Biologi-Kemi
(Biologi A, Kemi B)
1. år 2. år 3. år Timer
1. semester 2. semester 3. semester4. semester 5. semester6. semester
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse45
Naturvidenskabeligt grundforløb45
Samfundsfag CSamfundsfag C75
Engelsk BEngelsk BEngelsk BEngelsk B195
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt C150
Matematik AMatematik AMatematik AMatematik AMatematik AMatematik A375
Dansk ADansk ADansk ADansk ADansk ADansk A245
Fysik C65
Historie AHistorie AHistorie AHistorie AHistorie A190
Religion CReligion C75
Oldtidskundskab COldtidskundskab C75
Studieretningsprojekt20
Studieretningsfag
Kemi BKemi BKemi B190
Biologi ABiologi ABiologi ABiologi ABiologi A315
Valgfag
2. fremmedsprog
Fransk fortsætter BFransk fortsætter BFransk fortsætter BFransk fortsætter B185
Spansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog A310
Tysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog B185
Kunstnerisk fag
Billedkunst CBilledkunst C75
Mediefag CMediefag C75
Musik CMusik C75
Valgfag C-niveau: Vælg ét af disse fag.
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Informatik CInformatik C75
Latin CLatin C75
Naturgeografi CNaturgeografi C75
Psykologi CPsykologi C75
Valgfag C/B/A-niveau: Vælg ét af disse fag. Hvis du har valgt spanskA, skal du ikke vælge her.
Billedkunst BBilledkunst B125
Engelsk AEngelsk A125
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Fransk fortsætter AFransk fortsætter A125
Fysik BFysik B125
Idræt BIdræt B125
Informatik CInformatik C75
Kemi AKemi A125
Latin CLatin C75
Mediefag BMediefag B125
Musik BMusik B125
Naturgeografi CNaturgeografi C75
Psykologi CPsykologi C75
Religion BReligion B125
Samfundsfag BSamfundsfag B125
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A125
Der kan ske ændringer i fagenes placering.