Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Dramatik C
Lærer(e) Inge Evald Hansen
Hold 2020 drC/fvyxz (1fvyxz drC)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Forløb#1 introduktion
Titel B Forløb#2 Jul
Titel C Forløb#3 Absurd teater
Titel D Forløb#4 Naturalisme
Titel E Forløb#5 moderne teater
Titel F Forløb#6 Eksamensprojekt
Titel G Forløb#2
Titel H Forløb#4

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B Forløb#2 Jul

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Forløb#4 Naturalisme

Arbejde med det naturalistiske teater - herunder introduktion til hhv. Stanislavskij og Meisner (The Meisner Technique)
https://www.nfi.edu/meisner-technique/ + https://www.youtube.com/watch?v=aMC17kR_Hso +
https://www.youtube.com/watch?v=ELYWt_-IXRc +
https://www.youtube.com/watch?v=wU4QgsqaXCE
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Forløb#5 moderne teater

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Forløb#6 Eksamensprojekt

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Forløb#2

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Forløb#4

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer