Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Horsens Gymnasium & HF
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Signe Stougaard
Hold 2020 DA/3 (3 da)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb dansk
Titel 2 AP - dansk

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløb dansk

I forløbet introduceres eleverne til danskfaget i stx.

Der er fokus på faglig tekstlæsning, og der arbejdes med basale analysebegreber:
Tema-Motiv
Fortæller-Synsvinkel
Fremstillingsformer-Tid
Personer
Genre
Komposition
Gennemgået vha. hjemmesiden: https://sites.google.com/site/grundforloebidansk/begynd-her

Fælles for forløbets tekster er, at de alle handler om Romeo og Julie:
Shakespeare: Romeo og Julie (Balkonscenen) - uddrag
H.C. Andersen: Den lille Havfrue
Villy Sørensen: Romeo og Signe
Sally Rooney: Normale mennesker (uddrag)

Film:
Baz Luhrmann: Romeo + Juliet
Tv-serie: Normale mennesker (afsnit 1)

Forløbet indeholder en mundtlig præsentation samt en skriftlig opgave


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 AP - dansk

1. INTRO + TALEHANDLINGER
En basal kommunikationsmodel
Hvad er sprog? Sprog er praksis, struktur og begreb. (Grammatik, semantik, pragmatik)
Talehandlinger: Informerende, regulerende, selvfremstillende

2: SYNTAKS
Perioder
Helsætninger, hovedsætninger og ledsætninger
Ikke-prøven

3: SYNTAKS
Helsætninger, hovedsætninger og ledsætninger
Punktum og komma

4: SYNTAKS
Hypotaktisk og parataktisk
Forvægt og bagvægt
Kort om syntaktiske forskelle på talesprog og skriftsprog

5: SEMANTIK
Semantiske skemaer
Denotation og konnotation
Ladning
(Stilens nulpunkt)

6: STANDARD OG VARIATION
Standard og variation
De forskellige -lekter: sociolekt, etnolekt, multilekt, kronolekt, medialekt
Kort om tale og skrit

7: SPROGHISTORIE OG SVENSK OG NORSK
Det indoeuropæiske sprogtræ
Lidt om arveord, låneord, fremmedord
Lidt om domænetab
Kort om de vigtigste ligheder mellem og forskelle på dansk, norsk og svensk

8: GENRER + OPSAMLING + INFO OM PRØVE
Genrer
Opsamling
Info om prøven
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer