Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Dramatik C
Lærer(e) Inge Evald Hansen
Hold 2020 drC/2pq3ab (2pq3ab drC)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Forløb#1 Introduktion og commedia dell'arte
Titel B Forløb#2 Det antikke græske teater
Titel C Forløb#3 JUL
Titel D Forløb#4 Naturalisme
Titel E Forløb#5 Det moderne teater
Titel F Forløb#6 Eksamensprojekt

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Forløb#1 Introduktion og commedia dell'arte

Introduktion til skuespillerens virkemidler, arbejdsmetoder osv. med udgangspunkt i teatertraditionen "commedia dell'arte"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Forløb#3 JUL

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Forløb#4 Naturalisme

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Forløb#5 Det moderne teater

Teateret efter ca, 1960.

arbejde med opbygning af teaterforestillilnge, eksemplificeret ved det moderne teater som konvention (ud fra Dramatik en grundbog og Dramatik en teaterhistorie)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Forløb#6 Eksamensprojekt

http://www.larskaaber.dk/Manuskripter/Manuskripter.html (diverse manuskripter)

https://www.martinjantzen.com/skole

http://www.drdante.dk/scrapbogen/manuskripter.htm'

https://hval.dk/modules/web/rediger/field/vhd_iframe.asp?23953=31383&in_siteid=2802&in_partid=23953&in_pageid=12085&idChosenFolder=31383

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer