Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Horsens Gymnasium & HF
Fag og niveau Musik C
Lærer(e) Morten Husted
Hold 2020 mu/h (1h mu)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Musikudøvelse
Titel 2 Musikteori 1
Titel 3 Form og instrumentroller
Titel 4 Rytmer og groove
Titel 5 Populærmusik
Titel 6 Harmonik
Titel 7 Særligt studeret område Soul + eksamenssammenspil

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Musikudøvelse

Sideløbende med undervisningen i musikkundskab undervises holdet i musikudøvelse.

Faglige mål:
- synge og spille en- og flerstemmige sange og satser inden for et dansk og internationalt repertoire
- samarbejde om indstudering, fortolkning og fremførelse af et musikalsk arrangement for et publikum.

Kernestof:
- et varieret udvalg af enstemmige sange fra ind- og udland
- et varieret udvalg af flerstemmige vokal- og/eller instrumentalsatser fra ind- og udland
- grundlæggende stemmedannelse og basale instrumentale teknikker
- samarbejde om indstudering, fortolkning og fremførelse af et musikstykke.

En- og flerstemmig sang:
Papirsklip
Joanna
Ramund
Love is a loser’s game
Every Breath You Take
Midnight Hour
Go down, Moses
Side by side
Det er i dag et vejr
That's what friends are for
Let it grow

Sammenspil:
Gotye & Kimbra - Somebody that I used to know
Anderson Paak - Suede
Rihanna - Umbrella
Eminem - Lose Yourself
Dizzy Miss Lizzy - Love is a loser's game

Eksamenssammenspil:
Mads-Emil, Elliot, Magnus og Daniel - Egen komposition
Mathilde, Sofie og Julie - Egen komposition
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Musikteori 1

Forløbet har haft til formål at introducere eleverne til grundlæggende musikteori og analyse med fokus på musikalske parametre som noder, toner, fortegn, nøgler, akkorder & intervaller.

Faglige mål:
- identificere musikalske parametre og deres anvendelse og virkning i væsensforskellige perioder, stilarter og genrer gennem analyse af såvel klingende musik som grafiske repræsentationer med anvendelse af elementær musikfaglig terminologi og metode
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Kernestof:
– grundlæggende musiklære og hørelære
– musikalske parametre studeret gennem væsensforskellige perioders og genrers musik, herunder vestlig kunstmusik
– væsensforskellige perioders og genrers musikhistoriske og musikkulturelle forhold, herunder danske
– kortere tekster med relation til kernestoffet.

C-nøglen 7-20, 30-38 er læst
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Form og instrumentroller

Eleverne har lavet formanalyse af Stop! (Sam Brown) og Bachs violinkoncert i E-dur 3. sats.
Eleverne har arbejdet med instrumentroller både teoretisk i forbindelse med sammenspil.

Faglige mål:
- identificere musikalske parametre og deres anvendelse og virkning i væsensforskellige perioder, stilarter og genrer gennem analyse af såvel klingende musik som grafiske repræsentationer med anvendelse af elementær musikfaglig terminologi og metode
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Kernestof:
– grundlæggende musiklære og hørelære
– musikalske parametre studeret gennem væsensforskellige perioders og genrers musik, herunder vestlig kunstmusik
– væsensforskellige perioders og genrers musikhistoriske og musikkulturelle forhold, herunder danske
– kortere tekster med relation til kernestoffet.

Eleverne har læst kort uddrag af Rockmusik i tid og rum kap. 3 samt lærernoter om form, hook/break/gimmick og instrumentroller
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Rytmer og groove

Forløbet har introduceret eleverne til analyse af rytmik og groove.
Forløbet har endvidere indeholdt en produktionsopgave med brug af iMaschine2 på iPad.

Faglige mål:
- identificere musikalske parametre og deres anvendelse og virkning i væsensforskellige perioder, stilarter og genrer gennem analyse af såvel klingende musik som grafiske repræsentationer med anvendelse af elementær musikfaglig terminologi og metode
- sætte analyse af musik ind i en relevant historisk, samfundsmæssig, kulturel, global og stil- og genremæssig sammenhæng
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Kernestof:
– grundlæggende musiklære og hørelære
– musikalske parametre studeret gennem væsensforskellige perioders og genrers musik, herunder vestlig kunstmusik
– væsensforskellige perioders og genrers musikhistoriske og musikkulturelle forhold, herunder danske
– anvendelse og forståelse af musikalsk-digitale formidlingsformer
– kortere tekster med relation til kernestoffet.

Eleverne har læst om rytmik på www.musikipedia.dk
Derudover har eleverne læst lærernoter om grooveanalyse samt lærernoter om musikproduktionsværktøjet iMaschine2.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Populærmusik

Kort forløb med fokus på Rihannas Umbrella med fokus på instrumentroller, rytmer og groove samt form (sidstnævnte som repetition).

Faglige mål:
- identificere musikalske parametre og deres anvendelse og virkning i væsensforskellige perioder, stilarter og genrer gennem analyse af såvel klingende musik som grafiske repræsentationer med anvendelse af elementær musikfaglig terminologi og metode
- sætte analyse af musik ind i en relevant historisk, samfundsmæssig, kulturel, global og stil- og genremæssig sammenhæng
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Kernestof:
– grundlæggende musiklære og hørelære
– musikalske parametre studeret gennem væsensforskellige perioders og genrers musik, herunder vestlig kunstmusik
– væsensforskellige perioders og genrers musikhistoriske og musikkulturelle forhold, herunder danske
– kortere tekster med relation til kernestoffet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Harmonik

Forløbets hovedfokus har dels været grundlæggende funktionsharmonik og skalakendskab og dels en analyse af Eine kleine Nachtmusik, hvor eleverne er blevet præsenteret for sonateformen og vi sammen på holdet har analyseret dele af satsen med fokus på harmonikken.

Faglige mål:
- identificere musikalske parametre og deres anvendelse og virkning i væsensforskellige perioder, stilarter og genrer gennem analyse af såvel klingende musik som grafiske repræsentationer med anvendelse af elementær musikfaglig terminologi og metode
- sætte analyse af musik ind i en relevant historisk, samfundsmæssig, kulturel, global og stil- og genremæssig sammenhæng
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Kernestof:
– grundlæggende musiklære og hørelære
– musikalske parametre studeret gennem væsensforskellige perioders og genrers musik, herunder vestlig kunstmusik
– væsensforskellige perioders og genrers musikhistoriske og musikkulturelle forhold, herunder danske
– kortere tekster med relation til kernestoffet.

Eleverne har læst C-nøglen s. 21-27, Nøgle til musikken s. 47-53 samt noter om klassisk musikhistorie.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Særligt studeret område Soul + eksamenssammenspil

Som særligt studeret område har holdet arbejdet med genren soul med udgangspunkt i Hammer og Jensens grundbog af samme navn.

Vi har fokuseret på soul som musikalsk udtryk for de sortes kamp for lige rettigheder i 60'ernes USA. Vi har fokuseret på særlige kendetegn ved soul herunder bluespræg i melodik og harmonik i form af blå toner og pentatonik.

Vi har fokuseret på Stax vs. Motown med analyser af Hard to handle og Baby Love.

Faglige mål:
- identificere musikalske parametre og deres anvendelse og virkning i væsensforskellige perioder, stilarter og genrer gennem analyse af såvel klingende musik som grafiske repræsentationer med anvendelse af elementær musikfaglig terminologi og metode
- sætte analyse af musik ind i en relevant historisk, samfundsmæssig, kulturel, global og stil- og genremæssig sammenhæng
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Kernestof:
– grundlæggende musiklære og hørelære
– musikalske parametre studeret gennem væsensforskellige perioders og genrers musik, herunder vestlig kunstmusik
– væsensforskellige perioders og genrers musikhistoriske og musikkulturelle forhold, herunder danske
– et særligt studeret område
– kortere tekster med relation til kernestoffet.

Eleverne har læst C-nøglen s. 28-29 samt Soul s. 7-9, 16-32, 37-40, 82-83, 88-98, 101-105.

Eleverne har valgt at spille egne kompositioner til eksamen. Grupperne er som følger:
Mads-Emil, Elliot, Magnus og Daniel - Egen komposition
Mathilde, Sofie og Julie - Egen komposition
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer