Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Horsens Gymnasium & HF
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Lene Schou
Hold 2020 DA/4 (4 da)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb dansk
Titel 2 AP - dansk

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløb dansk

I forløbet introduceres eleverne til danskfaget i stx.

Der er fokus på faglig tekstlæsning, og der arbejdes med basale analysebegreber.
Fælles for forløbets tekster er, at de alle handler om Romeo og Julie (bortset fra de to kortprosa-tekster, der læses i første lektion).
Forløbet indeholder en mundtlig præsentation samt en skriftlig opgave

Analysebegreber:
Genre
Intertekstualitet
Motiv og tema
Komposition
Fortæller og synsvinkel
Fortællemåder
Personer, tid og sted
(Gennemgået vha. hjemmesiden: https://sites.google.com/site/grundforloebidansk/begynd-her)

Tekster:
(Malinovski, 1965: "Man får inta vissla i allmänna sparbanken" og Hemingways seks-ordshistorie)
Shakespeare: "Romeo og Julie" (uddrag: prolog, balkonscenen og fyrstens sidste replik)
Luhrmann:, 1996: "Romeo + Juliet" (film)
H.C. Andersen, 1837: "Den lille Havfrue"
Sally Rooney, 2018: "Normale mennesker "(uddrag)
BBC tv-serie, 2020: Normale mennesker (afsnit 1)

Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 AP - dansk

1. INTRO + TALEHANDLINGER
En basal kommunikationsmodel
Hvad er sprog? Sprog er praksis, struktur og begreb. (Grammatik, semantik, pragmatik)
Talehandlinger: Informerende, regulerende, selvfremstillende

2: SYNTAKS
Perioder
Helsætninger, hovedsætninger og ledsætninger
Ikke-prøven

3: SYNTAKS
Helsætninger, hovedsætninger og ledsætninger
Punktum og komma

4: SYNTAKS
Hypotaktisk og parataktisk
Forvægt og bagvægt
Kort om syntaktiske forskelle på talesprog og skriftsprog

5: SEMANTIK
Semantiske skemaer
Denotation og konnotation
Ladning
(Stilens nulpunkt)

6: STANDARD OG VARIATION
Standard og variation
De forskellige -lekter: sociolekt, etnolekt, multilekt, kronolekt, medialekt
Kort om tale og skrit

7: SPROGHISTORIE OG SVENSK OG NORSK
Det indoeuropæiske sprogtræ
Lidt om arveord, låneord, fremmedord
Lidt om domænetab
Kort om de vigtigste ligheder mellem og forskelle på dansk, norsk og svensk

8: GENRER + OPSAMLING + INFO OM PRØVE
Genrer
Opsamling
Info om prøven
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer