Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Horsens Gymnasium & HF
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Jørgen Døssing Jepsen
Hold 2020 en/7 (7 en)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Growing Up
Titel 2 Forløb#1

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Growing Up

Tema: Growing Up

Tekstkompendiet:
Penelope Lively, "Growing Up"
John Wain, "Manhood"
Gina Berriault, The Stone Boy"
Isabel Huggan, "Celia Behind Me"
Marc Mitchell, "The New Girl"
Michael Plemmons, "Noel"

Film:
Stephen Chbosky, "The Perks of Being a Wallflower" (2012)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Introducing Yourself 24-08-2020
Screening 14-09-2020
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Forløb#1

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer