Hjælp 17.129

20/2-2020

Stamdata, EUD Aktivitetsplan: Mulighed for overblik over skemastatus.
Eksamen, Automatisk framelding på eksamenprøvehold: Efter Stamdata->Udmeld elev, vil der automatisk blive undersøgt om eleven skal frameldes nogle af sine prøvehold.
Eksamen, Elever til prøve-indberetning: Fejl om at en elev er tilmeldt en prøve flere gange i aktuelle termin, kommer nu ikke længere for fag som ikke har noget med prøveområdet at gøre (primært at FVU fag gav fejl ved AGYM elever til prøver).
Stamdata, Hold: Nogle kolonner er nu fjernet fra oversigten for at gøre skærmbilledet mere simpelt, men kan vises igen ved markering af checkbox "Udvidet".
Stamdata, Hold: Søgning: Man kan nu søge med dato og periode. Hvis der er angivet dato (ddmmyyyy) eller periode (ddmmyyyy-ddmmyyyy) så medtages kun hold som er aktiver der.
Stamdata, EDUP: Der kan nu oprettes sager for elever uden adresse angivet i Lectio, hvis de til gengæld er slået op i CPR-registeret.
Stamdata, Fakturering: Fanebladet "Udstedte fakturaer" viser nu også NS-debitor-nr. i "Betaler"-kolonnen.
17.128

19/2-2020

Fejl rettet, Stamdata, Rediger Hold: Eksamensfanebladet på hold med forslag til underfag kunne fejle, hvis en elev havde været tilmeldt flere f.eks. EP hold.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Ansøger: Siden gav fejl, hvis seneste ansøger-xml ikke var helt valid.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Hold EUD: Ved tilføjelse af ny række i Svendeprøvedatoer opstod fejl.
Eksamen, Beviser: Åbning for gymnasielle prøvebeviser til elevtype HF SOC.
Stamdata, Rediger hold AMU, beviser: Når man udsteder beviser indeholder filnavnet på PDF'en nu holdets navn.
Ansøger: Ansøger har nu fået nyt felt med Ekstern ID, som indeholder ansøgningsid fra optagelse.dk.
Ansøger: Det er nu muligt at samme cpr nummer kan have flere ansøgninger i samme skoleår. Sammenkoblingen til optagelse.dk foregår nu på eksternid og ikke på cpr nummer.
Fejl rettet, Valgfag: Totalt timeantal medtæller ikke længere fag der er indeholdt i overfag.
17.127

11/2-2020

Stamdata, Dataslet, Dokumenter: Ny datasletter, som fjerner gamle holds dokument-tilnytninger (hold der er afsluttet for mere end 5 år siden).
Stamdata, Dataslet, Beskeder: Ny datasletter, som fjerner gamle holds besked-tilnytninger (hold der er afsluttet for mere end 5 år siden).
Fejl rettet, Fakturering: Tillægspriser på flere holdelementer fik tillægspris på hold til at blive gentaget for hver holdelementtilknytning.
Fejl rettet, Fakturering: For IDV-hold blev der på holdstamdatafaktureringsfanebladet vist to linier pr. elev, og faktureringssiden gav fejlsiden.
17.126

10/2-2020

AMU, Beviser: Kursistresultattekster opdateret.
Fejl rettet, Ansøger, Hent ansøgere fra optagelse.dk: Fejlede nogle gange.
Stamdata, Dataslet, Dokumenter: Ny datasletter, som sletter gamle elevers dokumenter (dokumenter som ikke er delt med andre).
17.125

7/2-2020

Ingen versionsnoter.
17.124

7/2-2020

Ansøger: Opdateret til optagelse.dk 2019 format.
Stamdata, Hold, Tilmeldinger AMU: Elever oprettet fra efteruddannelse.dk får nu en note om at de er oprettet fra efteruddannelse.dk.
17.123

5/2-2020

Applikationer: Der kræves nu at .NET 4.8 er installeret lokalt på maskinen.
Stamdata, Uddannelsesmodel, Fag: Der vises nu information om Evegrupper og evegruppetakster.
Stamdata, Ansøger, Fordeling: Opdateret ændrede institutionsnumre.
Forside, Eksamener og Terminsprøver: Information om offentliggørelse vises nu på afdelingsniveau (dvs elever og lærere ser kun offentliggørelsesinfo fra egen/egne afdelinger).
Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU: Viser forskelle ml. indberetning, samt oversigt over indberettede rækker.
Kontekstkort: Lidt forbedret placering af kontekstkortet.
Tekstbokse, MAC-browsere: Paste af punktopstillinger o.l. ind i tekstbokse gav ofte fejlsiden.
Stamdata, Fravaer, Indtastskriftling: Fejlbesked, Da ved angivelse af fritekst -karakterer på opgave.
Fejl rettet, ansøger: Nyeste ansøger fra optagelse.dk vises ved ansøger import
Stamdata, Elever, Obu: Nu Kan ændre dato for OBU undervisningsplan.
Eksamen, Offentligt tilgængelige undervisningsbeskrivelser: For sommerhold vises undervisningbeskrivelser nu fra 1/5-1/10. For vinterhold vises de fra 10/11-1/4.
Stamdata, Statistik AMU: Indberetning opdateret til nyt format: FKBMaal.GodkendtInstitution tilføjet.
Fejl rettet, Eksamen, Prøvehold: Elever som kan tilmeldes et prøvehold for et hold i en given termin, eksklusive dem, der blev droppet efter prøvehold dato.
17.122

29/1-2020

Fejl rettet, Karakter, Karaktertypers: Titlen i karaktertyper har altid beskrivelse ved klik på Anvend.
Fejl rettet, Prøve, Edit, Udskriv: Titlen i karakterliste (FVU) have altid overskriften "Bedømelsesliste, FVU".
Fejl rettet, ansøgere der er overliggere fra sidste år kan sendes til fordeling.
Stamdata, Brevskabeloner, Skabelon: Ved brevflet for ansøgere har feltkoder for værge.
Fejl rettet, Fakturering, IDV: Holdstamdatafaktureringsfanebladet viste elever to gange, og faktureringssiden kunne give fejlsiden.
Stamdata, Hold, Edit: Verifikation på om holdets og holdelementet start/slutdato er ikke gyldig i forhold til skoledagskalenderen.
17.121

27/1-2020

Ingen versionsnoter.
17.120

27/1-2020

Beviser, Prøvebevis gymnasielt: Side 2 indeholder nu også cpr og navn.
Skemaimport, Tabulex: Understøtter nu 14 dage skemaer (dag 1-5 er man-fre uge1, men dag 6-10 er man-fre i uge2).
EDUP: Ved afsende af accept-besked sendes nu ikke længere automatisk elevdata.
Fejl rettet, Ansøger: Rediger ansøger kunne fejle, hvis personen var modtaget fra eller sendt til andre skoler i region H.
17.119

27/1-2020

EASY-Synkronisering, Elev-uddannelse: Tilføjet nyt filter: "Vis ikke elever med hovedforløbshistorik i Lectio".
EASY-Synkronisering, Opdater AMU tilmeldinger: Optimeret - Siden var blevet langsom.
Fejl rettet, Eksamen: Masseopdatering af periode på prøvehold var ikke muligt for skriftlige SAM prøvehold.
Eksamen, Generer elever til prøve: Hvis en lærer har ugyldigt cpr nummer, så vises det nu også på hvilket prøvehold/hold hvor læreren bliver brugt.
17.118

27/1-2020

Ingen versionsnoter.
17.117

24/1-2020

Fejl rettet, Fagvalg: Krav for studieretningsfag er udgået.
17.116

24/1-2020

Fejl rettet, Verifikation af Stamdata: IDV-100003 Fag ikke-verificerede på mangel afsluttende termin.
Fejl rettet, Eksamen, Eksamenadministration, Prøvehold, Masseopdatering: Titelmeddelelse ændret til "Information" i info-boksen, når updatering Synopsis-prøvehold.
Fejl rettet, Bevisudstedelse: GF2-beviser udstedes med korrekt bekendtgørelse.
17.115

23/1-2020

Fejl rettet, Amu Bevis 2020: "kursusresultattyper U2" vil returnere "der var tilknyttet u