Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Fysik B
Lærer(e) Tommy Haugaard
Hold 2020 fyB/3abdz (3abdz fyB)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Kinematik (Bevægelse)
Titel B Dynamik (Kræfter)
Titel C Arbejde og energi
Titel D Elektricitet
Titel E Kosmologi Big Bang og Kernereaktioner
Titel F Gassers fysik
Titel G Sensorer

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Kinematik (Bevægelse)

Kinematik (bevægelseslære).

Hovedbegreber: Sted, Hastighed, Acceleration.

Vi arbejder med målinger med bevægelsessensor + videoanalyse (som øvelser).

Bestemmelse af middelhastighed ved beregning + grafisk i et interval.

Bestemmelse af middelacceleration ved beregning + grafisk i et interval.

Bevægelse med konstant hastighed og dennes t-s graf. bevægelsesligning.

Bevægelse med konstant acceleration og både t-s graf, v-t graf og to bevægelsesligninger.

Alle bevægelser i én dimension.
Indhold
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Dynamik (Kræfter)

Newtons tre love - Gnidningskræfter.
Gravitationsloven, tyngdeacceleration
Det frie fald (bevægelsesligningerne igen, Galilei).
Tryk, Tryk i væsker, opdrift.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Elektricitet

kapitel 6
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Kosmologi Big Bang og Kernereaktioner


Universets udvidelse - måder at observere dette på:
Rødforskydning af lyset fra Galakser Hubbles lov
Afstandsbestemmelse Big Bang teorien.
Kernereaktioner og Q-værdi
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Gassers fysik

Hvordan opfører gasser sig - de sammenhænge der tager udgangspunkt i idealgas-loven når visse parametre holdes fast og andre ændres.
Bestemmelse af det absolutte nulpunkt ved eksperiment samt andre klassiske forsøg.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Sensorer

Vi vil arbejde med lysfølsomme detektorer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer