Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) Marianne Haslund Hansen
Hold 2020 biC/b (1b biC)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Grundlæggende genetik
Titel B Kost, fordøjelse og sundhed
Titel C DNA og bioteknologi
Titel D Celle - og mikrobiologi
Titel E Sexologi
Titel F Økologi

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Grundlæggende genetik

Autosomale og kønsbundne nedarvninger, allele gener, homozygot, heterozygot, fænotype, genotype, dominant, recessiv, codominans, krydsningsskemaer, stamtavler, nedarvning af blodtyper (rhesus og ABO).

Kernestof:
Skadehede T. m.fl: Yubio C, yubio Aps (2020); sider: .....

Supplerende stof:
Øvelse - Nedarvninger
Øvelse - Oprensning af DNA fra kiwifrugt
Øvelse - Blodtypebestemmelse
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Celle - og mikrobiologi

Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Dokumentar - Hvordan jorden blev grøn 27-01-2021
Journal - Osmose i kartofler 18-03-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer