Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Horsens Gymnasium & HF
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Søren Martin, Vibeke Benner
Hold 2020 id/h (1h id)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Opvarmning og perfromance
Titel 2 Ultimate/træningsprojekt
Titel 3 Badminton
Titel 4 Klatring
Titel 5 Basket
Titel 6 Les Lanciers

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Opvarmning og perfromance

Der skal udarbejdes, gennemføres og evalueres et opvarmningsprogram med afsæt i teorien fra "C- det er idræt" Wolf Troels m.fl. Gyldendal 1. oplag 2005 side 22 - 29, side 27-29 inspiration til øvelser

Derudover skal der med hjælp af musik, bevægelse og billeder laves en performance, herunder skal eleverne inddrage viden om Labans bevægelseslære. "Grundbog i idræt c" Van Ee. Jeppe Elmelund m.fl.  Gyldendal 1. udg. 2018: side 14-23

Forløbet er gennemfært sideløbende med forløbet om ultimate og træningsprojekt.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Ultimate/træningsprojekt

Fokus på aerobt arbejde og træningsteori med afsæt i teorien fra "C- det er idræt" Wolf Troels m.fl. Gyldendal 1. oplag 2005 side 32-41.
Ultimate, tekniske øvelser, fysiske øvelser, færdigt spil, optimering af fysiske krav i spillet. F.eks. forhånd, baghånd og up side down. Ligeledes forskellige cut øvelser.Rapportaflevering om træningsprogram, test og træningsdagbog.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Klatring

I dette forløb skal eleverne lære at binde sig ind, så de er klar til at klatre og sikre hinanden.
Fokus:
Klatreren kan binde sig ind med dobbelt 8 tal og dobbelt fiskeknude som afslutning på indbindning. Som ekstra sikring har vi en brusk snor på rebet. Klatrerteknisk har der været fokus på at holde tyngdepunktet tæt på væggen, benarbejde og at holde sig ved rebets faldlinie.
Sikringsperson, kan binde sig ind med et 8 tal som sikringsaggregat, samt sikring af klatrer
Begge skal følge sikringsprocedureren i forbindelse med klatring.
Under klatringsforløbet har vi talt om fritids- og uorganiseret idræt.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Basket

Tekniske og taktiske elementer der skal arbejdes med er:
Lay-up fra  højre og venstre, afleveringer, driblinger, skud, triple threat, “give and go” personligt - og zoneforsvar (kun kort m.h.t. zoneforsvar)
Derudover skal det arbejdes med samarbejdsrelationer, både gennem småspil og det endelig baksetspil.
Teoretisk er der arbejdet med arbejdsfysiologi, hvor vi har læst: Wolf Troels m.fl.  "C- det er idræt", Gyldendal 2005, side 12 - 22
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Les Lanciers

Vi har i forløbet beskæftiget os med Les Lanciers (Horsens gymnasium og HF version), hvor der er arbejdet med grundtrin som chassé frem og tilbage og  sidechassé og passe bas samt grundelementer som kompliment og kædedans før den endelig dans med de fem ture.
Teoretisk har vi arbejdet med grundelementer i Les Lanciers og danens historie.

Vi har læst side 79 -  81 og 90-92 son kernestof og side 83 - 88, som supplernede stof i " Dans 22" af Nielsen Mie Lykke Frydenlund 2019
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer