Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Horsens Gymnasium & HF
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Christina Elling Andersen
Hold 2020 en/2 (2 en)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb - Growing Up

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløb - Growing Up

Formålet er at introducere fagets metoder indenfor emne- og tekstlæsning og tekstanalyse af fiktion. Der trænes:
- keywords
- summary
- glosetræning
- characterization
- themes
- point-of-view
- setting
- divide the text into sections

Hovedtemaet er af almen karakter, og vi ser på undertemaerne: Parents and Expectations og Bullying.

Contexts, Engberg-Pedersen et. al.Systime 2005:
The Sin Bin or Lucy's Heart, Lucy Cross
The Shining Mountain, Alison Fell

The Entrance, Mulbjerg og Rosenvold, Systime, 1989:
Clara's Day, Penelope Lively

The Road not Taken, Robert Frost, online

Film: Dead Poets Society
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
opg. 1 17-08-2020
opg. 2 'Indian Camp' 14-09-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer