Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Latin C
Lærer(e) Daisy Nørtoft Bendixen
Hold 2020 laC/2a3adv (2a3adv laC)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion til latin
Titel B Catul og kærligheden
Titel C Skolegang og uddannelse i Rom
Titel D Ovids metamorphoser

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion til latin

Dette første forløb havde til formål at repetere og bygge videre på elevernes grundlæggende kendskab til latin fra AP-timerne i 1g. I forløbet har vi læst en række konstruerede tekster om Cicero med henblik på at udvide elevernes kendskab til latinsk syntaks og morfologi, men også give dem en indføring i Ciceros liv og det senrepublikkens Rom samt dagliglivet i den romerske overklasse.
Endvidere blev Cicero og hans liv gjort til ramme for en forståelse af de konservative kræfter i Rom
Endelig har vi arbejdet meget med inddragelse af hjælpemidler til det sproglige arbejde fra nettet, herunder den elektroniske ordbog latinskordbog.dk.

Forløbets tekster er at finde på:
http://fc.silkeborg-gym.dk/fag/latinweb/cicero-web/forside.htm

Teksternes omfang: 8 sider - ikke originaltekst
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel B Catul og kærligheden

I dette forløb arbejder vi med Catuls digte om Lesbia med henblik på at karakterisere deres forhold og drøfte, hvordan det lever op til normer, man havde for kærlighedsforhold, samt mande- og kvinderoller på Catuls tid. Dette har vi forsøgt at perspektivere til nutiden.

Vi har læst flg. digte statarisk i S. Høgh, "Catul", Aarhus: Modtryk, 2019.

5, 7, 8, 87, 51, 58, 70, 72, 75, 85

I alt otte sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Skolegang og uddannelse i Rom

I dette forløb har vi fokus på skolegang og uddannelse. Hele forløbet centrerer sig om spørgsmålet: "Hvorfor skal man uddanne sig?", og med udgangspunkt i dette sammenligner vi vores samtid med romernes. Vi starter med at læse et uddrag af Quintilians "Institutio Oratoria" og med udgangspunkt i dette drøfter vi, hvordan Quintilian og vi selv definerer god undervisning". Vi læser herefter på latin nogle bud på, hvordan det var at gå i skole som barn i Rom i Martials epigrammer IX, 68 og X, 62, og i den forbindelse drøfter vi også genrens kvaliteter som historisk kilde. Herefter læser vi et uddrag af Ciceros værk "Brutus", hvor Cicero fortæller om sin studierejse og uddannelse hos talelærere i Asia. Og endelig læser vi et brev om Cicero Juniors studier i Athen, der både viser noget om Cicero Juniors tilgang til studierne og Cicero Seniors tilgang til sønnens uddannelse.

Kernetekster læst statarisk på latin:
Martial epigram IX, 68 og X, 62 på latin og i dansk oversættelse. Fra: E. Jensen og Sv. A. Outzen, Martial – epigrammer, Sommer og Sørensen 1988.

Marcus Tullius Cicero, uddrag af dialogen Brutus afsnit 313 – 315. Dialogen omhandler retorikkens historie. Fra A. Mørch og O. Wagner, Cicero – en antologi, 1985.

Marcus Tullius Cicero, brev til Atticus: Ad Atticum 15, 16. Fra A. Mørch og O. Wagner, Cicero – en antologi, 1985.

I alt seks sider.

Der ud over har vi læst flg. supplerende stof:

Quintilian Institutio oratoria – Talerens uddannelse. Oversat af Søren Hindsholm, 2017. Uddrag side 17 – 24. Kilde: http://www.quintilian.dk/quintilian1_2_13.pdf

Dansk oversættelse af uddraget af Brutus taget fra M. Leisner Jensen, M. Tullius Cicero: Retoriske skrifter II, 1979.
Marcus Tullius Cicero, brev til Atticus: Ad Atticum 15, 16. Fra A. Mørch og O. Wagner, Cicero – en antologi, 1985.

Dansk oversættelse af Ciceros brev Ad Atticum 15, 16 er taget fra O. Foss, H. Frisch og C. Høeg, En Cicero Antologi, 1945.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Ovids metamorphoser

I dette forløb arbejder vi med Ovids Metamorfoser. Vi analyserer og fortolker uddrag af udvalgte forvandlingshistorier (Apollon og Dafne, Io, Narcissus), og i den forbindelse drøfter vi forvandlingsmotivets særkender og Ovids sproglige stil. Vi sammenligner beretningerne med hinanden og med visuelle fremstillinger af historierne, og vi drøfter især fremstillingen af relationen eller mand og kvinde i digtene.

Vi læser flg. uddrag statarisk på latin i S. Høgh, "Ovids forvandlinger", Aarhus: Modtryk, 2019:

1. sang vv. 512 - 520, 545 - 552, 553 - 559
(Apollo og Dafne)

1. sang vv. 630 - 636, 639 - 644, 645 - 651, 655 - 661
(Io)

3. sang vv. 430 - 436, 446 - 452, 545 - 460, 463 - 470
(Narcissus)

I alt seks sider

Der ud over læser vi flg. vers i dansk oversættelse (samme udgave som ovenfor):
1. sang vv. 452 - 467, 560 - 567
1. sang vv. 588 - 629, 652 - 654, 661 - 665
3. sang vv. 407 - 429

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer