Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Horsens Gymnasium & HF
Fag og niveau Nat. grundf. -
Lærer(e) Karsten Thomsen, Louise Pold Kruse, Rasmus Østergaard, Youssef Adnan Minawi
Hold 2020 nv/8 (8 nv, 8 nv bi, 8 nv bi øv1, 8 nv bi øv2, 8 nv bi+ke, 8 nv fy, 8 nv fy øv1, 8 nv fy øv2, 8 nv fy+ng, 8 nv ke, 8 nv ke øv1, 8 nv ke øv2, 8 nv ng, 8 nv ng øv1, 8 nv ng øv2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Jordskælv

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Jordskælv

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 45 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer