Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Claus Næss Schmidt
Hold 2020 psC/3duvxz2 (3duvxz2 psC)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Tema1:psykologiens områder, metoder, anvendelighed
Titel B Tema2: Historien om os selv
Titel C Tema3: Kontrol eller kaos?
Titel D Tema 4: Dagliglivets udfordringer

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Tema1:psykologiens områder, metoder, anvendelighed

Psyk. områder, Forskningsmetoder/kritisk tænkning/psykologisk teoridannelse (empiri-teori), lave simpel psykologisk undersøgelse, anvendelse af psykologisk viden i praksis), evaluering.

Common Sense eller videnskab Psyk. Veje Ibog (Systime, 2018)
Hvad er psykologi? (Ibid., kap. 1)
Psykologi C (Ibid., kap. 1)
Hverdagstænkning og videnskabelig tænkning (Ibid., kap. 1)
Elefanttegning (16 sider)
Den mangfoldige psykologi (Ibid., kap. 2) (19 sider)
Den mangfoldige psykologi video (1 side)
Videnskabsteori og metode
Metode
Eksperiment
Observation
Spørgeskema
Interview
Kritisk vurdering af undersøgelser (Ibid., kap. 3) (31 sider)
Ialt: 66 sider


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Tema2: Historien om os selv

Historien om os selv -  køn, identitet, sociale arenaer, udviklingspsyk. Bowlby, Ainsworth tilknytning, omsorgssvigt, resiliens, opdragelse (Baumrind), medfødte forskelle

Kønnet som biologi, Psyk. Veje Ibog (Systime, 2018, kap. 4)
Kønnet som kultur (Ibid., kap 4)
To køn og mange køn (kap 4)
Undersøgelse: drenge lærer teknik, piger lærer omsorg (suppl. kap. 4)
Hvad er identitet? (Ibid., kap. 19)
Krop, køn og identitet (Ibid., kap 19)
Sociale arenaer, roller og identitet (Ibid., kap 19)
Medfødte forskelle (Ibid., kap. 5)
Case: Joey, Erin og Jenine (suppl. kap. 5)
Udviklingspsykologi - Bowlby & Ainsworth (Ibid., kap 6)
Omsorgssvigt (Ibid, kap. 8)
Opdragelse, familie og daginstitution - Opdragelsesidealer, 4 opdragelsesstile  (Ibid., kap 10)
Risiko og resiliens (Ibid., kap 8)
Film: Dokumentar: Rigtig voksen (TV2, 2017)

I alt 56 ns
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Tema3: Kontrol eller kaos?

Hvor meget kontrol har jeg over mit eget liv? Jo mere kontrol jo bedre eller...? Kan man reducere/kontrollere oplevelsen af kaos? (stress og coping, akut og kronisk stress, ydre og indre faktorer socialpsyk., masser, grupper, roller, Milgram, Asch, holdninger/Festinger,
kognitiv psyk.

PV kap. 23: stress og coping (undtagen afsnit: "Fra industri til service og vidensarbejde")
Artikel: Coolshops nye firmapolitik: Medarbejderne skal træne halvanden time om ugen (Mig og Aalborg, 2016)
PV kap. 21: Massehypnose, Hvad er en gruppe?, Gruppepres og social kontrol, roller, holdninger
PV kap 11: Kognitiv psykologi, de første kognitive psykologer, studiet af menneskets informationsprocesser
Video: ABC dokumentar: Vietnam - Haunted Heroes


I alt: 45 s.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Tema 4: Dagliglivets udfordringer

Dagliglivets udfordringer - vi sætter fokus på tre centrale udfordringer man som ung skal forholde sig til i dagliglivet - læring, det digitale liv og mobning.

Viden, læring, undervisning (tavs/sproglig viden, læringsformer - behavioristisk/kognitiv, vidensformer) PV 2018

Samspilsprocesser, motivationsprocesser PV 2018

Gruppepres og social kontrol (mobning) PV 2018

Digital dannelse - mobning/sociale medier PV 2018

Like (Mehlsen/Hendricks, CIBS/KU, 2019) kap. 2 + 3 i uddrag: det relationelle jeg, selvfremstilling, frontstage/backstage, social kapital, medieret kommunikation, fællesviden, flertalsmisforståelser, opmærksomhedsøkonomi, forbrugeradfærd, interne/eksterne forstyrrelser, adfærdsdesign,algoritmer-fordomme,hook-modellen

Digital Dannelse (Linda Mostrup Pedersen, Systime, 2016 - uddrag: kap 6 Sociale Medier, kap. 9 Wearables, kap. 4 Disruption)


Ialt 75 ns
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer