Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Mediefag C
Lærer(e) Lasse Harder Schousboe
Hold 2020 meC/fvxyz (1fvxyz meC)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Filmsprog
Titel B Nyere medier
Titel C Pilotproduktion
Titel D Tematisk forløb: Krig
Titel E Eksmensproduktion

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Filmsprog

Filmsprogets terminologi, forskellige dramaturgiske modeller og
fortælleforhold, forskellige analysemetoder, centrale genrer og programtyper

Der arbejdes teoretisk + praktisk med områderne indenfor filmsproget:
- det enkelte billede
- kamera
- klipning
- lys/farve
- lyd
- dramaturgi
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Pilotproduktion

Pilotprojektet er den første film I skal lave, hvor I i grupper finder på historien, filmatiserer den og klipper den. Herunder finder du praktiske informationer om denne produktion. Præproduktion er der hvor man finder på sin idé og udfolder den. Produktionen er der hvor man optager den. Postproduktionen er der hvor man redigerer sine optagelser.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Tematisk forløb: Krig

I dette forløb vil vi arbejde tematisk med krigsfilmsgenren udfra både et fiktion og dokumentarperspektiv. Vi vil arbejde med at identificere centrale træk ved krigsgenren og foretage en ̶mediefaglig perspektivering af de citater som de har set.

Vi vil også se på dokumentargenren i forhold til temaet krig og identificere de forskellige træk i dokumentargenren.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Eksmensproduktion

Evne til at udtrykke sig selvstændigt og nuanceret i levende billeder.
Evne til at betjene optage- og redigeringsudstyr, evne til at planlægge og
gennemføre medieproduktion i grupper, evne til at udarbejde synopsis og
storyboard og anvende dramaturgiske grundprincipper, evne til at anvende filmog
tv-sprogets terminologi i forbindelse med en medieproduktions faser, evne til
at tilpasse udtryksform til indhold og målgruppe, evne til at forholde sig
analytisk til produktionsprocessen og deres egen produktion.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer