Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21 - 2021/22
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e)
Hold 2020 fy/y (1y fyC)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Grundforløb fysik smagsprøve
Titel B Energi
Titel C Bølger, lyd og lys
Titel D Atommodeller
Titel E Universet

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Grundforløb fysik smagsprøve

Fysikkens metoder, observationer og eksperimenter, den naturvidenskabelige arbejdsmetode, fysiske størrelser og enheder, målinger og usikkerheder, variable og konstanter
Omfang 4 moduler.
Lærebog: En verden af Fysik C samt PHET-simulering af E-mek = E-pot + E-kin (Energiskaterpark)
Repetition / opfølgning på studieretningen
Indhold
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Energi

Energiformer, energibevarelse, energikvalitet, potentiel energi, kinetisk energi, mekanisk energi, kemisk energi og brændværdi, elektrisk energi og effekt, termisk energi, varmekapacitet, specifik varmekapacitet, tilstandsformer, faseovergange, nyttevirkning.
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
1xy Coronamodul 5.1 05-01-2021
1xy Coronamodul 8.1 08-01-2021
1xy Coronamodul 11.1 11-01-2021
Fysikopgave 1 13-01-2021
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Bølger, lyd og lys

Bølgebegreber, -bølgetyper og -egenskaber, interferens, det elektromagnetiske spektrum, Planckkurve, refleksion, refraktion, gitterligningen
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Hjemmeforsøg mikrobølgeovn 02-03-2021
Gitterligningen opgaver 19-03-2021
Omfang Estimeret: 19,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Atommodeller

Atomets historie og opbygning, Bohrs atommodel, atomer og lys, absorption og emission, kvantespring.
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
SpektroVis plus opgaver 14-04-2021
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Universet

Verdensbilleder: Geocentrisk- og heliocentrisk verdensbillede, epicykler, paradigmeskifte.
Den nære astronomi: Solsystemets opbygning, afstande, årstider, tidevand, månens faser.
Kosmologi: Afstande, mælkevejen, det kosmologiske princip, Hubbles lov, Big Bang, rødforskydning
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Hubbles lov 28-04-2021
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer