Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Matematik C
Lærer(e) Chin-lung Nielsen
Hold 2020 maC/q (1q maC)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Tal og grundlæggende regneteknik
Titel B Ligninger
Titel C Linearitet
Titel D Beskrivende statistik
Titel E Trigonometri
Titel F Funktioner
Titel G Eksponentielle vækstmodeller
Titel H Annuitet
Titel I Sandsynlighedsregning
Titel J Om beviser
Titel K Repetition

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Tal og grundlæggende regneteknik

Tal
De fire regningsarter
Anden brug af parenteser
Potenser og rødder
Regningsarternes hierarki
Vigtige regneregler
Brøker
Numerisk værdi
Reduktion af bogstavudtryk
Løsning af ligner i hånden og Cas (Geogebra)

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Hjemme aflevering 1 31-08-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Ligninger

Førstegradsligning med en ubekendt

To ligninger med to ubekendte

Intervaller
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Linearitet

Den rettes linjes ligning
Lineære modeller
Lineær regression
Forklaringsgrad
Punktplot og residualplot
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Hjemme aflevering 2 21-09-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Beskrivende statistik

Numerisk variable
Grupperede observationer og ugrupperede observationer
Grafisk præsentation
- prikdiagram
- søjlediagram
- sumkurve for ugrupperede observationer
- boksplot
Middeltal (ugrupperede og grupperede)
Kvartilsæt
boksplot
outlier
Krydstabel
- Titanics forlis (historisk)

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Hjemme aflevering 3 19-10-2020
Hjemme aflevering 4 09-11-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Trigonometri

Ensvinklede trekanter
Pythagoras´ sætning: Supplerende beviset for Pythagoras.
Sinus, cosinus og tangens: Supplerende: Bevis for Sinus, cosinus og tangens
Den retvinklede trekant
Sinusrelationerne: Supplerende: Bevis for arealformlen for en vilkårlig trekant  hvor højden er indeni trekanten  og Sinusrelationerne.
Cosinusrelationerne: Supplerende: Beviset for Cosinusrelationerne
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Hjemme aflevering 5 30-11-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Funktioner

Grafisk løsning af ligninger
Omvendt proportionalitet
Potense
Andengradspolynomiet:
- Betydning af koefficienterne
- løsning/rødder
- toppunktsformlen
- Hvordan 2.gradsligninger løses alt afhængig af kendskab til koefficienterne (supplerende stof)
Stykkevis definerede funktioner
Monotoniforhold (starten af april)
Potensfunktioner
- Forskriften igennem 2 punkter
-Potensregression

Bevis: To-punkts formlen for potensfunktioner
Bevis: Nulpunktsformlen for 2. gradsfunktionen, når d er større end 0.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Hjemme aflevering 6 04-01-2021
Hjemme aflevering 7 25-01-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Eksponentielle vækstmodeller

Procent
Renteformlen
Eksponentiel udvikling
Potenser og logaritmer
Fordoblings- og halveringskonstanten
Eksponentiel regression

Bevis: To-punkts formlen for eksponentielle funktioner
Bevist: Fordoblings- og halveringskonstanten
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Hjemme aflevering 8 22-02-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Annuitet

Annuitetsopsparing og formel
Annuitetslån og formel
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Sandsynlighedsregning

Sandsynlighedsfelt

Hændelse

Symmetrisk sandsynlighedsfelt

Kombinatorik

Mulitplikationsprincippet

Permutationer
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Hjemme aflevering 9 15-03-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Om beviser

To - punktsformlen: Lineær, eksponentiel og Pythagoras' læresætning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Repetition

Test I: Test i opgaver med hjælpemidler

Test II: Test i opgaver uden hjælpemidler

Optag: Formuler i korrekt matematisk sprog til en mundtlig prøve
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Test 1 26-04-2021
Test 2 10-05-2021
Optagelse 17-05-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer