Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Naturgeografi B
Lærer(e) Michael Damborg Rasmussen
Hold 2020 ngB/3abd (3abd ngB)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A 1 - Jorden og mennesket
Titel B 2 - Filsø og andre...
Titel C 3 - Energi og klimaændringer
Titel D 4 - Nedbør og landbrug
Titel E 5 - Fødevarer og vand
Titel F 6 - Ulige geografisk udvikling

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A 1 - Jorden og mennesket

FOKUSPUNKTER OG INDHOLD

Naturgeografi
• PowerPoint-præsentation (Naturgeografi (Figur))

Metoder
• Side 62 til 64 i AT-håndbogen

Den store omstilling
• Den store omstilling
    https://www.dr.dk/undervisning/geografi/den-store-omstilling

Jordens udvikling
• 3.1, 3.2, 3.7, 3.8 og 3.9 i Naturgeografi Grundbogen B

Journal - Bjergarter
• Magmatiske bjergarter, sedimentære bjergarter og metamorfe bjergarter

Journal - Undergrunden i Danmark
• Undergrundskort og boringer
    http://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/

Pladetektonik
• 3.3, 3.4 og 3.6 i Naturgeografi Grundbogen B
• PowerPoint-præsentation (Pladetektonik)

Fremlæggelse - Jordskælv
• Eleverne har fundet empiri om et selvvalgt jordskælv på internettet
• Google Earth
• The World Factbook
    https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

Vulkaner
• 3.5 i Naturgeografi Grundbogen B

Naturlige klimaændringer
• 10.6 i Naturgeografi Grundbogen B

Rapport - Jorden og mennesket
• Empiri fra blandt andet journalen om bjergarter

EMPIRIBASERET ARBEJDE, EKSPERIMENTELT ARBEJDE OG FELTARBEJDE

Journal - Bjergarter (Eksperimentelt arbejde)

Journal - Undergrunden i Danmark (Empiribaseret arbejde)

Fremlæggelse - Jordskælv (Empiribaseret arbejde)

Rapport - Jorden og mennesket (Empiribaseret arbejde og eksperimentelt arbejde)

ARBEJDSFORMER

Klasseundervisning, gruppearbejde, selvstændigt arbejde, fremlæggelse, empiribaseret arbejde, eksperimentelt arbejde, journalarbejde og rapportarbejde
Indhold
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B 2 - Filsø og andre...

...natur- og menneskeskabte landskaber

FOKUSPUNKTER OG INDHOLD

Når landet skaber sig - Istider og menneskets påvirkning
• Når landet skaber sig - Istider og menneskets påvirkning
    http://hval.dk/mitcfu/

Natur- og menneskeskabte landskaber
• 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 og 4.14 i Naturgeografi Grundbogen B

Filsø
• Side 46 til 51 i Geologisk Set - Det sydlige Jylland - En beskrivelse af områder af national geologisk interesse

Naturgenopretning
• Filsø
    https://www.avjf.dk/avjnf/naturomraader/filsoe/

Naturbegreber og natursyn
• Side 11 til 14 i Geografiske verdensbilleder

Ekskursion til Filsø

Journal - Filsø
• Observationer og billeder
• Terrænmodel og ortofotografier  
    https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
• Boringer og jordartskort
    https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/
• Google Earth

Projekt - Filsø og andre natur- og menneskeskabte landskaber
• Empiri fra blandt andet journalen om Filsø

EMPIRIBASERET ARBEJDE, EKSPERIMENTELT ARBEJDE OG FELTARBEJDE

Journal - Filsø (Empiribaseret arbejde og feltarbejde)

Projekt - Filsø og andre natur- og menneskeskabte landskaber (Empiribaseret arbejde og feltarbejde)

ARBEJDSFORMER

Klasseundervisning, gruppearbejde, selvstændigt arbejde, empiribaseret arbejde, feltarbejde, ekskursion, journalarbejde og projektarbejde
Indhold
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C 3 - Energi og klimaændringer

FOKUSPUNKTER OG INDHOLD

Danske vidundere - Lille Vildmose
• Danske vidundere - Lille Vildmose
    http://hval.dk/mitcfu/

Energi
• 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9 og 11.10 i Naturgeografi Grundbogen B

Klimaændringer
• 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.7, 10.8, 10.9 og 10.10 i Naturgeografi Grundbogen B
• Klimapodcasten - Den grønne løsning
    https://www.information.dk/podcast/klima
• Hvordan i alverden vil du nå klimamålet, Mette Frederiksen?
    https://www.information.dk/indland/leder/2020/11/hvordan-alverden-naa-klimamaalet-mette-frederiksen
• PowerPoint-præsentation (Klimaændringer)

Fremlæggelse - Energi og klimaændringer

Bæredygtig udvikling
• 16.7 i Naturgeografi Grundbogen B
• FN’s 7. og 13. verdensmål for bæredygtig udvikling
    https://www.verdensmaalene.dk/

Rapport - Energi og klimaændringer
• Empiri fra blandt andet The World Factbook

EMPIRIBASERET ARBEJDE, EKSPERIMENTELT ARBEJDE OG FELTARBEJDE

Rapport - Energi og klimaændringer (Empiribaseret arbejde)

ARBEJDSFORMER

Klasseundervisning, gruppearbejde, selvstændigt arbejde, fremlæggelse, empiribaseret arbejde og rapportarbejde
Indhold
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D 4 - Nedbør og landbrug

FOKUSPUNKTER OG INDHOLD

Deadline, den 12. december 2020 - Klimaundtagelsestilstand

Vejr og klima
• 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 og 7.9 i Naturgeografi Grundbogen B
• PowerPoint-præsentation (Vejr og klima)

Nedbørsdannelse
• 7.10, 7.11 og 7.12 i Naturgeografi Grundbogen B

El Niño og La Niña
• 8.3 i Naturgeografi Grundbogen B

Journal - Nedbørsdannelse i Varde og andre steder i verden
• Den relative luftfugtighed og temperaturen
• Satellitbilleder, kort og vejrudsigten
    https://www.dmi.dk/lokation/show/DK/2610726/Varde/

Havstrømme
• 12.1 i Naturgeografi Grundbogen B

Klimazoner og plantebælter
• 10.2 i Naturgeografi Grundbogen B

Projekt - Nedbør og landbrug
• Empiri fra blandt andet The World Factbook

EMPIRIBASERET ARBEJDE, EKSPERIMENTELT ARBEJDE OG FELTARBEJDE

Journal - Nedbørsdannelse i Varde og andre steder i verden (Empiribaseret arbejde og feltarbejde)

Projekt - Nedbør og landbrug (Empiribaseret arbejde)

ARBEJDSFORMER

Klasseundervisning, gruppearbejde, selvstændigt arbejde, empiribaseret arbejde, feltarbejde, journalarbejde og projektarbejde
Indhold
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E 5 - Fødevarer og vand

FOKUSPUNKTER OG INDHOLD

Demografi
• 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6 og 15.10 i Naturgeografi Grundbogen B
• Befolkningsantallet i verden
    https://www.census.gov/popclock/
• Blandt andet alderspyramider og den samlede fertilitet
    https://www.census.gov/programs-surveys/international-programs/about/idb.html
• PowerPoint-præsentation (Demografi)

Journal - Fødevareforsyningen forskellige steder i verden
• Kornforsyningen, frugt- og grøntsagsforsyningen og kødforsyningen
    http://www.fao.org/faostat/en/#home

Forureningens historie (2:4) - To døde hummere
• Forureningens historie (2:4) - To døde hummere
    https://www.dr.dk/bonanza/serie/417/forureningens-historie/19620/forureningens-historie-24-to-doede-hummere

Landbrug forskellige steder i verden
• 15.7, 15.8 og 15.9 i Naturgeografi Grundbogen B

Vandets kredsløb, vandforbrug og vandforurening
• 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 og 13.7 i Naturgeografi Grundbogen B
• Historisk stor forurening af dit drikkevand - Boringer lukket over hele landet
    https://www.dr.dk/nyheder/indland/historisk-stor-forurening-af-dit-drikkevand-boringer-lukket-over-hele-landet

Journal - Dansk landbrug og forurening af grundvandet
• Jordprøver
• Google Earth
• Jordartskortet og grundvandet
    http://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/

Ekskursion til vandløb

Journal - Dansk landbrug og forurening af vandmiljøet
• Vandløbsmålinger
• Google Earth
• Afstrømningsarealet for vandløbet
    http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

Fødevarer og klimaændringer
• Side 29 til 31 i Vores mad og det globale klima - Etik til en varmere klode

Rapport - Fødevarer og vand
• Empiri fra blandt andet journalerne

EMPIRIBASERET ARBEJDE, EKSPERIMENTELT ARBEJDE OG FELTARBEJDE

Journal - Fødevareforsyningen forskellige steder i verden (Empiribaseret arbejde)

Journal - Dansk landbrug og forurening af grundvandet (Empiribaseret arbejde og eksperimentelt arbejde)

Journal - Dansk landbrug og forurening af vandmiljøet (Empiribaseret arbejde og feltarbejde)

Rapport - Fødevarer og vand (Empiribaseret arbejde, eksperimentelt arbejde og feltarbejde)

ARBEJDSFORMER

Klasseundervisning, gruppearbejde, selvstændigt arbejde, skriftligt arbejde, empiribaseret arbejde, eksperimentelt arbejde, feltarbejde, ekskursion, journalarbejde og rapportarbejde
Indhold
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F 6 - Ulige geografisk udvikling

FOKUSPUNKTER OG INDHOLD

Ulige geografisk udvikling
• 16.1, 16.3, 16.6, 16.8 og 16.10 i Naturgeografi Grundbogen B
• FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling
    https://www.verdensmaalene.dk/
• Side 7 til 15 i Modvækst - Omstilling til fremtiden

Projekt - Ulige geografisk udvikling
• Empiri fra blandt andet The World Factbook

EMPIRIBASERET ARBEJDE, EKSPERIMENTELT ARBEJDE OG FELTARBEJDE

Projekt - Ulige geografisk udvikling (Empiribaseret arbejde)

ARBEJDSFORMER

Klasseundervisning, gruppearbejde, selvstændigt arbejde, fremlæggelse, empiribaseret arbejde og projektarbejde

FAGLIGE MÅL, KERNESTOF OG SUPPLERENDE STOF

I undervisningen er der arbejdet med de faglige mål ved hjælp af kernestoffet og det supplerende stof.
Indhold
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer