Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Gorm Kittelmann
Hold 2020 fyC/2by (2b fyC øv, 2by fyC)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Energi
Titel B Bølger og lyd
Titel C Bølger og lys
Titel D Atomets opbygning samt Radioaktivitet
Titel E Verdensbilleder, den nære astronomi og solsystemet
Titel F Kosmologi

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B Bølger og lyd

Luk fysikken ind Side 78-99 samt note "Toneskalaen og lydmåling med datalyse"

Bølgeligningen (bølgeformlen)
Frekvens
Svingtid (periode)
Amplitude
Hastighed
Bølgetyper: Tværbølger og længdebølger
Konstruktiv og destruktiv interferens
Stående bølger
Stående bølger på en guitar
Toneskalaen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Bølger og lys

Luk fysikken ind side 100-110 (uden refraktion) Side 107 (uden transmission, refleksion og absorption) Side 109-110 (uden Energi i lys)

Lysets fart i vakuum
Det elektromagnetiske spektrum
Det synlige spektrum
Varmestråling
Planckkurven
Weins forskydningslov
Gitterligningen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Atomets opbygning samt Radioaktivitet

Luk fysikken inde Side 126-134 og Side 140-157

Atomets opbygning, elektroner, protoner og neutroner.
Atomnummer (ladningstal), Neutrontal, Nukleontal.
Det Periodiske system
Kvantespring og linjespektrum (uden beregninger)
Radioaktivitet, alfa, beta-, beta+, gammahenfald.
Kernekortet.
Den stabile linje på kernekorte
Henfaldsloven for antal kerner N og aktivitet A
Halveringstid
Absorption af gammastråling i bly og halveringstykkelse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Verdensbilleder, den nære astronomi og solsystemet

Det levende univers Side 13-30 Samt noten Himmellegemernes bevægelser - fra Vejen til fysik AB1

Det geocentriske verdensbillede
Det heliocentriske verdensbillede
Retrogradbevægelse af de ydre planeter
Dag og nat
Årstiderne
Højvande og lavvande
Månens faser
Formørkelser
Keplers 1. lov, 2. lov  og 3. lov
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Kosmologi

Det Levende Univers Side 160-174

Størrelser og afstande i universet
Det kosmologiske princip
Stjerners liv og død (meget kort)
Galakser
Big Bang
Hubbles lov
Kosmologisk baggrundsstråling
Universets alder
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer