Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Horsens Gymnasium & HF
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Stine Hjorth Rasmussen
Hold 2020 DA/7 (7 da)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb i dansk
Titel 2 AP - dansk

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløb i dansk

Grundforløb om "Familien"

Tekster:

Analysefokus:
- Personkarakteristik
- Fortællerforhold (de tre fortælletyper)
- Fremstillingsformer
- Miljøkarakteristik
- Komposition
- Genre
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 AP - dansk

1. INTRO + TALEHANDLINGER
En basal kommunikationsmodel
Hvad er sprog? Sprog er praksis, struktur og begreb. (Grammatik, semantik, pragmatik)
Talehandlinger: Informerende, regulerende, selvfremstillende

2: SYNTAKS
Perioder
Helsætninger, hovedsætninger og ledsætninger
Ikke-prøven

3: SYNTAKS
Helsætninger, hovedsætninger og ledsætninger
Punktum og komma

4: SYNTAKS
Hypotaktisk og parataktisk
Forvægt og bagvægt
Kort om syntaktiske forskelle på talesprog og skriftsprog

5: SEMANTIK
Semantiske skemaer
Denotation og konnotation
Ladning
(Stilens nulpunkt)

6: STANDARD OG VARIATION
Standard og variation
De forskellige -lekter: sociolekt, etnolekt, multilekt, kronolekt, medialekt
Kort om tale og skrit

7: SPROGHISTORIE OG SVENSK OG NORSK
Det indoeuropæiske sprogtræ
Lidt om arveord, låneord, fremmedord
Lidt om domænetab
Kort om de vigtigste ligheder mellem og forskelle på dansk, norsk og svensk

8: GENRER + OPSAMLING + INFO OM PRØVE
Genrer
Opsamling
Info om prøven
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer