Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Horsens Gymnasium & HF
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Jørgen Døssing Jepsen
Hold 2020 en/5 (5 en)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Growing Up

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Growing Up

Tema: Growing Up

Tekstkompendiet:
Penelope Lively, "Growing Up"
John Wain, "Manhood"
Gina Berriault, The Stone Boy"
Isabel Huggan, "Celia Behind Me"
Marc Mitchell, "The New Girl"
Michael Plemmons, "Noel"

Film:
Stephen Chbosky, "The Perks of Being a Wallflower" (2012)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Introducing Yourself 28-08-2020
Screening 09-09-2020
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer