Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Horsens Gymnasium & HF
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) Anna Kathrine Høg Eriksen
Hold 2020 sa/9 (9 sa)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Politiske partier i Danmark
Titel 2 Kriminalitet
Titel 3 Forløb 1: Politiske partier i Danmark

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Politiske partier i Danmark

Kort om forløbet: Formålet med forløbet er overordnet at komme i gang med grundstof i samfundsfag; nemlig politik og partier. I får at se, at faget på gymnasieniveau er fyldt med fagbegreber og teori. Vi skal opnå en grundlæggende forståelse for ideologier, partiernes placering ift. hinanden, partiernes aktuelle styrkehold, Molins Model til forklaring af partiadfærd og vælgervandringer.
Der er landspolitisk rollespil i byrådssalen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Kriminalitet

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Forløb 1: Politiske partier i Danmark

Et forløb der introducerer til det danske politiske system, ideologier, de politiske partier, værdipolitik og fordelingspolitik, Molins model og Minervamodellen. Vi kigger på resultaterne fra valget 2019 og vælgervandringer.

Kernestof:
Fra c-niveau:
- Politik – Politiske partier i Danmark og politiske ideologier

Materiale:
- Peter Brøndum og Thor Banke Hansen: Luk samfundet op! Columbus, 2. udgave, 2015, s.107-114.
- Leise og Jakob Buhl Jensen: Der er samfundsfag i alt. Gyldendal, 2016, s. 92-95
- Udvalgte figurer om partiers udvikling fra PolitikNU (Systime, side ?)
- Oliver Boserup Skov m.fl., Samf. på B, Columbus, 2.udg., 2018, s. 185-190 + 195-198 + 209-213

Andet materiale:
- Introduktion til den nyeste meningsmåling fra Berlingske Barometer: https://www.berlingske.dk/barometeret
- Artikel: ”Debat: Stem blankt, og red LA”, Politiken, 04.06.2019
- Vælgervandringer på DR’s hjemmeside, https://www.dr.dk/nyheder/politik/vaelgervandringer#O2015
Indhold
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer