Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Musik C
Lærer(e) Kim Ross Kristensen
Hold 2020 muC/u (1u muC)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A INTRODUKTION MUSIK C
Titel B TEORI, SANG OG SAMMENSPIL
Titel C AUDITIV ANALYSE (tema)
Titel D NODE ANALYSE (tema)
Titel E INTERVAL OG BEVÆGELSE (tema)
Titel F DEN MUSIKALSKE ANALYSE (tema)
Titel G ARTIST OG ARTISTLIV (område) I
Titel H HITKULTUR (område) II
Titel I ROLLESPIL (vokalt, instrumentalt)
Titel J SUCCES, OPTUR OG NEDTUR (A) (område) III
Titel K GRUPPESPIL (sammenspil) A
Titel L SUCCES, OPTUR OG NEDTUR (B) (område) III
Titel M GRUPPESPIL (sammenspil) B
Titel N AFRUNDING MUSIK C

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A INTRODUKTION MUSIK C

INTRODUKTION MUSIK C

Musikudøvelse og Musikkundskab (introduktion til fagets hovedområder)

1. MUSIKUDØVELSE (intro m/ eksempler)
- move and dance
- sang og sammenspil
- musikteori
- temastudier
- områdestudier

Anvendte musikalske titler
- move, feel the groove
- school start blues
- joanna
- langebro

2. MUSIKKUNDSKAB (intro m/ eksempler)
- intro ti interne parametre
- intro til eksterne parametre
- DEMO analyse i praksis
- intro til sort musikkultur og parametre
- lyrics
- performance
- instrumentation
- form
- arrangement
- improvisation
- blå toner
- blå intonation

Anvendte musikalske TITLER
- phenomenal Woman, Ruthie Foster, koncertoptagelse
- video fra spillestedet Antone's i New York
- lyrics
- performance
- instrumentation
- form
- arrangement
- improvisation
- blå toner
- blå intonation

PROGRAM og MATERIALER ses i de enkelte moduler i forløbet

LÆSTE KILDER i original eller i scannet og/eller bearbejdet form i årets løb
C-nøglen - johannes grønager - systeme 2005 - ss 7-20, 21-27, 79-93, 30-36 - ialt 41 sider
Rockmusik i tid og rum - grønager et al - systeme 2000 - uddrag til rockanalyse - ialt 10 sider
Når to og to bliver fem - kim ross - RMP 2001 - siderne 1-4 (kronik) - ialt 4 sider
Almen musikpædagogik - frede nielsen - akademisk forlag 1998 - ss 127-139 - ialt 12 sider
Hit med hittet - louise rasmussen - politiken 2003 - siderne 1-3 -  ialt 3 sider
Pophittets mc'donaldisering - marstal - søndag aften 2004 - siderne 1-6 - ialt 6 sider
Langebro - Kenth Nielsen - BDM - 2016 - artikel - ialt 1 side
Frida, collins producerer frida (sv.tv, 1988)
Aurora, den norske popstjerne, dokumentar (dr.tv, 2021)
Amy, dokumentarfilm (dr.tv, 2021)Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B TEORI, SANG OG SAMMENSPIL

TEORI, SANG OG SAMMENSPIL

Et forløb med opstart i både i Musikteori, Sang og Sammenspil

1. MUSIKTEORI
- nøgler og linjer
- nodeværdi og pause
- tone og interval
- skala og trin
- trommenotering
- øvelser

Anvendte musikalske titler
- langebro (larsen)
- bad (jackson)
- trouble (spiritual)

2. SANG OG SAMMENSPIL
- stemmeopvarmning
- indstudering på hold
- lead, kor, bas, trommer
- play trommenotation

Anvendte musikalske TITLER
- bidaba
- move
- trouble at the river
- langebro
- bad

PROGRAM og MATERIALER ses i de enkelte moduler i forløbet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Skrive
 • Formidling
 • Personlige
 • Selvtillid
 • Kreativitet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel C AUDITIV ANALYSE (tema)

AUDITIV ANALYSE (tema)

Et auditivt analyseforløb med opstart i både pop/rock og klassisk musikanalyse
- desuden en samling julesange, jf. liste

POP/ROCK analyse
- lyrics and content
- formtyper
- hook, break, gimmick
- vokalarrangement
- piano/vocal score
- orkesterbesætning

Anvendte musikalske titler
- wrecking ball (miley cyrus)

KLASSISK analyse
- lyrics and content
- form og satsteknik
- vokalarrangement
- homofoni
- polyfoni
- antifoni
- scorereading
- orkestrets instrumenter

Anvendte musikalske TITLER
- Messias, ouverture
- Messias, kor 12
- Messias, kor 42

PROGRAM og MATERIALER ses i de enkelte moduler i forløbet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Diskutere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel D NODE ANALYSE (tema)

NODEANALYSE (tema)

Et nodebaseret analyseforløb med afsæt i den klassiske musik

1. MUSIKTEORI (analyseorientering)
- tonenavne og skala
- nodeværdier og pauser
- musikalsk form

2. ANALYSEPARAMETRE (nodeanalyse)
- musikalsk form
- tonenavne og skala
- nodeværdier og pauser
- homofoni
- polyfoni
- antifoni
- score reading
- orkestrets instrumenter

Anvendte musikalske TITLER
- Messias, kor 12
- Messias, kor 42

PROGRAM og MATERIALER ses i de enkelte moduler i forløbet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Diskutere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel E INTERVAL OG BEVÆGELSE (tema)

INTERVAL OG BEVÆGELSE (tema)

Forløb med fokus på tonenavne og skala, intervaller og bevægelsesmønstre
- fra sanglig oplevelse
- til nodebaseret analyse

1. TONENAVNE OG SKALA
- nøgler, noder og toner
- skala og trin
- syngeøvelser
- læseøvelser

2. INTERVALLER OG BEVÆGLSESMØNSTRE
- tonegentagelse (g)
- trinbevægelse (t)
- springbevægelse (s)
- op og ned bevægelse
- g-t-s-op-ned

Anvendte musikalske TITLER
- langebro (larsen)
- wrecking ball (cyrus)
- what happened to perfect (graham)
- in the air tonight (collins)

PROGRAM og MATERIALER ses i de enkelte moduler i forløbet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Diskutere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel F DEN MUSIKALSKE ANALYSE (tema)

DEN MUSIKALSKE ANALYSE (tema)

Introduktion til den komplette musikalske analyse med inddragelse af auditive og nodebaserede analyseparametre. Forløbet intenderer at illustrere relevansen af begge perspektiver, her med afsæt i pop/rock musikken, idet dette peger frem mod områdestudiet ARTISTLIV OG HITKULTUR.

Forløbet inddrager alle tilegnede analyseparametre og tilfører nye parametre orienterede mod lyrik og performance:

ANALYSEPARAMETRE

AUDITIVE parametre
- formtype
- hook, break, gimmick
- besætning
- arrangement
- lyrik og appel
- performance

NODE parametre
- toner og navne
- intervaller
- g-t-s- / op-ned
- periode og frase

Anvendte musiklaske TITLER
- groovie kind of love (phil collins)
- de vildeste fugle (annika aakjær)

PROGRAM og MATERIALER ses i de enkelte moduler i forløbet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Diskutere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel G ARTIST OG ARTISTLIV (område) I

ARTIST OG ARTISTLIV (område) I

Forløbet udgør den første trediedel af områdestudiet ARTISTLIV OG HITKULTUR.

ARTIST OG ARTITLIV introducerer artisten Aurora og hendes musikalske univers. Det empiriske materiale udgøres af filmen om 'Aurora, den norske popstjerne' samt sangtitlerne 'The River', 'Exist For Love' og 'Queendom'.

Forløbet falder i tre dele:

1. Filmen om Aurora og hendes artistliv
2. Gruppearbejder om samme
3. Gruppepræsentationer

FORLØBETS INDHOLD

AURORA
- aurora
- the river
- exist for love
- queendom

ARTISTLIV
- om artistlivet
- om musikproduktion
- om rollerne i musikproduktion
- om målene med musikproduktion
- om hvem der skriver sangene
- om hvem der synger
- hvem der spiller
- hvem der bestemmer
- om hvilke er de positive sider
- om hvilke er de negative sider

3. GRUPPEPRÆSENTATION
- tekst, lyd, foto, video
- om aurora
- om artistliv
- om musikproduktion

PROGRAM og MATERIALER ses i de enkelte moduler i forløbet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Projektarbejde
Titel H HITKULTUR (område) II

HITKULTUR (område) II

Forløbet udgør den anden trediedel af områdestudiet ARTISTLIV OG HITKULTUR.

HITKULTUR Introducerer til det musikalske hit og dets obligatoriske elementer - hook, længde, sound, form, gimmick. Desuden int reduceres til sangtekstlige og kunstneriske hitparametre som - lyrics & content, interpretation & performance, identification. Endelig introduceres Studieproduktionen og lancering som hitparametre. Med dette fokus analyseres sangtitlerne 'The River', 'Exist For Love' og 'Queendom'.

Forløbet falder i tre dele:

1. Hitskabelonen
2. Appel og korrespondens
3. Studieproduktion og lancering

INDHOLD OG ANALYSEPARAMETRE

HITSKABELONEN
De fem parametre er:
- hook
- 323
- sound
- form
- gimmick

APPEL & KORRESPONDENS
De tre parametre er:
- lyrics & content
- interpretation & performance
- identifikation

STUDIEPRODUKTION
De tre parametre er:
- indspilning
- miksning
- lancering

DET EMPIRISKE MATERIALE udgøres af:
- hit med hittet (artikel)
- hitkulturer, ungdom. ånd menneske (artikel)
- collins producerer frida (dokumentarfilm)
- tre sange
- sangteksterne
- piano/vocal scores
- arrangementsskabeloner
- lydfiler (mp3)
- videofiler (mp4)

PROGRAM og MATERIALER ses i de enkelte moduler i forløbet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Personlige
 • Selvstændighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Lærerstyret undervisning
Titel I ROLLESPIL (vokalt, instrumentalt)

ROLLESPIL (vokalrolle, instrumentalrolle)

Sammenspil i rollegrupper med udgangspunkt i selvvalgt rolle og bunden opgave

1. SELVVALGT ROLLE
- elevønsker (vokal/instrumental) rolle
- gruppedannelse
- spil med rollefokus
- klaver
- keyboard
- bas
- trommer
- cajon
- percussion
- leadvokal
- kor

2. ROLLESPIL
- spil m/ playback og rollefokus
- spil u/ playback og rollefokus
- spil m/ fokus på formled A, pre, B, C
- dygtige hjælper mindre dygtige i rollegruppen
- læreren som vejleder

Anvendte musikalske TITLER
- What happened to perfect (graham)

GRUPPE oversigter

M3 gruppe (1)
Amalie : klaver
Isabella : klaver
Thea : bas, vokal
Jenica : trommer
Emma : guitar
Sia : guitar
Victoria : ukulele
Anne : vokal

M4 gruppe (2)
Fanny : klaver, vokal
Oliver : klaver
Mathilde : bas
Maja : trommer
Alberte : guitar
Nanna : guitar
Marianne : ukulele

M5 gruppe (3)
Julie T : klaver
Sebastian : klaver, vokal
Aviaja : bas
Naja : trommer
Freja : pc, vokal
Julie Q : guitar
Regitze : ukulele, vokal

PROGRAM og MATERIALER ses i de enkelte moduler i forløbet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Formidling - sang og sammenspil
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Pararbejde
Titel J SUCCES, OPTUR OG NEDTUR (A) (område) III

SUCCES, OPTUR OG NEDTUR (område) III

Forløbet udgør den sidste trediedel af områdestudiet ARTISTLIV OG HITKULTUR.

SUCCES, OPTUR OG NEDTUR introducerer artisten Amy Winehouse og hendes liv og musikalske univers. Det empiriske materiale udgøres af filmen 'Amy' (dr.tv) samt komparativt filmen om 'Aurora, den norske popstjerne'. Forløbet fokuserer på succesens og berømmelsens positive og negative sider, det intenderer at tilbyde forklaringer på ligheder og forskelle i de to artisters karriereforløb.

Forløbet falder i tre dele:

1. Filmen om Amy Winehouse og hendes artistliv
2. Gruppearbejder med komparative aspekter om Amy versus Aurora
3. Gruppepræsentationer af analyser

DET EMPIRISKE MATERIALE udgøres af:
- dokumentarfilmen om aurora
- dokumentarfilmen om amy

PROGRAM og MATERIALER ses i de enkelte moduler i forløbet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Formidling
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • IT - IT præsentationer
Væsentligste arbejdsformer
 • Projektarbejde
Titel K GRUPPESPIL (sammenspil) A

GRUPPESPIL (A)

Sammenspil i grupper med udgangspunkt i selvvalgt rolle og bunden opgave

1. SELVVALGT ROLLE (opstartet under rollespil)
- elevønsker (vokal/instrumental) rolle
- gruppedannelse
- spil med rollefokus
- klaver
- keyboard
- bas
- trommer
- cajon
- percussion
- leadvokal
- kor

2. BUNDEN OPGAVE sammenspil
- spil m/ playback og gruppefokus
- spil m/ gruppefokus i formled A, pre, B, C
- spil m/ gruppefokus
- gruppediskussion om arrangement
- spil m/ arrangementsfokus
- læreren som konsulent
- opførelse for resten af holdet

Anvendte musikalske TITLER
- What happened to perfect (graham)

GRUPPE oversigter

M3 gruppe (1)
Amalie : klaver
Isabella : klaver
Thea : bas, vokal
Jenica : trommer
Emma : guitar
Sia : guitar
Victoria : ukulele
Anne : vokal

M4 gruppe (2)
Fanny : klaver, vokal
Oliver : klaver
Mathilde : bas
Maja : trommer
Alberte : guitar
Nanna : guitar
Marianne : ukulele

M5 gruppe (3)
Julie T : klaver
Sebastian : klaver, vokal
Aviaja : bas
Naja : trommer
Freja : pc, vokal
Julie Q : guitar
Regitze : ukulele, vokal

PROGRAM og MATERIALER ses i de enkelte moduler i forløbet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Diskutere
 • Formidling - sang og sammenspil
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
 • Sociale
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
Titel L SUCCES, OPTUR OG NEDTUR (B) (område) III

SUCCES, OPTUR OG NEDTUR (område) III

Forløbet udgør den sidste trediedel af områdestudiet ARTISTLIV OG HITKULTUR.

SUCCES, OPTUR OG NEDTUR introducerer artisten Amy Winehouse og hendes liv og musikalske univers. Det empiriske materiale udgøres af filmen 'Amy' (dr.tv) samt komparativt filmen om 'Aurora, den norske popstjerne'. Forløbet fokuserer på succesens og berømmelsens positive og negative sider, det intenderer at tilbyde forklaringer på ligheder og forskelle i de to artisters karriereforløb.

Forløbet falder i tre dele:

1. Filmen om Amy Winehouse og hendes artistliv
2. Gruppearbejder med komparative aspekter om Amy versus Aurora
3. Gruppepræsentationer af analyser

DET EMPIRISKE MATERIALE udgøres af:
- dokumentarfilmen om aurora
- dokumentarfilmen om amy

PROGRAM og MATERIALER ses i de enkelte moduler i forløbet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - som før
 • Personlige - som før
 • Sociale - som før
Væsentligste arbejdsformer
 • Projektarbejde
Titel M GRUPPESPIL (sammenspil) B

GRUPPESPIL (B)

Sammenspil i grupper med udgangspunkt i selvvalgt rolle og bunden opgave

1. SELVVALGT ROLLE (opstartet under rollespil)
- elevønsker (vokal/instrumental) rolle
- gruppedannelse
- spil med rollefokus
- klaver
- keyboard
- bas
- trommer
- cajon
- percussion
- leadvokal
- kor

2. BUNDEN OPGAVE sammenspil
- spil m/ playback og gruppefokus
- spil m/ gruppefokus i formled A, pre, B, C
- spil m/ gruppefokus
- gruppediskussion om arrangement
- spil m/ arrangementsfokus
- læreren som konsulent
- opførelse for resten af holdet

Anvendte musikalske TITLER
- What happened to perfect (graham)

GRUPPE oversigter

M3 gruppe (1)
Amalie : klaver
Isabella : klaver
Thea : bas, vokal
Jenica : trommer
Emma : guitar
Sia : guitar
Victoria : ukulele
Anne : vokal

M4 gruppe (2)
Fanny : klaver, vokal
Oliver : klaver
Mathilde : bas
Maja : trommer
Alberte : guitar
Nanna : guitar
Marianne : ukulele

M5 gruppe (3)
Julie T : klaver
Sebastian : klaver, vokal
Aviaja : bas
Naja : trommer
Freja : pc, vokal
Julie Q : guitar
Regitze : ukulele, vokal

PROGRAM og MATERIALER ses i de enkelte moduler i forløbet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - som før
 • Personlige - som før
 • Sociale - som før
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
Titel N AFRUNDING MUSIK C

AFRUNDING MUSIK C

1. ÅRETS FORLØB
- musikkundskab (analyse og teori)
- musikudøvelse (sang og sammenspil)
- undervisningsbeskrivelsen

2. TAK FOR I ÅR
- evalueringsbidrag
- vi ses igen


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer