Hjælp 18.142

4/3-2021

Fejl rettet, Stamdata, Skoleopsætning, General: Nu man Kan aktivere cpr-integration på Region Hovedstaden skolen.
Stamdata, Ansøger: Gamle XML formater understøttes nu ikke længere. Det er nu kun optagelse.dk 2019 formatet der understøttes.
Stamdata, Ansøger: Emailadresse valideres nu.
Stamdata, Ungedatabasen: En skole fik ikke afsendt hændelser pga. fejl.
18.141

2/3-2021

Skolehjem: Bookingsøgningssiden har nu knap til rapportkørsel.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet rapportfeltet "Skolehjem ønsket" til datakilden Elev - Holdelement placeringer"
Fejl rettet, Stamdata, Fakturaoversigt, Konto: Tryk på "Tilføj"-knap gav fejl.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Beviser, Skolevejledning: Overskrift rettet til at sige "Skolevejledning"
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Beviser, AMU-uddannelsesbevis: Der kom fejl ved udstedelse af bevis
Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabasen: Listen over seneste hændelser kunne give fejlsiden.
Stamdata, Ungedatabasen: En skole fik ikke dannet hændelser pga. fejl.
18.140

1/3-2021

Stamdata, Elever, Beviser, Manuelt beviser: Ny design for EUD Skolevejledning bevis i henhold til UVM.
Fejl rettet, Skemalægning: Der opstod fejl når man forsøgte at gemme et skema.
Stamdata, EUD Fraværstatistik: Indberetninger i marts måned indeholder nu fraværsstatistik tilbage til 1/1-2020 på foranledning af STIL statistik.
Fejl rettet, Stamdata, Rapporter: Gymnasiel standpunktskarakter skal ikke være afsluttende til EUD Inberetning.
Stamdata, Eksamen: Ny Eksamensadministration information tilføjet til Principper for angivelse af merit.
18.139

24/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabase: "Vis kun aktuel afdeling"-checkbox opførte sig ikke som forventet.
Fejl rettet, Skemalægning: Hent skema kunne fejle for meget store skemaer.
Fejl rettet, AMU, Stamdata, Rediger hold, Tilmeldinger: Masseudfyld "Kont."-kolonnen virkede ikke.
Eksamen: Udtræk for HTX/STX/HHX/HF/EUX understøtter nu de seneste COVID-19-regler.
18.138

23/2-2021

Stamdata, Verifikation af stamdata: Udfasning af ældre bekendtgørelse.
Fejl rettet, Stamdata, Verifikation af stamdata: Verifikation af studieretningsfag giver ikke længere C-niveau-fejl for fag med underfag.
Stamdata, Tilskud, OBU: Der kan nu beregnes tilskud for holdelementer der overlapper to finansår.
Stamdata, Tilskud, Åben Uddannelse: Der kan nu beregnes tilskud for holdelementer der overlapper to finansår.
18.137

18/2-2021

Stamdata, Rapportering: Ny datakilde "Taxameter skolepraktik beregninger"
Stamdata, Rapportering: Ny datakilde "Taxameter AAU beregninger"
Ansøger, Søgning, Elev: CPR opslag på ansøgers adresse.
Stamdata, Tilskud: Tilskud for OBU-indstillinger opdeles nu ved finansårsskifte.
18.136

18/2-2021

Stamdata, Aktivitetsindberetning, Skolepraktik, Udskrifter: Der kan nu laves kvitteringsskrivelser for Skolepraktik-aktivitetsindberetninger.
Stamdata, Tilskud: Tilskud for OBU-indstillinger opdeles nu ved finansårsskifte.
FDL, Ansøger: Bilag bliver automatisk hentet ved opdateringer.
18.135

17/2-2021

Ingen versionsnoter.
18.134

17/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering, Opret faktura: Fejlede under oprettelse af faktura.
Fejl rettet, FDL, Ansøgere: Data i ansøger-søgning forsvandt og krævede nyt login før det blev vist igen.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Rediger, Uddannelse: Autoudledelse af uddannelsesordning nogle gange fejlede for eleven har en annulleret uddannelsesaftale.
Stamdata, Rediger hold, AMU: Der vises nu ikke længere advarsler om forkerte AMU priser på afsluttede hold.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Udskrifter: Der medtages nu Resttakst og Restudgift i kvitteringsskrivelsen.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Udskrifter: Der medtages nu RKV-elever i kvitteringsskrivelsen
18.133

16/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering: Fejlede under søgning på CPR-nummer.
Fejl rettet, Eksamensadministration: Fejlede under generering af elever til prøve indberetning.
18.132

15/2-2021

Stamdata, Rapportering, Taxameter fuldtid beregninger: Det er nu muligt at udtrække takster.
Stamdata, rapportering, Tilskud: Datakilden navn nu ændres til Taxameter VUC enkeltfag beregninger.
Stamdata, Elev, Edit, Elev-Hold tilknytninger: Alfabetisk sortering af elever i enkeltfagstilskudsopsætning på hold.
Fejl rettet, EDUP: En håndfuld beskeder var aldrig blevet modtaget.
18.131

12/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, Easy-import, Protokol: Kunne fejle hvis beviskommentarer havde mere end 50 tegn.
Ansøger, Ønsker: Studestartsdato bliver nu vist for ansøgerønsker.
Stamdata, Servicestatus: Tilføjet ny servicestatus for EUD Fravær statistikindberetning.
Eksamen, EUD GF udtræk: Grundforløbsudtræk understøtter nu hold med kombinationsfag.
Fejl rettet, Fakturering: Forespørgsler til Navision Stat, der tager for lang tid, gav fejlsiden.
18.130

10/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering: Sælgerkoder kommer nu igen med i Navision Stat.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, Fuldtid og Skolepraktik: Der kan nu udspecificeres taksttyper under "Summeringer"-fanen.
18.129

9/2-2021

Fejl rettet, Teknik: Deep link-PostBacks fejlede.
18.128

9/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, EDUP: Automatisk afhentning af nye EDUP beskeder fejlede siden i fredags.
Fejl rettet, Tilskud: Skolehjemselever fik deres cøsa-formål tjekket mod skolegodkendelser.
Fejl rettet, Tilskud: EUV1-elever uden praktik gav advarsler.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Rediger, Uddannelse: Autoudledelse af uddannelsesordning kommer nu for for elever med EUD Hovedforløb gammel reform.
Fejl rettet, Studieplan, Undervisningsbeskrivelserne: Nogle stavemåder opdateret for "AT-forløb" titel.
Stamdata, Elevforløb: Lectio automatisk foreslår nyeste version af skoleperiode på listen.
18.127

7/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, Lærer-lønposter: Budgetteret løntimer blev ofte beregnet forkert siden version 18.111.
18.126

5/2-2021

Ingen versionsnoter.
18.125

5/2-2021

Ingen versionsnoter.
18.124

5/2-2021

Ingen versionsnoter.
18.123

5/2-2021

Generelt: Lectio husker nu sorteringer for alle tabeller forskellige steder i systemet.
18.122

5/2-2021

Stamdata, Beviser: For AMU-beviser kan der nu indføres bevislinjer hvor de ikke er udmeldt i UMO.
Stamdata, Verifikation, Studieverifikation: GF2-elever kan nu verficeres både som EUX og EUD.
Eksamen, Beviser, Masseudstedelse: Der kan masseudstedes EUD Grundforløbsbeviser.
Stamdata, Unilogin: Brugere med rettighed Stamdata-admin får indberettet rolen Ledelse til Unilogin.
Stamdata, Unilogin: Der medtages nu kun elever i indberetningen som bliver/er/har været aktive indenfor dagsdato +- 7 dage.
Stamdata, Elevforløb, Rediger, Unilogin: Nyt flueben hvor man kan markere om elever på forløbet skal medtages i UNILogin indberetninger.
18.121

5/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, EUD EASY-P indberetning: Nogle gange fejlede indberetningen af en elev grundet forkert gruppering af data i xml'en.
EASY-P indberetning: Kvalifikationer til merkantil hovedforløb indberettes nu for HHX
EASY-P indberetning: Dobbeltkompetencer indberettes nu
EASY-P indberetning: Splitkomptence for EUX indberettes nu ved udstedelse af bevis for EUX 1. del
EASY-P indberetning: Kvalifikation for EUX på grundforløb indberettes nu allerede ved udstedelse af grundforløbsbevis
18.120

4/2-2021

Ingen versionsnoter.
Plagiatkontrol: Ved visning af fundne tekster fra andre skoler, vises teksten i anonymiseret form.
18.119

3/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, Hold, Verifikation: Der verificeres ikke længere fag på FGU.
18.118

2/2-2021

Fejl rettet, Eksamen: Prøveholdsafleveringssiden viste ikke nogen afleveringer.
18.117

2/2-2021

Ansøgere: EUD Optagelsesprøveresultat for Dansk og Matematik har nu værdierne "Bestået", "Ikke bestået" og "Ej mødt".
Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltet "Tælleperiode" for datakilden "Taxameter fuldtid beregninger".
Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltet "Restbidrag" for datakilden "Taxameter fuldtid beregninger".
Fejl rettet, Stamdata, Hold, Rediger, Fællesfag: Nu man kan vælge underfag/fællesfag på hold og anvende nye ændringer.
Fejl rettet, Valgfagsønsker: Det var muligt for elever at gemme valgfagsønsker, selvom forudsætninger ikke var opfyldt.
18.116

27/1-2021

Fejl rettet, Stamdata, Skolehjem: Der kunne opstå fejl ved forsøg på oprettelse af ny bookning.
18.115

27/1-2021

Fejl rettet, Skriftlig fravær: Afsluttet-markering virker igen.
AMU: Ved opdatering af tilmelding fra efteruddannelse.dk opdateres rekvirent og betalingsstatus nu iht. "afsluttet uddannelse", såfremt de ikke var udfyldt.
18.114

27/1-2021

Fagvalg: Hvis der er valgt mere end ét fag, gives der advarsel, hvis der blandt de valgte ikke er et studieretningsfag.
Fejl rettet, EDUP: Ved fejl under behandling af modtaget besked, blev ingen andre modtagne beskeder behandlet.
18.113

26/1-2021

Ingen versionsnoter.
18.112

26/1-2021

Fejl rettet, Stamdata: Generalt problem ved oprettelse af ny data i systemet.
18.111

26/1-2021

Fejl rettet, Stamdata, Elev, Bevis: Fanen fungerer igen, for elever uden aktive protokollinjer til et bevis.
Fejl rettet, Eksamen, Afleveringer på prøveholdet: Siden kunne ofte fejle.
18.110

22/1-2021

Stamdata, Dataslet, Elev-værger: Ny datasletter, som sletter værge-information for elever som er fyldt 18 år.
Stamdata, Dataslet, Elev-fravær: Ny datasletter, som sletter fraværsregistreringer på aktiviteter mere end 10 år gamle.
Fakturering: Felterne Arbejdsadresse P-nr og Arbejdsadresse CVR-nr bruges igen til at bestemme betaler, ligesom før version 18.109.
18.109

22/1-2021

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning fuldtid: Person kolonnen viste ikke læreres navne.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, Manuelt bevise, EUD Grundforløb: Kan bestemme xprsuddannelsen for elevforløbet "Inaktivt".
Felt Rettet, Samlet årsopgørelse: Sideskift virker nu ved udskrift af alle årsopgørelser.
Fejl rettet, Ungedatabasen: Ved tryk på Dan hændelser og de andre knapper, blev hændelseslisten ikke genopfrisket.
Fakturering: Pris-kolonnen har nu blot overskrift "Beløb" isf. "Beløb (DKK ex moms)".
Fakturering: Felterne Arbejdsadresse P-nr og Arbejdsadresse CVR-nr bruges nu aldrig til at bestemme betaler.
Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabasen: Der blev ikke altid beregnet korrekt forløbsstatus for EUD-GF-elever, og følgeligt blev der ikke lavet korrekte hændelser.
18.108

18/1-2021

Stamdata, AMU, Efteruddannelse.dk: Hvis et hold markeres til ikke længere at skulle være indberettet til efteruddannelse.dk, så kan sletningen nu gennemføres. Alle tilstededage og tilmeldinger slettes først.
Stamdata, Dataslet, Lærerlogon: Ny datasletter, som sletter logon (password) for lærere 30 dage efter fratrædelsesdato.
Fejl rettet, Adgangsrettigheder, Lærere: Adgangsrettigheder fanen kan nu vise lærere data.
Fakturering: Til brug for AMU-fakturering kan man nu oprette "kontosæt" og derved automatisere kontostrengsudledning.
18.107

15/1-2021

Stamdata, Elevplan: Da STIL elevplan ikke længere bruges, så er en masse skærmbilleder, felter og funktionalitet fjernet.
18.106

15/1-2021

Fejl rettet, Fakturering, AMU: Tilmeldinger med rekvirent UVM brugte afdelingens konto for ISB, og ikke den for UVM.
18.105

12/1-2021

Fejl rettet: Fejlsiden kom ofte.
18.104

12/1-2021

Ungedatabase: Der kan nu laves frafaldstruet-hændelse for elever, der har flere uafsluttede forløb.
18.103

11/1-2021

Ingen versionsnoter.
18.102

08/1-2021

Ingen versionsnoter.
18.101

07/1-2021

Fejl rettet, Stamdata, Rapportering, Ansøger: Ansøgerdatakilden kunne fejle på gamle skoleår.
Stamdata, Fakturering: AMU-fakturering for rekvirenttype ISB udspecificeres nu ligesom for ledige.
Stamdata, Fakturering: AMU-fakturering med betaler sat til "Ingen afgift" foreslår nu eleven som betaler, eller cvr-nummeret på tilmeldingen, hvis en sådan er angivet.
Stamdata, Fakturering: AMU-fakturering med betaler sat til "Selvbetaler" foreslår nu tilmeldingens cvr-nummer som betaler, hvis en sådan er angivet.
Stamdata, EUD statistik: STIL afviste indberetninger hvor der var angivet at en ansøger har været/skal til optagelsesprøve i dansk/matematik, men hvor der endnu ikke var registreret resultat. Nu indberettes der ikke optagelsesprøve, hvis der ikke foreligger et resultat.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, rediger, Tilmelding: Varighed og Holdelement periode kommer nu, når bruger tilføj faget til elever.
Stamdata, Fakturering: Samlede fakturaer samler nu ikke tilmeldinger med forskellige kunde-ordre-numre eller kunde-person-ref..
Samlede fakturaer samler nu ikke tilmeldinger med forskellige kunde-ordre-numre eller kunde-person-ref..
Stamdata, Fakturering: Søgning efter debitor kunne give fejlsiden.
18.100

29/12-2020

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU Enkelfag: AMU Enkeltfags rækker Tidligere importeret ikke længere opdateret efter import af ny fil til Aktivitetindberetning.

 

 

Tidligere versioner