Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Religion B
Lærer(e) Randi Osmann Clausen
Hold 2020 reB/2pq3bdv (2pq3bdv reB)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Religionsdefinitioner og fænomenolog
Titel B Fundamentalisme
Titel C Kariskmatisk Kristendom
Titel D Scientology
Titel E Islam + Hovedværk
Titel F Hinduisme
Titel G Forløb#7

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Religionsdefinitioner og fænomenolog

Tekster
Lykke Kjeldsen, Carsten et.al, Begrebsnøglen til religion, Systime, 2016-2017 (2. udg)
- s.104-107 (religionsdefinitioner)
- s. 8-11m (fænomenologi)

Hans Jørgen Lundager Jensen, Religionshistorie og aksetid, , RVT 56 (2011 ), s. 10-14

Begreber og teorier
1) Religionsdefinitioner  Begrebsnøglen s. 104-107
- Ninian Smart
- (Freud og Marx)
- Èmile Durkheim og Armin W. Geertz

2) Fænomenonogi
- Mircea Eliade, s. 8-11m (Fænomenologi)
Sidetallene passer til 2.udg af Begrebsnøglen

3) Religionshistoriske perioder (Robert Bellah og Hans Jørgen Lundager Jensen)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Fundamentalisme


                              
Fundamentalisme i kristendom og Islam – frontkæmpere for Gud (Hanne Følner m.fl, 2008)
• Kap. 2: Fundamentalisme - et moderne fænomen, s. 21-29
• Kap. 5: Fundamentalistisk Islam, s.109-119
Gyldendals religionshistorie (Tim Jensen m.fl, 1997)
• Traditionalister, modernister, sekularister og islamister, s. 333-335 (Hjärpe)

Artikel: Isis kills more muslims than anyone else (Indy100, 2017): https://www.indy100.com/discover/isis-kill-mostly-muslims-manchester-kabul-7768751

Artikel: Den første fundamentalist var kristen (information 2001), https://www.information.dk/2001/10/foerste-fundamentalist-kristen

Jihad – stor og lille (fra religion.dk)

Teori:
• Beckfords model
• Thomas Ziehe: Identitetsdannelse i det senmoderne samfund
• Jan Hjärpes model
• Giddens on Fundamentalism,
http://pegasus.cc.ucf.edu/~j anzb/courses/hum3255/giddensfund.htm  

Supplerende materiale:

• ”Er hizb-ut-tahrir fundamentalistiske?” (word-dok)

• Film: ”To Verdener” af Niels Arden Oplev

• https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/pa-sporet-af-den-hellige-krig-ideologen

• Sayyid Qutb: https://da.wikipedia.org/wiki/Sayyid_Qutb
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Kariskmatisk KristendomBegrebsnøglen, s. 34-42

Hjalmar Sundén - rolleteori

Luk 4, 1-31 (Jesu fristelse i ørkenen) + Joh. 2 (Brylluppet i Kana) (K)

ApG 2, 1-21 (pinsedagen og Peters prædiken) (K)

Nefis Første Bog, kap. 19, 1-10

”Profeten Joseph Smith”, kap. 21 fra lds.org

Uddrag fra Max Weber: Udvalgte tekster, Bind 1, s. 314-15 + bind 2, s-185-87 (K)

Tungetale og åndsdåb, fra Introduktion til religionspsykologi, s. 97-100 (K)

Kult og sekt (religion.dk)
https://www.religion.dk/viden/hvad-er-forskellen-p%C3%A5-en-kult-og-en-sekt

Hvem er mormonerne? (religion.dk)
https://www.religion.dk/nye-religi%C3%B8se-bev%C3%A6gelser/hvem-er-mormonerne

Supplerende materiale
”All american prophet” fra musicalen Book of Mormon
https://www.youtube.com/watch?v=P1-4is2WBM

Mirakler i Midtjylland, afsnit 1 (CFU)

Mød mormonerne (CFU)

Den 2. dimension, afsnit 5 (CFU)

• https://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-kristendom/hellig%C3%A5nden-g%C3%B8r-mirakler

https://www.youtube.com/watch?v=rBfpE5yMZHo (The book of Mormon in 8 minutes)

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/introduction?lang=eng

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/mormonerne-og-det-hellige-undert%C3%B8j (mormonerne og det hellige undertøj)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Scientology

Om Scientology (baggrund)
https://www.religion.dk/andre-religioner-og-trosretninger/10-ting-scientology-tror-p%C3%A5;


Kapitel 2 "Scientologis religiøse læresætninger" fra "Scientologi - en opslagsbog fremlagt af Den Internationale Scientologi Kirke" (København 1998)

Scientologys trosbekendelse, http://www.scientology.dk/what-is-scientology/the-scientology-creeds-and-codes/the-creed-of-the-church.html

L. Ron Hubbard - Scientologys grundlægger,  http://www.scientologyreligion.dk/background-and-beliefs/l-ron-hubbard.html

Dokumentar: fra mitCFU "Opgøret med Scientology" (afs. 1 og 3) - 41 min x2

Dokumentarer: fra CFU "Scientologys hemmeligheder" og  "Med Scientology i hælene" (John Sweeney)

Begrebsnøglen til religion " Religiøse fællesskaber" og dermed begrebet "sekt"
+
https://www.religion.dk/viden/hvad-er-forskellen-p%C3%A5-en-kult-og-en-sekt

Beckfords religionssociologiske model om den ydre og indre dimension og tilknytning

Supplerende:
https://www.religion.dk/debat/hvorfor-er-scientology-ikke-anerkendt

https://www.km.dk/andre-trossamfund/trossamfundsregistret/liste-over-anerkendte-trossamfund-og-tilknyttede-menigheder#c9671


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Islam + Hovedværk

Al-Bukharis hadithsamling, s. 7-32, 38-43, 60-61, 67
https://baggrund.com/2019/02/03/islamisk-feminisme/ (islamisk feminisme)


Uddrag fra Koranen om kvinder og tildækning  (dok.) (7:26, 24:30-31, 33:59-60)

What does the Quran really say about a Muslim woman's hijab? | Samina Ali | TEDxUniversityofNevada (Ted Talk - Kvinder, påklædning og tildækning - 20 min)

http://aminahtonnsen.dk/?page_id=1082 (Islam med nye øjne, Aminah Tønnsen)

https://menneskebiblioteket.dk/menneskebiblioteket-paa-tv2-lorry/saeson-1/ (Konvertitten, Helene - 30 min)

Supplerende materiale
• https://femimam.com/ (Femimam - hvem er de?)
• https://femimam.com/manifest/ (Femimam  - hvad kæmper de for?)

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/uenighed-faar-imam-til-forlade-kvindemoske

https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/reformisten-den-kvindelige-imam (Sherin Khankhan - dannelsen af Mariam-Moskéen - 88 min)


I forbindelse med Islam-forløbet af vi lavet et mini innovations-projekt hvor eleverne har omskrevet selvvalgte dele af Al-Bukharis hadithsamling til børnebøger.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Hinduisme

Allan Poulsen, Hinduismen, Kap. 1, 3, 14, 15, 16 – s. 7-13(…), 29-34, 100-108, 109-114, 115-118
+ Esben Andreasen et.al, Mennesket og Magterne, s. 117-120 (Kompendium)


https://www.religion.dk/hinduisme/ritualer-i-hinduismen
+
https://www.youtube.com/watch?v=AbFIkJ8KFZ8 (Holi Festival)

Teenageren og gudinden (fra Himlen over Danmark) – cfu.dk (30 min)

”Bryllup i farver (2)”, cfu.dk (30 min)

Tekster: (fra Mennesket og Magterne)
Tekst 2: Purusha, s. 124
Tekst 6: Atman, s. 128
Tekst 7: Samsara, s. 128-129
Tekst 8: Karma, s. 129
Tekst 17: Puja - ofring til gudebilledet, s. 145
Tekst 23: De fire livsstadier, s. 153

Tekst 33: Savarkar: Hindutva, s. 179-181 (Fra Allan Poulsen, Hinduismen)


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Forløb#7

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer