Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Horsens Gymnasium & HF
Fag og niveau Nat. grundf. -
Lærer(e) Birgitte Veng Jakobsen, Jørn Thestrup Schmidt, Mai Møldrup-Dall, Vagn Juhl-Larsen
Hold 2020 nv/3 (3 nv, 3 nv bi, 3 nv bi øv1, 3 nv bi øv2, 3 nv bi+ke, 3 nv fy, 3 nv fy øv1, 3 nv fy øv2, 3 nv fy+ng, 3 nv ke, 3 nv ke øv1, 3 nv ke øv2, 3 nv ng, 3 nv ng øv1, 3 nv ng øv2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Mord i laboratoriet

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Mord i laboratoriet

Eleverne skal løse en mordgåde ved at undersøge gerningsstedet beviser vha. kemiske og biologiske undersøgelser. Til sidst skal de ud fra beviserne finde frem til, hvem der er morderen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer