Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Horsens Gymnasium & HF
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Mads Ole Jensen, Søs Elmstrøm, Vibeke Benner
Hold 2020 id/910 (GF 910 id)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Ultimate

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Ultimate

Grundforløb: Ultimate

Fokusområde fysisk aktivitet og træning: boldspil

Kernestoffet er:
– aktiviteter, der fremmer den fysiske kapacitet
– alsidige idrætsdiscipliner og -aktiviteter, der tilgodeser kropsbeherskelse og boldbeherskelse
– grundlæggende principper for træning
– idrætter, der fokuserer på samarbejde og etik og fremmer selvværd

Litteratur:
Elmelund Jeppe Van EE m.fl. "Idræt C praksis og teori" Gyldendal 2018 side 43-49
Kondital: http://horsensstatsskole.dk/nuvaerende-elever/it-hjaelp/konditest/

I forbindelse med grundforløbet:

I dette forløb har eleverne beskæftiget sig med tekniske og taktiske aspekter af Ultimate. De har derudover fået en teoretisk indføring i kredsløbets aerobe proces. I Ultimateforløbet har eleverne skulle arbejde med de særlige Ultimateregler, fået træning i teknik (kaste- og gribeteknik), basal taktisk træning (løbemønstre og -systemer) og endeligt på egen hånd i grupper skulle forberede en turnering (forløbsprøve). Forløbsprøven havde især fokus på forhånd, baghånd og spilforståelse. Det særlige ved Ultimate er dommerens rolle, som er baseret på at spillerene selv dømmer, hvilket stiller etiske krav til eleverne.
Forløbet blev afsluttet med Ultimateforløbsprøve samt en omvendt Coopertest, hvor eleverne løber 2000m eller 3000m på tid og skal brug deres opnåede teoretiske viden om kredsløbets aerobe proces.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer