Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Erhvervsøkonomi C
Lærer(e) Lasse Harder Schousboe
Hold 2020 eøC/2pq3dvxz (2pq3dvxz eøC)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Innovation og iværksætteri
Titel B Strategi
Titel C Regnskab
Titel D Marketing
Titel E virksomhedens organisation og ledelse
Titel F Rep

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Innovation og iværksætteri

Virksomheden og dens omverden - forretningsmodeller og rammevilkår

- demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder
- redegøre for en virksomheds forretningsmodel samt nationale og internationale rammevilkår
- undersøge og diskutere problemstillinger i forbindelse med etablering af en virksomhed
- indgå i en faglig dialog og kunne diskutere erhvervsøkonomiske problemstillinger
- strukturere og formidle empirisk og teoretisk materiale både mundtligt og skriftligt
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Diskutere
 • Personlige
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel B Strategi

demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder
- anvende viden og kundskaber om en virksomheds konkurrenceforhold til at undersøge
- undersøge og diskutere problemstillinger i forbindelse med etablering af en virksomhed
- indgå i en faglig dialog og kunne diskutere erhvervsøkonomiske problemstillinger
- strukturere og formidle empirisk og teoretisk materiale både mundtligt og skriftligt.

Industri, branche og marked
Hvad er strategi
SWOT
PEST
Blue Ocean Strategy Canvas
Bostongruppen
Ansoffs vækstmatrice
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Søge information
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel C Regnskab

Etableringbudget, driftsbudget
Regnskabsklasser og krav
Resultatopgørelse og balancen
Omkostninger, regnskab, regnskabsanalyse, nøgletal, øknomistyring
”Luk virksomheden op!” Colombus 2016
Opgaver i regnskab
case i regnskab

Særlige fokuspunkter:
Opstille regnskab og balance
Finde og beregne nøgletal
Vurdere virksomhedens økonomiske forhold og virksomhedens målopfyldelse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Marketing

I dette forløb introduceres eleverne for nøglebegreberne indenfor Kotlers marketing management.
De vil blive bekendte med begreber som købsadfærd, købsmotiver, segmentering, profilering og targeting. Eleverne vil undervejs i forløbet blive i stand til at analysere deres egne kunderes købsadfærd på baggrund af en segmentering og profilering af deres kundesegmenter.
Ud fra deres segmentering og profilering vil eleverne kunne target den optimale kundegruppe med diverse typer af promotion, herunder begreber som above-the-line, below-the-line og kendiseffekten.
Pointen med forløbet er at skærpe elevernes sans indenfor salg og marketing. Mange elever har tendens til at tro, at brandværdi og facebook-marketing er eneste veje til Rom, men forløbet her skulle gerne udvide deres horisont og stille dem mere kritisk overfor markedsføringsmateriale.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Rep

Vi repeterer de forskellige områder.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer