Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Horsens Gymnasium & HF
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Stine Hjorth Rasmussen
Hold 2020 DA/8 (8 da)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb i dansk
Titel 2 AP- dansk

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 AP- dansk

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer