Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Kemi A
Lærer(e) Lone Hansen
Hold 2020 keA/3uvx (3uvx keA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Puffersystemer
Titel B Reaktionskinetik
Titel C Medicinfremstilling
Titel D Termodynamik
Titel E IR og HNMR

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Puffersystemer

Pufferligningen, Bjerrumdiagrammer, beregninger af pH under titrering.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Nitrat og sex feromoner 29-09-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Reaktionskinetik

Reaktionshastighed, initialhastighedsmetoden, bestemmelse af reaktionsorden (0., 1. og 2. orden), aktiveringsenergi, Arrhenius ligningen, reaktionsmekanismer (SN1 og SN2, aromatiske substitionsreaktioner og additionsreaktioner), enzymer, enzymkinetik, Michaelis-Menten modellen og Lineweaver-Burk plot.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Solcreme og Fexofenadin 10-11-2020
Oregano og muskelopbyggende aminosyrer 24-11-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Medicinfremstilling

Fremstilling af paracetamol, repetition af organiske kemi (Navngivning, reaktionstyper, isomeri), opløselighedsligevægte, ekstraktion og fordelingsligevægte, gasser, partialtryk og ligevæge med gasser.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Medicin og novichok 08-12-2020
Neodym og klik kemi 12-01-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Termodynamik

Hele forløbet er gennemført under nedlukningen.
Entalpi, entropi og Gibbs-engergi. Van't Hoffs ligning, beregning af ligevægtskonstanen med termodynamik
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Ferrat og fluorescein 26-01-2021
Terminsprøve 08-02-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E IR og HNMR

Kemisk bindingsteori er gennemgået virtuelt.
Kemiske bindingsteori med særlig fokus på hybridiserede orbitaler.
IR og H-NMR har haft fokus på at kunne bruge disse medtoder til at fortolke IR- og H-NMR spektre.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Tomater og p-piller 20-04-2021
Polyester og kobber 04-05-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer