel C Differentialregning II
Titel D Andengradspolynomiet
Titel E Analytisk geometri
Titel F Logistisk vækst
Titel G Stokastisk variabel
Titel H Binomalsandsynligheder
Titel I Binomialtest
Titel J Normalfordeling
Titel K Lineære regression
Titel L Svingninger
Titel M Evalueringssamtaler
Titel N Differentialregning II
Titel O Forløb#5

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Differentialregning I

Funktionstilvækst
Differentialkvotient
Tangent og sekant
Differentialkvotient generelt
Væksthastighed
Differentiabilitet og kontinuitet
Simple differentiable funktioner
Tangentligning
Sum og differens
Produkt og kvotient
Afledet funktion
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Hjemme aflevering 1 31-08-2020
Hjemme aflevering 2 21-09-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Funktioner

Regning med funktioner
Sammensætning af funktioner
Parallelforskydning
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Hjemme aflevering 3 19-10-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Differentialregning II

Potensfunktioner
Sammensat funktioner
Trigonometriske funktioner
Væksthastighed
Monotoniforhold
Max og min
Optimering
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Andengradspolynomiet

Betydning af koefficienterne a, b, c
Parablens symmetri og toppunkt
2. gradsfunktioner
2.gradsligninger
2. gradsregression

Bevis: Nulpunktsformlen og toppunktsformlen

Supplerende: Metoder til bestemmelse af toppunkt ved enten toppunktsformlen eller differentialregning og faktorisering
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Hjemme aflevering 4 10-11-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Analytisk geometri

Afstandsformlen
Cirklens ligning
Den rette linjes ligning
Ortogonale linjer
Skæring mellem linjer
Afstand fra punkt til punkt
Vinkler mellem liner
Linjer og cirkler
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Hjemme aflevering 5 07-12-2020
Hjemme aflevering 6 11-01-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Logistisk vækst

Forberedelsesmateriale: Logistisk vækst
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Stokastisk variabel

Sandsynlighedsfordeling
Middelværdi
Varians og spredning
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Hjemme aflevering 7 01-02-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Binomalsandsynligheder

Uafhængighed
Kombinationer
Binomialsandsynligheder
Sandsynlihedsfordeling
Middelværdi
Udtræk med og uden tilbagelægning
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Terminsprøve: Opgave uden hjælpemidler 10-02-2021
Terminsprøve: Opgave med hjælpemidler 10-02-2021
Hjemme aflevering 8 22-02-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Binomialtest

Hypotesetest
Binomialtest
Konfidensintervaller
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Normalfordeling

Frekvens- og fordelingsfunktion
Normalfordeling
Binomial og normalfordeling
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Hjemme aflevering 9 15-03-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Lineære regression

Lineær regression
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Hjemmeaflevering 10 12-04-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Svingninger

Trigonometriske funktioner
Svingninger
Funktionsfamilier
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Evalueringssamtaler

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Differentialregning II

Potensfunktioner
Sammensat funktioner
Trigonometriske funktioner
Væksthastighed
Monotoniforhold
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Forløb#5

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer