Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Horsens Gymnasium & HF
Fag og niveau Almen Sp.forst. -
Lærer(e) Christina Elling Andersen
Hold 2020 ap/SP2 (GF ap SP2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Morfologi og syntaks

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Morfologi og syntaks

Morfologi og syntaks
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer