Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Naturgeografi C
Lærer(e) Michael Damborg Rasmussen
Hold 2020 ngC/2d (2d ngC)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A 1 - Bæredygtig udvikling
Titel B 2 - Jordskælv og vulkanudbrud
Titel C 3 - Klimaændringer, nedbør og landbrug
Titel D 4 - Landskaber, kød og vand
Titel E 5 - Globalisering

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A 1 - Bæredygtig udvikling

FOKUSPUNKTER OG INDHOLD

Naturgeografi
• PowerPoint-præsentation (Naturgeografi)

Metoder
• Side 62 til 64 i AT-håndbogen
• Kortanalyse (Topografiske kort; Tematiske kort; Geografiske informationssystemer) i Naturgeografiportalen

Naturbegreber og natursyn
• Side 11 til 14 i Geografiske verdensbilleder

Bæredygtig udvikling
• Bæredygtighed (Vækst; Begrebet bæredygtighed; Mål for bæredygtighed; Økologisk fodspor; FN og bæredygtig udvikling) i Naturgeografiportalen

The Happy Planet Index
• The Happy Planet Index
    https://www.ted.com/talks/nic_marks_the_happy_planet_index

Fremlæggelse - Skov forskellige steder i verden, økologisk fodspor og bæredygtig udvikling
• På internettet har eleverne fundet empiri om skov forskellige steder i verden
• Google Earth
• Footprint Calculator
    https://www.footprintcalculator.org/

EMPIRIBASERET ARBEJDE, EKSPERIMENTELT ARBEJDE OG FELTARBEJDE

Fremlæggelse - Skov forskellige steder i verden, økologisk fodspor og bæredygtig udvikling (Empiribaseret arbejde)

ARBEJDSFORMER

Klasseundervisning, gruppearbejde, selvstændigt arbejde, skriftligt arbejde, fremlæggelse og empiribaseret arbejde
Indhold
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B 2 - Jordskælv og vulkanudbrud

FOKUSPUNKTER OG INDHOLD

Teide

Viden om - Vulkanen bobler og truer
• Viden om - Vulkanen bobler og truer
    http://hval.dk/mitcfu/

Jordens udvikling
• Jordens dannelse (Big Bang; Livets opståen; Jordens opbygning) i Naturgeografiportalen
• Den geologiske cyklus (Grundstoffer, mineraler og bjergarter) i Naturgeografiportalen

Journal - Bjergarter
• Magmatiske bjergarter, sedimentære bjergarter og metamorfe bjergarter

Pladetektonik
• Den pladetektoniske model (Wegeners teori; Den pladetektoniske model i dag; Pladerandene) i Naturgeografiportalen
• PowerPoint-præsentation (Pladetektonik)

Jordskælv
• Jordskælv og tsunamier (Hvad er et jordskælv?; Jordskælvsstyrke; Tsunami) i Naturgeografiportalen

Rapport - Jordskælv forskellige steder i verden
• På internettet har eleven fundet empiri om to selvvalgte jordskælv
• Google Earth

Vulkaner
• Vulkaner (Vulkanisme; Forskellige vulkantyper) i Naturgeografiportalen

Fremlæggelse - Vulkanudbrud
• På internettet har eleverne fundet empiri om et selvvalgt vulkanudbrud
• Google Earth

EMPIRIBASERET ARBEJDE, EKSPERIMENTELT ARBEJDE OG FELTARBEJDE

Journal - Bjergarter (Eksperimentelt arbejde)

Rapport - Jordskælv forskellige steder i verden (Empiribaseret arbejde)

Fremlæggelse - Vulkanudbrud (Empiribaseret arbejde)

ARBEJDSFORMER

Klasseundervisning, gruppearbejde, selvstændigt arbejde, skriftligt arbejde, fremlæggelse, empiribaseret arbejde, eksperimentelt arbejde, journalarbejde og rapportarbejde
Indhold
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C 3 - Klimaændringer, nedbør og landbrug

FOKUSPUNKTER OG INDHOLD

Klimaændringer
• Drivhuseffekten (Udviklingen i den globale temperatur; Drivhuset omkring Jorden) i Naturgeografiportalen
• PowerPoint-præsentation (Klimaændringer)

Energi
• Energi (Begrebet ”energi”; De forskellige energiformer; Energistrømme; Udviklingen i det globale energiforbrug) i Naturgeografiportalen
• Fossile brændstoffer (Dannelse af olie og naturgas) i Naturgeografiportalen
• Vedvarende energi (Forbrug af vedvarende energi; Solenergi; Vindenergi) i Naturgeografiportalen
• Kulstof (Kulstofkredsløbet) i Naturgeografiportalen

Vejr og klima
• Atmosfæren (Om atmosfæren; Atmosfærens opbygning; Ozonhullet) i Naturgeografiportalen
• Atmosfærisk cirkulation (Lufttryk; Lufttrykkets variation; Termiske tryk; Cirkulationsmodellen) i Naturgeografiportalen
•PowerPoint-præsentation (Vejr og klima)

Journal - Årstidsvariationer

Nedbørsdannelse
• Nedbør, fugtighed, skyer og fronter (Fugtighed; Skyer; Luftmassevejr; Fronter og frontvejr) i Naturgeografiportalen
• Tropisk vejr (Den intertropiske konvergenszone (ITK); Monsunsystemet; Tropiske cykloner) i Naturgeografiportalen

Stigningsnedbør og fønvind
• Google Earth

Journal - Nedbørsdannelse i Varde
• Den relative luftfugtighed og temperaturen
• Satellitbilleder, kort og vejrudsigten
    https://www.dmi.dk/lokation/show/DK/2610726/Varde/

Klimazoner og plantebælter
• Klima- og plantebælter (Klimasystemer og klimazoner) i Naturgeografiportalen

Projekt - Klimaændringer, nedbør og landbrug
• På internettet har eleverne fundet empiri om klimaændringer, nedbør og landbrug i Vietnam
• Google Earth
• The World Factbook
    https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

EMPIRIBASERET ARBEJDE, EKSPERIMENTELT ARBEJDE OG FELTARBEJDE

Journal - Årstidsvariationer (Eksperimentelt arbejde)

Journal - Nedbørsdannelse i Varde (Empiribaseret arbejde og feltarbejde)

Projekt - Klimaændringer, nedbør og landbrug (Empiribaseret arbejde)

ARBEJDSFORMER

Klasseundervisning, gruppearbejde, selvstændigt arbejde, skriftligt arbejde, empiribaseret arbejde, eksperimentelt arbejde, feltarbejde, journalarbejde og projektarbejde
Indhold
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D 4 - Landskaber, kød og vand

FOKUSPUNKTER OG INDHOLD

Demografi
• Befolkning og demografisk transition (Befolkning og levevilkår; Vandringer (migrationer); Den demografiske transition; Befolkningspyramider; Befolkningspolitik) i Naturgeografiportalen
• Befolkningsantallet i verden
    https://www.census.gov/popclock/
• Blandt andet alderspyramider og den samlede fertilitet
    https://www.census.gov/programs-surveys/international-programs/about/idb.html
• PowerPoint-præsentation (Demografi)

Natur- og menneskeskabte landskaber
• Geomorfologi (Geomorfologi og det danske landskab; Glacialmorfologi og istidslandskaber; Danmark isdækket) i Naturgeografiportalen
• Jordbundsforhold (Danmarks jordbund) i Naturgeografiportalen
• Landbrugets påvirkning af landskabet (Landbrugets påvirkning af landskabet; Landbrugets udvikling) i Naturgeografiportalen

Den grønne revolution
• Side 18 til 19 i Mad til milliarder

Genmodificerede afgrøder
• Side 43 til 45 i Mad til milliarder

Journal - Fødevareforsyningen forskellige steder i verden
• Kornforsyningen, frugt- og grøntsagsforsyningen og kødforsyningen
    http://www.fao.org/faostat/en/#home

Mad nok til alle - Udfordringerne
• Mad nok til alle - Udfordringerne
    https://www.youtube.com/watch?v=Z923R0Vf6XQ

Vandets kredsløb, vandforbrug og vandforurening
• Vand i bevægelse (Vandets kredsløb) i Naturgeografiportalen
• Vandbalance (Vandbalanceligningen; Vandbalanceligningens faktorer; Overfladisk og underjordisk afstrømning; Jordvand og grundvand) i Naturgeografiportalen
• Vandforbrug (Vandforbrug og vandstress; Vandforurening) i Naturgeografiportalen
• Vandmiljøplaner (Vandmiljøplaner - Mål og midler) i Naturgeografiportalen
• Historisk stor forurening af dit drikkevand - Boringer lukket over hele landet
    https://www.dr.dk/nyheder/indland/historisk-stor-forurening-af-dit-drikkevand-boringer-lukket-over-hele-landet

Ekskursion langs Varde Å

Journal - Dansk landbrug og forurening af grundvandet og vandmiljøet
• Jordprøver
• Google Earth
• Jordartskortet og grundvandet
    http://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/
• Observationer og billeder

Kødforbruget
• Podcast: Hvorfor er det så svært at droppe kødet? Antropolog har viet sit liv til dette spørgsmål
    https://www.information.dk/indland/2021/03/podcast-hvorfor-saa-svaert-droppe-koedet-antropolog-viet-liv-spoergsmaal?lst_tag

Journal - Undersøgelse af kødforbruget
• Eleven har haft mulighed for at forsøge ikke at spise kød i en uge
• Side 29 til 31 i Vores mad og det globale klima - Etik til en varmere klode

EMPIRIBASERET ARBEJDE, EKSPERIMENTELT ARBEJDE OG FELTARBEJDE

Journal - Fødevareforsyningen forskellige steder i verden (Empiribaseret arbejde)

Journal - Dansk landbrug og forurening af grundvandet og vandmiljøet (Empiribaseret arbejde, eksperimentelt arbejde og feltarbejde)

Journal - Undersøgelse af kødforbruget (Empiribaseret arbejde og eksperimentelt arbejde)

ARBEJDSFORMER

Klasseundervisning, gruppearbejde, selvstændigt arbejde, skriftligt arbejde, empiribaseret arbejde, eksperimentelt arbejde, feltarbejde, ekskursion og journalarbejde
Indhold
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E 5 - Globalisering

FOKUSPUNKTER OG INDHOLD

Globalisering
• Erhvervsudvikling og hovederhverv (Erhvervsinddeling) i Naturgeografiportalen
• I- og ulande (Globalisering) i Naturgeografiportalen
• Google Earth
• The World Factbook
    https://www.cia.gov/the-world-factbook/

EMPIRIBASERET ARBEJDE, EKSPERIMENTELT ARBEJDE OG FELTARBEJDE

Globalisering (Empiribaseret arbejde)

ARBEJDSFORMER

Selvstændigt arbejde, skriftligt arbejde og empiribaseret arbejde

FAGLIGE MÅL, KERNESTOF OG SUPPLERENDE STOF

I undervisningen er der arbejdet med de faglige mål ved hjælp af kernestoffet og det supplerende stof.
Indhold
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer