Hvis du har problemer med at logge på Lectio, skal du henvende dig på skolens kontor.

For hjælp til Lectio se: Lectio vejledninger.