Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Horsens Gymnasium & HF
Fag og niveau Nat. grundf. -
Lærer(e) Karsten Thomsen, Mai Møldrup-Dall, Ryan Bendesen, Vagn Juhl-Larsen
Hold 2020 nv/7 (7 nv, 7 nv bi, 7 nv bi øv1, 7 nv bi øv2, 7 nv bi+ke, 7 nv fy, 7 nv fy øv1, 7 nv fy øv2, 7 nv fy+ng, 7 nv ke, 7 nv ke øv1, 7 nv ke øv2, 7 nv ng, 7 nv ng øv1, 7 nv ng øv2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Mord i laboratoriet
Titel 2 Jordskælv

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Mord i laboratoriet


Et forløb i naturvidenskabeligt grundforløb i kemi og biologi hvor der tages udgangspunkt i en fiktiv mordhistorie. Eleverne skal opklare mordgåden gennem en række laboratorieanalyser og forsøg i de to fag.
Der afsluttes med en skriftlig opgave.
(De 17 moduler inkluderer kemilektionerne og de
ikke viste laboratorieøvelsestimer)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer