Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Horsens Gymnasium & HF
Fag og niveau Billedkunst C
Lærer(e) Simon Skov Skjoldborg, Stig Martin Burmester
Hold 2020 bk/h (1h bk)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Emne 1: Gengivelser af omgivelser
Titel 2 Emne 2: Billedanalyse med fokus på samtidskunst
Titel 3 Emne 3: Boligarkitektur. Magt, lighed og identitet
Titel 4 Emne 4: Eksamensprojekt
Titel 5 Emne 5: Skulptur og eksamensorientering

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Emne 1: Gengivelser af omgivelser

Gengivelser af omgivelser

Klassiske gengivelser/det ydre - Renæssancens billeder – virkemidler og kendetegn.
Tegneøvelse: tegn et træ. Fotoserie med rum, perspektivtegning (grundlæggende principper) samt udendørs tegning af by/landskab.

Ekspressive gengivelser/det indre – om det moderne samfund og ekspressionismen
Introduktion af det ekspressive udtryk i kunsten og øvelse ”Lav et renæssancemaleri om til et ekspressivt maleri”
Ittens farvecirkel og farvekontraster.
Neo-ekspressionisme og gruppeopgave med maleri med temaet ungdomsoprør.

Tekster:

Renæssance:
"Renæssancen - en blomstrende kunst" + "Højrenæssancen" fra Ole Villadsen: Billeder og billedkunst, Gyldendal 1999, side 42-43
"Kort om renæssancen" fra Sfinx, nr 3, 2006
”Iscenesættelsens kunst” fra Jonas Wolter: ”Temaer i kunsten”, det ny forlag 2013, side 44

Rum
Ark om rum
”Perspektivtegning” fra Bruce Robertson: ”Lær at tegne. Trin for trin” (Lademann, 1986)

Ekspressionisme:
”Det ekspressive udtryk i kunsten” fra fra Eriksen, Strøm og Oxvig: ”Grundbog i kunst og arkitektur – kunstens rum” (Systime 2013) side 107-108
”Det moderne samfund ca 1850-1950” fra Eriksen, Strøm og Oxvig: ”Grundbog i kunst og arkitektur – kunstens rum” (Systime 2013) side 38
"Ekspressionisme" fra Dorte Fogh m.fl.: "Billedkunst 1", Gyldendal 1990, side 84 + 86

Farver:
Ark om farvelære - baseret på Johannes Ittens teori.
Ark om farvebrug (ekspressiv, naturalistisk og symbolsk)

Neo-ekspressionismen:
”Neo-ekspressionisme” fra Jens Erik Sørensen: ”Uden titel. De unge vilde”, Aarhus Kunstmuseum 1983

I alt 12 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Emne 2: Billedanalyse med fokus på samtidskunst

Billedanalyse med fokus på samtidskunst

Teoretisk og praktisk arbejde med komposition (tegning med fokus på komposition, både dynamisk og statisk, figurativt eller non-figurativt) og lys (foto af de tre typer lys) samt opsamling af rum og farver.

Introduktion til billedanalyse og analyse af Michael Kvium: ”Beach of Plenty”

Gruppearbejde om billedanalyser (analyse af Kehinde Wiley: ”Napoleon Leading the Army over the Alps”, 2005)

Tekster:

Ark om billedanalyse

I alt 12 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Emne 3: Boligarkitektur. Magt, lighed og identitet

Boligarkitektur. Magt, lighed og identitet.


Magt:

Antikken, renæssance og historicisme: Hvordan manifesteres magten i arkitekturen i de tre perioder. Eleverne bygger 3D modeller af arkitektur som har træk fra renæssancen/antikken og som tydeligt viser beboernes magt.

Modernisme og Funktionalisme:

Funktionalisme og i særdeleshed Le Corbusiers arkitektur introduceres.
Eleverne indretter en studiebolig på 36 m2.

Arkitekturanalyser: eleverne analyserer modernistisk arkitektur fra perioden efter 2. VK.

Senmoderne arkitektur:

Opgave: bolig til det 21. århundrede med inddragelse af overvejelser om klimaforandringer (grundplan, facadetegning)


Materialer:

www.arksiteplus.dk om renæssance, historicisme, funktionalisme og Le Corbusier (Boligen er en maskine)

"Hvad er modernisme" fra "Modernismens huse. Bygningskulturens dag 2005", kulturstyrelsen 2005, side 5

"Fem principper for en ny moderne arkitektur" (Le Corbusier) fra Eriksen, Strøm og Oxvig: "Grundbog i kunst og arkitektur - kunstens rum", Systime 2013, side 42

”Arkitektens arbejde" + "Arkitekturen fra ca. 1970 til i dag" fra www.dac.dk (forskellige strømninger i arkitekturen, krav til det nye parcelhus og bæredygtighed)

Arkitekturanalyseskema

I alt 18 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Emne 4: Eksamensprojekt

Opgave:

Du skal vælge en anerkendt samtidskunstner, som skal danne grundlag for dit eksamensprojekt.

Kunstneren kan arbejde indenfor alle arkitekturens og samtidskunstens udtryksformer, men skal være anerkendt som professionel kunstner.

Det overordnede emne er samtidskunst, som forholder sig kritisk og/eller problemløsende til samtiden. Kunstneren skal altså gennem sin kunst/arkitektur forholde sig til problemer i samtiden og evt. forsøge at løse dem.

Start (grupper):

1. I skal i grupper lave en brainstorm: skriv alle de aspekter, udfordringer og problemer, som I kan knytte til vores egen tid.

2. Hvordan kan man lave værker (maleri, foto, skulptur, performance, arkitektur etc.) som kritisk og/eller problemløsende forholder sig til problemerne?

Idegenerering (individuelt):

1. Byg individuelt videre på ideerne fra gruppearbejdet: hvad vil du gerne arbejde videre med? Hvilken kunstner/arkitekt vil du tage udgangspunkt i? Hvilket materiale/medie vil du arbejde med?

2. Udvikl din idé. Undersøg kunstnerens værker vha. analyse og research, og tegn forskellige idéskitser til dit eget værk.

3. Vælg den idé, som du synes er bedst og udfyld arket om emner & kunstner og aflever det. Når din idé er godkendt, kan du for alvor gå i gang med dit projekt.

Opgaven er både teoretisk og praktisk.

Det praktiske aspekt består af, at du skal fremstille et værk, som er inspireret af kunstneren og som forholder sig til et problem. Værket kan være en parafrase, men du kan også vælge at arbejde med kunstnerens mere overordnede ideer, materialevalg, udtryksform, etc.

Gem alle dine skitser og idéer og inddrag din arbejdsproces med valg og fravalg i din eventuelle eksamensfremlæggelse.

Det teoretiske aspekt består af, at du skal sætte din valgte kunstner i relation til samtidskunsten, dens udtryk og det overordnede problem.

Specifikke tekster om din kunstner er typisk at finde på nettet eller i udstillingskataloger mv., som vi kan finde i fællesskab.

Derudover skal du også arbejde analytisk med mindst et af kunstnerens værker (Værket/værkerne må højst være 10 år gamle) samt dit eget værk.


ialt ca. 6 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Emne 5: Skulptur og eksamensorientering

Vi arbejder i et kort skulpturforløb med offentlige skulpturer i Horsens. Vi går en skulpturtur på gågaden med fokus på Kvium og Lemmerz. Analyse af en af skulpturerne vi så på turen. Øvelse: lav en skitse til en skulptur, der skal placeres i skolegården, når de nye bygninger står færdige - materialer: ståltråd i forskellige farver og tykkelser.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer