Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Astronomi C
Lærer(e) Gorm Kittelmann
Hold 2020 asC/2pq3dx (2pq3dx asC)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Kosmisk zoom
Titel B Stjernehimlen
Titel C Om stof og stråling
Titel D Astronomernes værktøj
Titel E Solen og månen
Titel F Baner i solsystemet
Titel G Planeterne
Titel H Exoplaneter
Titel I Stjerners udvikling
Titel J Hertzsprung-Russel diagrammet
Titel K Mælkevejen
Titel L Galakser og Hubbles lov
Titel M Afstandsstigen
Titel N Universets udvikling
Titel O Liv i universet

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B Stjernehimlen

Det levende univers side 17-26

Horisontalsystemet (Azimutal gitter) højde og azimutalvinkel, zenit.

Ækvatorialsystemet, Deklination og Rektascension.

Solen og årstiderne.

Solfluxen og solinstrålingen.

Kulminationshøjder, øvrekulmination og nedrekulmination
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Astronomernes værktøj

Det levende univers side 41-51 og side 55

Størrelsesklasser absolut og tilsyneladende
Lyssamlingsevne
Opløsningsevne
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Solen og månen

Det levende univers side 57-74 samt Vejen til fysik C side 187 (eller side 71 øverst i det levende univers)

Solens opbygning og energiproduktion pp-processen
Siderisk og synodisk omløbstid
Formørkelser og månens faser
Tidevand
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Baner i solsystemet

Det levende univers side 77-83

Keplers 1. lov, 2.lov og 3.lov
Newtons udgave af keplers 3.lov
Tyngdeloven
Undvigelseshastighed
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Planeterne

Det levende univers side 91-125

Planeterne i solsystemet
Planetatmosfærer og molekylers middelhastighed og undvigelseshastighed
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Stjerners udvikling

Det levende univers side 143-154 samt tavlenote "Stjerners liv"  

Stjerne dannelse
Gravitationel energi
Hovedseriefase (pp-processen)
Levetid i hovedseriefase
Kæmpestjernefasen
Tripel alfa-processen (dannelse af kulstof)
Stjerners død for små stjerner (hvide dværge)
Dannelse af grundstoffer i større stjerner og deres død:
Neutronstjerner og sorte huller
Dannelse af grundstoffer tungere end jern
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Hertzsprung-Russel diagrammet

Det levende univers side 163-171

Spektralklasser
HR-diagrammet
Luminositetsklasser
Stjerners udvikling i HR-diagrammet
Sammenhæng mellem masse og luminositet (for stjerner i hovedserien)
Stjerners levetid i hovedserien
HR-diagrammet og alderen af en stjernehob

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Mælkevejen

Det levende univers side 175-184 samt side 186-187

Mælkevejens geografi: Skiven, centrale dele, Haloen, Koronaen.
Population I og population II stjerner

Mælkevejens masse, rotations hastighed og mørkt stof.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Galakser og Hubbles lov

Det levende univers side 193-200

Galakse typer
Stjerne dannelse og galaksetyper
Galaksehobe

Hubbles lov
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Afstandsstigen

Det levende univers side 14-15 samt side 55 og side 213-217

Parallaksemåling
Enheden parsec

Bestemmelse af afstand ud fra kendt lysstyrke (kendt absolut størrelsesklasse M og tilsyneladende størrelsesklasse m)

Spektroskopisk afstadsbestemmelse (kort)
Hovedserietilpasning (kort)
Variable stjerner
Kuglehobe (kort)
Supernovaer
Hubbles lov  

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Universets udvikling

Det levende univers side 221-231 samt noten "Fra Vejen til fysik B2 Det kosmologiske princip samt universets alder og størrelse"

Hubbles lov
Universets alder og størrelse
Det kosmologiske princip
Baggrundsstråling (kosmologisk) og dens temperatur.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Liv i universet

Det levende univers side 264-266 side 268 samt side 271.

Betingelser for liv
Drake-ligningen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer