Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Svend Madsen
Hold 2020 fyC/2af (2af fyC, 2af fyC øv)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Hvad er fysik
Titel B Verdensbilleder
Titel C Den nære astronomi
Titel D Energi
Titel E Bølger - lyd og lys
Titel F Atomer og radioaktivitet
Titel G Kosmologi
Titel H Coronaopsamling og repetition
Titel I Supplerende stof

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Hvad er fysik

Eksponentiel notation, fysisk størrelse, observationer, teori, den naturvidenskabelige arbejdsmetode.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Verdensbilleder

Geocentrisk- og heliocentrisk verdensbillede, epicykler, paradigmeskifte, Galilei, Kepler, Newton.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fysikopgave 2 05-10-2020
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Den nære astronomi

Solsystemets opbygning, afstande, årstider, tidevand, månens faser
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fysikopgave 1 25-08-2020
Den nære astronomi 27-04-2021
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Energi

Energiformer, energikvalitet, potentiel energi, kinetisk energi, mekanisk energi, det frie fald, termisk energi, varmekapacitet, specifik varmekapacitet, tilstandsformer, faseovergange, nyttevirkning.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fysikopgave 3 27-10-2020
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Bølger - lyd og lys

Bølgebegreber, bølgetyper og egenskaber, interferens, dopplereffekten, det elektromagnetiske spektrum, varmestråling, Planckkurve, refleksion, refraktion, Youngs dobbeltspalteforsøg, bølge-partikel-dualitet.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fysikopgave 4 24-11-2020
2af Coronamodul 17.12 17-12-2020
2af Coronamodul 5.1 05-01-2021
2af Coronamodul 7.1 07-01-2021
2af Coronamodul 11.1 11-01-2021
Omfang Estimeret: 19,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Atomer og radioaktivitet

Atomets historie, de gamle græker, genopdagelsen af atomet, atomets opbygning, Bohrs atommodel, absorption og emission, kvantespring.
Radioaktivitet, kernekort, fusion og fission, henfaldsloven
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fysikopgave 6 03-02-2021
Fysikopgave 7 10-03-2021
Atomets opbygning og Bohrs atommodel 11-05-2021
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Kosmologi

Afstande, det kosmologiske princip, sorte huller, Big Bang, rødforskydning og Hubbles lov, (Hubbletiden).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Coronaopsamling og repetition

Supplering og opsamling på teori og øvelser fra især Coronalukningen, opfølgning på tidevand på begge sider af Jorden, Månens bane i epicykler, gitterligningen, henfaldsloven, verdensbilleder
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Supplerende stof

Aftales nærmere
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer