Hjælp 19.044

25/10-2021

Ingen versionsnoter.
19.043

25/10-2021

Ingen versionsnoter.
19.042

25/10-2021

Aktivitetsforside: Tilfældige grupper funktionen kan nu også fordele ud fra et givet antal af grupper.
Aktivitetsforside: Tilfældig elev vælger viser nu kun billeder, hvis det aktivt tilvælges via ny tjekboks.
Stamdata, raportering: Elev - Elev datakilde: Elev kontakt telefonnummer bruger nu elevens telefonnummer 1 frem for eleves telefonnummer 2.
Stamdata, Elever til stamklasseoverførsel: Elever til stamklasseoverførsel tabellen sorteres efter navn.
Skemalægningsprogram, rediger, opsætning, læreropsætning: Max. lektioner pr. dag har nu en værdi "Ingen angivelse" i drop down menuen.
Prøvehold offentliggørlse: Særlig offentliggørelse er nu blevet til Tidelig offentliggørelse.
Stamdata, Amu, BevisdatabaseIndberetning: Fejl rettet, Svar vil nu indholde mere beskrivende tekst.
Stamdata, Rediger elev, Ungedatabasen: Tilføjelse af frafaldstruethændelse kunne give fejlsiden.
Stamdata, Tilskud, Brobygger: Varighed af periode 1 og 2 blev fortolket som et antal isf. som et antal skolekalenderdage et sted i tilskudsberegningen, hvilket gjorde at nogle hold ikke udløste tilskud.
19.041

20/10-2021

Stamdata, Hold, Opret hold: Ved oprettelse af AMU hold med skabelonhold vil udbudstillægspriser fra skabelonholdet også oprettes på det nye hold.
UniLogin bruger nu export version 6.
Stamdata, rapportering: Elever - Elever datakilde: Tilføjet ny feltgruppe "EUD" med nye felter "Uddannelseskvalifikationer" og "Specialekvalifikationer".
Stamdata, rapportering: SKEMA - Aktiviteter datakilde: Tilføjet "Antal Elever" felt under feltgruppen "Skemabrik".
Beviser: HF-beviser for HF version 2 har nu overskrift "Bevis for hf-eksamen [...]" isf. "Højere Forberedelseseksamen [...]".
19.040

16/10-2021

Stamdata, Eksamen, Verifikation-Elever, GYM 2017-udtræk: Teknikfaget 6717A er nu et fast fag for HTXv4.
19.039

14/10-2021

Ingen versionsnoter.
19.038

14/10-2021

Stamdata, Masseskift elevforløb og stamklasse: Forløbsskift tabel sorteres nu alfabetisk efter elevers navne.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamen, Karaktergivning for prøvehold: Evalueringsform er nu mundtlig hvis prøveholdet er mundtligt og ikke en XPRS-eksamen.
Stamdata, Beviser, GYM beviser: Protokollinjer med evalueringsform 'Samlet vurdering' lægger sig nu som en mundtlig prøvekarakter.
Stamdata, Tilskud, Rapportering, Tilskudsdatakilder: Fejler ikke længere hvis der er dårlige manuelt korregeret rækker og man laver en rapport.
Stamdata, Gym-stat: Der indberettes nu også elever og lærer som har fiktive cpr-nummre.
19.037

13/10-2021

Fejl rettet, Stamdata, Skoleopsætning, Beviser: Fanen fejlede når man forsøgte at tilgå den.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltet "Stamklasse (aktivitetsdato)" til datakilden "Elever - Fravær udspecificeret".
Stamdata, Studieverifikation, Fag knyttet til et speciale med typen VALGFRI er nu kun lovlige for alle specialer på uddannelsen+uddannelsesordningen.
Stamdata, Beviser: Det er nu muligt at udstede et 'Merkantilt eux overbygning 1. del'-bevis.
Stamdata, Eksamensdatabasen: Protokollinjer for EUX elever blev altid indsendt med uddannelsen 3311v2. Nu indsendes protokollinjer med merkantil uddannelse med 3315v1.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamen, Udskrifter, Kæderækkefølgelister(censor): Udskriften fejlede hvis der var valgt kæde hvor der ikke var en censor tildelt (eller hvor censor ikke har cpr). Nu springes disse rækker bare over.
Stamdata, Beviser: Det er nu muligt at udstede et 'Merkantilt eux (1 del) før aug 17'-bevis
19.036

11/10-2021

Stamdata, AMU statistik: Indberetninger kører nu igennem IPL.
Stamdata, Beviser, EUD grundforløbsbevis: Kunne ikke bestemme GF2 uddannelse, hvis eleven ikke har et GF2-forløb i Lectio. Nu anvendes SF-forløbet, hvis der ikke kan findes et GF2-forløb.
Stamdata, Beviser, EUD grundforløbsbevis og EUD ny mesterlære: Adgang til hovedforløb til person- og lastvognsmekaniker fremgår nu af beviserne.
Stamdata, Beviser, EUD grundforløbsbevis og EUD ny mesterlære: Splitkompetence fremgår nu i regelgrundlaget for de tekniske uddannelser.
Stamdata, Beviser: Der er nu indført splitkompetencer på bevistypen EUD ny mesterlære.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamensplanlægningsprogram: Undermenuerne "Lokale gruppe" og "Valgfags BlokID" var låst.
Fejl rettet, Holdrapport, Karakterer: Siden kunne fejle for visse rapportvarianter.
Fejl rettet, Stamdata, Taxameter, AMU: Ved modtagelse af tilskudsdata via EDUP-sag afviste Lectio fejlagtigt data med henvisning til manglende godkendelse til faget.
Fejl rettet, Stamdata, Taxameter, AMU: Ved indlæsning af tilskudsdata via EDUP-sag hvor afsender havde sendt indberetning adskilige gange, fik man fejlsiden.
19.035

7/10-2021

Ingen versionsnoter
19.034

7/10-2021

Ingen versionsnoter
19.033

7/10-2021

Fejl rettet, AMU Uddannelsesbevis: Det er nu muligt at vælge afdeling ved manuelt udstedelse.
Stamdata, VUC-statistikindberetning: Indberetninger kører nu igennem IPL (datavarehus).
Stamdata, Gymstat-indberetning: Indberetninger kører nu igennem IPL (datavarehus).
Stamdata, Rediger lærer: Fejl rettet: Lærers aktivitetsindberetning kunne ikke tilgåes.
19.032

4/10-2021

Stamdata, Rediger Hold, Beviser: Det er nu muligt at udskrive kladde-beviser.
Stamdata, Hold, Verifikation: KvikDSNr verificeres nu til at skulle være 6 tal eller tom.
Stamdata, Beviser, EUD Skolebeviser: Det er nu muligt at masseudstede Skolebeviser.
Stamdata, EUD: EUD statestik kører nu igennem IPL (datavarehus).
Fejl rettet, Skemaplanlægningsprogram: Der kunne ikke foretages lokaleskift på skemabrik.
Hovedmenu, Fraværsopgørelse: Søgeresultaterne sideinddeles nu så der vises 1000 rækker pr. side. Det er nu også muligt at se alle rækkerne.
Skoleopsætning, Andre systemer: "Efteruddannelse.dk" hedder nu "Voksenuddannelse.dk".
Rapportering: Datakilden "Elever" har fået nyt felt, "Studiekortsstregkode".
19.031

29/9-2021

Stamdata, Beviser: GF+ elever kan nu få udstedt en 'Erklæring om gennemført undervisning grundforløb'.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsprogram: Der kan ikke længere oprettes kæder med kædenavn der allerede eksisterer på en anden afdeling.
Stamdata, CVR-integration: Opslag af cvr-data tog sommetider dage.
19.030

28/9-2021

Fejl rettet, Hovedmenu, Hold/Gruppe/Stamklasse, Lærere-Elever-fane: "Uddannelsesaftale"-knap virkede ikke.
Fejl rettet, Hovedmenu, Stamklasse, Fravær: Når 'Vis kun aktive'-flueben ikke var sat viste den ikke alle elever som tidligere var aktive.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet datakilde "Tilskud - Taxameter skolehjem beregninger".
19.029

23/9-2021

Stamdata, Eksamen, Indtast eksamenskarakter, Bevusudstedelse for enkeltfag: Der kan nu udstede beviser for HF Enkeltfagselever.
19.028

23/9-2021

Aktivitetsforside, Indhold: Man advares nu, hvis man forlader redigeringstilstand uden at have gemt, efter at have ændret på hvorvidt noget er Offentlig.
Fejl rettet, Fagvalg oversigt: Der kommer nu ikke fejl når man går ind og vil redigere et fagvalg
Fejl rettet: Hovedmenu, Klasse, Elever: Viser nu alt inden under Adresseliste
Stamdata, Beviser: Udstedelse af EUD-bevis giver nu en forklaring hvis den fejler på grund af eleven mangler en udmeldelsesdato.
Stamdata, Studieverifikation: 6714 og 6716 er nu også i listen af fag for Teknisk A.
19.027

23/9-2021

Aktivitetsforside, Indhold: Man advares nu, hvis man forlader redigeringstilstand uden at have gemt, efter at have ændret på hvorvidt noget er Lektie.
19.026

22/9-2021

Stamdata, Rediger Elev, AUB: I visse tilfælde kunne der ikke oprettes AUB-poster med status 'Slettes' ud fra foreslag.
Aktivitetsforside, Indhold, Redigering: Kopiering af materiale fra et forløb til et andet medtager ikke længere elevfeedback.
Stamdata, Eksamen, Prøveholdsverifikation: Fjernet verifikationsadvarsel om manglende eksamensaktivitet for større skriftlige opgaver i 'skriftlig opgave'-terminen.
Aktivitetsforside (samt øvrige steder bestemte typer redigeringsvinduer åbner): Firefox browseren: Genvejsknapper til at gemme (alt+shift+S) og lukke uden at gemme (alt+shift+Z) virker nu i dialogvinduer.
Stamdata, Hold, Verifikation: Fejlbeskeder, bortset fra fejlbesked om synkronisering med efteruddannele.dk, vises ikke længere for AMU/ÅU der er aflyst.
Fejl rettet, Holdets side, lærere-elever: Under Uddannelsesaftale er Periode nu synlig igen. Under Administrativ er Tilknytningsperiode igen synlig frem for Periode.
Fejl rettet, Holdets side, Lærere-Elever: Kunne give fejlsiden.
19.025

20/9-2021

Stamdata, Dataslet: Tilføjet ny datasletter til at slette gamle logposter for lektioner/aktiviteret.
Stamdata, Dataslet, Ansøger: Ansøger-oprydning er nu ændret, så ansøgere slettes efter ca. 5 år.
Stamdata, Dataslet: Tilføjet nyt faneblad "Lærer", hvor Lectio nu automatisk foreslår data der kan ryddes op på alle lærere på institutionen.
19.024

17/9-2021

Ingen versionsnoter.
19.023

17/9-2021

Stamdata, Dataslet: Tilføjet ny datasletter til at slette gamle eksamensterminer. Der slettes udgående censorer, samt prøvehold (karakterer slettes IKKE).
Holdets side, lærere-elever, uddannelsesaftale: Tilføjet uddannelsesordning.
Stamdata, Uddannelsesmodelen: Tilføjet Multiplan fag angivelse (true/false) samt detaljer om hvilke valgmuligheder der hører til under "Andet".
19.022

15/9-2021

Fejl rettet, Stamdata, Eksamen: Indlæsning af skriftlig censurplan, indgående fejlede.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamen: Indsendelse af indberetning af elever til prøve fejlede.
Stamdata, Ungedatabaseindberetning: IB- og pre-IB regnes for gennemført, hvis undervisningsperioden slutter på sidste dag på et af eleven elevforløb.
Stamdata, Ungedatabase: Den daglige kørsel fejlede for enkelte skoler.
19.021

14/9-2021

Stamdata, Aktivitetsindberetning: IPL-migrering: CØSA-aktivitetsindberetning kører nu gennem IPL.
Stamdata, Rediger Elev: Tilføjet nyt faneblad "Dataslet", hvor Lectio nu automatisk foreslår data der kan ryddes op på eleven. F.eks. slette fraværsregistreringer 10 år efter eleven er stoppet på skolen.
Stamdata, Dataslet: Tilføjet nyt faneblad "Elever", hvor Lectio nu automatisk foreslår data der kan ryddes op på alle elever på institutionen.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, Praktikaftaler: Indlæsning af uddannelsesaftale kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser, EUD, Erklæring om gennemført undervisningsbeviser: Underoverskrift var "Hovedforløbet" isf. "Grundforløbet".
Stamdata, Eksamen: Gamle indberetninger kan nu igen eksporteres som Excel-fil.
19.020

10/9-2021

Ingen versionsnoter.
19.019

8/9-2021

Stamdata, Elev, Bevis: En fejl der fik udstedelse af skolevejledningsbeviser for nogle typer af EUV1 elever til at fejle pga. fejlagtig krav om uddannelsesaftale er løst.
Stamdata, Elev, Aktivitetsindberetning: Et problem hvor en blank side blev vidst ved redigering af tilskud er løst.
Stamdata, Elev, DU: Felt til ophør af ret til danskuddannelsen er ikke længere obligatorisk.
19.018

7/9-2021

Stamdata, Rapportering: Tilføjet datakilde "Danskuddannelse".
Stamdata, Rapportering: Tilføjet betegnelse for fag og TMK i datakilden for Taxameter AMU.
Stamdata, Elev, DU: Tilføjet felt til ophør af ret til danskuddannelsen.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev: Elever der er ikke er aktive på nogen afdelinger, blev vist selv om "Vis kun aktuelle afdeling"-fluebenet var sat.
19.017

3/9-2021

Stamdata, Eksamen, Hent udmelding: Karakterer fra Netprøver hentes nu via Integrationsplatformen.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamen, Udmelding: Netprøver og Total skriftlig censurplan Hent-knapperne virkede ikke.
19.016

1/9-2021

Aktivitetsforsiden: redigering af indhold, Skiftet til at bruge katex under redigering, hvor formler nu ikke længere skæres af i højre ende, æøå vises korrekt, og der optages ikke længere en masse tom plads under formler.
19.015

1/9-2021

Stamdata, EUD, EUD Statistik: Der indberettes ikke lærerstyret undervisning for studieforberedende forløb.
EUD Skolebevis: Karaktererne 93, 94 og 95 resulterer nu i særlig tekst (fx. Der gives ikke karakter i faget) i kolonnen Særlige oplysninger.
EUD Skolebevis før aug 15: Beviset er nu udgået og prereform-elever skal derfor istedet have udstedt et 'EUD Skolebevis'.
Ny bevis: Det er nu muligt for EUD HF-elever at få udstedt bevistypen 'EUD erlæring om gennemført undervisning hovedforløb'.
DU indberetning: Kommune Faktura fordeller nu 30-70 fremfor 50-50 mellem Opstart og Færdiggørelse.
Elev, Karakterer: Delkarakterer fremgår ikke længere i tabellen under "protokollinjer (datagrundlag for eksamensbevis)".
19.014

31/8-2021

Fejl rettet, Stamdata, Bevis, Skolevejledning: Visse elever har ingen uddannelsesaftale og derfor skal læresteds-oplysninger ikke med på Skolevejledningen.
Stamdata, Bevis, Uddannelsesbevis: Det er nu muligt at manuelt udstede et Uddannelsesbevis for prereform-elever.
Fejl rettet, Stamdata, Bevis, EUD gennemført undervisning grundforløb: Bevistitel stod forkert på det endelige bevis.
Bogdepot, Opsætning: Skabelon hjælp er nu blevet til en fil som er lættere at kopiere fra.
19.013

26/8-2021

Brevskabeloner: Skabelonfelter filerne tager nu navn fra den brevskabelon type de representere
Eksamensmodul, Beviser, Masseudstedelse: Det er nu muligt at masseudstede 'EUD gennemført undervisning grundforløb'-beviser.
Stamdata, Rediger hold, Holdudbud: Lokation feltet har nu både lokation og gade sammen.
19.012

26/8-2021

Stamdata, AMU Voksenuddannelse.dk, Synkronisering, Hent opsamlede data: Der er nu lavet workaround for, at VUDK udsender pakker med samme batchnummer som blev brugt i EUDK. Dette har bevirket, at pakker ikke er blevet indlæst i Lectio da batchnumret allerede var behandlet.
Stamdata, AMU Voksenuddannelse.dk, Synkronisering: Fejl HoldPlac-88, -41 og -50 håndteres nu lokalt i Lectio.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltet "Afsluttende termin" til datakilden "Elevforløb"
Stamdata, Brevskabeloner: Ny måde at få skabelon felter.
Stamdata, Rediger hold, AMU Brevskabeloner: Der er nu en fil med alle skabelonsfelter som kan kopieres.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold, Amu Brevskabeloner: Fejl i navn på felterne:AMU_TILDMELDING_HOLDELEMENTSTARTDATE, AMU_TILDMELDING_HOLDELEMENTENDDATE, AMU_TILDMELDING_HOLDELEMENT_ALT_LOKATION, AMU_TILDMELDING_HOLDELEMENT_KURSISTPRIS, AMU_TILDMELDING_KURSISTPRIS_SUM, AMU_TILMELDING_TILDMELDINGSTYPE. Er rettet til: AMU_TILMELDING_HOLDELEMENTSTARTDATE, AMU_TILMELDING_HOLDELEMENTENDDATE, AMU_TILMELDING_HOLDELEMENT_ALT_LOKATION, AMU_TILMELDING_HOLDELEMENT_KURSISTPRIS, AMU_TILMELDING_KURSISTPRIS_SUM, AMU_TILMELDING_TILMELDINGSTYPE.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamen, XPRS: Indsendelse af indberetninger gav fejlsiden de sidste par dage: Indberetninger blev indsendt, men Lectio fejlede under modtagelse af svaret. Disse indberetninger bør generelt sendes igen.
19.011

24/8-2021

Stamdata, Holdoversigt: Det er nu muligt at lave en avanceret søgning.
Stamdata, Rediger hold, Amu tilmeldingsbreve: Der er tilføjet 3 nye felter for brevskabeloner: AMU_TILMELDING_INFO_MODTAGER, AMU_TILDMELDING_HOLDELEMENT_KURSISTPRIS, AMU_TILDMELDING_HOLDELEMENT_KURSISTPRIS_SUM.
Stamdata, Brevflet: Tilføget HOLD_NOTE1 - HOLD_NOTE2 - HOLD_NOTE3 - HOLD_NOTE4
Stamdata, Brevflet, genrelle holdfelter: Tilføjet felterne: HOLD_NOTE1, HOLD_NOTE2, HOLD_NOTE3 samt HOLD_NOTE4.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamen, XPRS: Problemer med indsendelse af Censorkompetenceindberetning, prøveplanindberetning, indberetning af elever til prøve, ansøger til optagelsesprøve, samt lærerfriholdelseindberetning virker nu igen efter rettelser i konverteringen til IPL.
Fejl rettet, Optag.dk: Fordelingsrapporter. 2021 Ansøgertal opdateret.
Fejl rettet Fagvalg: Bioteknologi A og Geovidenskab A som studieretningsfag medfører hhv. Kemi A og Fysik A også er studieretningsfag.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser, Skolevejledning: Kunne ikke udstede Skolevejledning der indeholdte flere eksamens-protokollinjer for samme fag.
19.010

23/8-2021

Fejl rettet, Beviser, Prøvebevis (gymnasielt): Tilføjet manglende bagside-tekst.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold: Siden fejlede når man tilføjede tilmelding.
19.009

23/8-2021

Stamdata, EUD statistik: Statistikindberetningen medtager nu al lærerstyret undervisning fra 6 måneder før aktueldato og frem til i går (dagsdato-1 dag).
Stamdata, Hold, AMU tilmeldinger: Begrebet kontrakuddannelse er nu fjernet fra tilmeldingens fagtilknytninger og findes nu kun på tilmeldingen.
Fejl rettet, Stamdata, Servicestatus: Link til Voksenuddannelse.dk virkede ikke.
Fejl rettet, EUD, Skolebevis: Kunne i visse tilfælde fejle ved udstedelse.
Ændring af brevskabelon feltet AMU_HOLD_LOKATION
Fejl retttet, brevflet: fixet til at bruge lokation istedet for betegnelse ved brug af felterne «AMU_HOLD_LOKATION» og «AMU_TILDMELDING_HOLDELEMENT_ALT_LOKATION»
SU: Generering af uddannelsesdataindberetning fejlede hvis en eller flere elever havde overlap i SU-berettigede perioder mellem uddannelser. Nu indberettes der istedet kun ophørshændelser indtil overlappet fjernes.
Fejl rettet, AMU, Tilmeldinger: Brevliste på tilmelding viste elevens breve for alle tilmeldinger, og ikke kun for den aktuelle tilmelding.
Fejl rettet, Løn: Masseredigér lønposter og løntillig kunne give fejlsiden hvis lærere have flere løntillæg i samme eksamenstermin.
19.008

18/8-2021

Stamdata, Eksamen: XPRS-kommunikation foregår nu gennem STILs nye Integrationsplatformen. Derfor kræves nu, at institutioner har godkendt at MaCom/Lectio må kommunikere med XPRS på skolens vegne (opsættes på tilslutning.stil.dk).
19.007

16/8-2021

Ingen versionsnoter.
19.006

16/8-2021

Ingen versionsnoter.
19.005

13/8-2021

Aktivitetsforside: Ændring i feedback ved udledelse af foreslåede titel under indsættelse af links.
Fejl rettet, Stamdata, Statistik AMU: Dannelse af indberetning kunne fejle, når der var amu hold som ikke var markeret som indberet til VUDK.
Stamdata, Rediger hold, Beviser: Nye fane "Beviser" hvor det for skoleforløbs-hold er muligt at masseudstede Skolevejledninger.
Fejl rettet, Ansøger, Fordeling: Fejler ikke længere ved inaktivering af ansøger.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser, Skolevejledning: Det er nu muligt at påføre både standpunkt- og delkarrakter-protokollinjer for samme fag ved udstedelse af Skolevejledninger.
Stamdata, Beviser, Skolevejledning: CVR-nummer fremgår nu af skolevejledning, så det er muligt at sende til virksomhed via arkivsystem.
19.004

11/8-2021

Fejl rettet, Stamdata, Hold, Amu: Tilmeldingers mobilnr og arbejdsgivermobil kræver nu ikke længere præcist 8 tal.
AMU, Priser: Fakturaforslag og holdverifikation for private amu-udbydere anvender nu priser med moms iht. takstkataloget.
AMU, Priser: Fakturaforslag og holdverifikation beregner nu pris 0 for omprøver.
19.003

9/8-2021

Fejl rettet, Ansøger, Quicksøgning: Bestemte ansøgere kom imod forventning ikke med i søgeresultatet.
19.002

6/8-2021

Ansøger import: Giver nu en let læselig fejlbesked, når en institution ikke er valgt. Fejl rettet, Skolehjem: Søgning på elev kunne give fejlsiden.
Skemalægning: Det er nu muligt at udrulle kun et antal dage af et skema.
19.001

4/8-2021

Fejl rettet, Avanceret skema: Tilføjelse af elementer var langsomt.
Stamdata, AMU, Voksenuddannelse.dk: Tilføjet sortering og 'paging' til Hold med fejl.
AMU: Holdudbudspriser for holdelementer verificeres nu mod prisen for holdelementets første periode, og ikke som hidtil mod holdelementstartdatoen.
Fakturering: Der foreslås ikke nulfakturaer.
19.000

2/8-2021

Fejl rettet, Ungedatabasen: Oprettelse af frafaldstruet-hændelse kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, Rediger Aktiviteter: De ønskede ændringer blev foretaget på alle aktiviteter, og ikke kun på de valgte.
Ungedatabasen: Ændring af startdato for elevforløb fra og til datoer i perioden 1. til 20. august forårsager nu ikke udb-hændelser.
18.250

21/7-2021

Ingen versionsnoter.
18.249

21/7-2021

Ingen versionsnoter.
18.248

21/7-2021

Ingen versionsnoter.
18.247

20/7-2021

Ingen versionsnoter.
18.247

20/7-2021

Ingen versionsnoter.
18.246

20/7-2021

Fejl rettet, Stamdata, Fakturaoversigt, Kommunikationer: Siden kunne fejle for visse skoler.
Fejl rettet, Udstedelse af skolebevis: Der blev ikke fundet uddannelsesordningen angivet på elevens elevforløb.
Fejl rettet, Stamdata, Redigér elev: Indlæsning af uddannelsesaftale kunne fejl.
18.245

13/7-2021

Stamdata, Rediger Elev, Historik: Fikset en fejl der opstod når forløb startede og sluttede samme dag.
18.244

12/7-2021

Fejl rettet, Karaktergivning, Kombinationsfag: Tog ikke højde for hvis uddannelsesordning/bekendtgørelse var angivet specifikt på et elevforløb.
Stamdata, Rediger Elev, Historik: Uddannelsen tilhørende det studentID eleven har står nu altid øverst. Derudover ændret dato-format.
Stamdata, Voksenuddannelse.dk: En masse steder hvor der stod efteruddannelse.dk er nu udskiftet med voksenuddannelse.dk.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltet "Vejleder note" til datakilden "Ansøgere".
Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltet "UPV Institution" til datakilden "Ansøgeren" under feltgruppen "UPV".
Fejl rettet, Ungedatabaseindberetning: Hændelsesstatus 401 "Ikke autoriseret" fra 10/5-2021 forhindrede dannelse af nye hændelser. Nu gensendes sådanne hændelser.
18.243

8/7-2021

Ingen versionsnoter.
18.242

7/7-2021

Fejl rettet, Stamdata, Servicestatus: GYMstat servicetatus virkede ikke.
Fejl Rettet, VUC OBU-elever, Aktivitetsindberetning: Der blev inkluderet tilskudsrækker i aktivitetsindberetningen for indstillinger der lå efter indberetningsperioden.
18.241

7/7-2021

Stamdata, Rediger hold, VUDK: Det er nu muligt at opdatere et indberettet hold, så det ser ud som om at holdet aldrig har været eller er indberettet til VUDK. Funktionen opdaterer/sletter ikke noget i VUDK.
Stamdata, Amu, VUDK: Tilføjet funktion, som automatisk afkobler synkroniseringer mellem Lectio og VUDK for alle hold som er afsluttet for mere end 2 år siden.
Fejl rettet, Stamdata, AMU aktivitetsindberetning: Fejlede ved import af amu-udlån sendt via. EDUP.
18.240

6/7-2021

Stamdata, Rediger elev, Historik: Zoom er mere flydende og problemer med, at tekst i venstre sidde kunne blive afskåret er fikset. Derudover er knapper til zoom lavet mere responsive.
Stamdata, Fakturering, Fakturaforslag: For ÅV-hold bliver fakturaprisen nu justeret efter kursistens individuelle varighed og ikke kursets fulde pris.
18.239

5/7-2021

Stamdata, Rediger hold, AMU Breve: Man kan nu ikke længere uploade skabeloner som ikke er valide.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Edup kommunikation: Siden fejlede ved søgning på indberetningsperiode.
Stamdata, Beviser: AMU-bevislinier vises uden mange overflødige linieskift.
18.238

2/7-2021

Fejl rettet, Stamdata, Voksenuddannelse.dk: Hvis man kun ændrede i et holdudbuds undervisningsform, så blev det ikke detekteret at der skulle sendes en ændring til VUDK.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser: Kunne ikke udstede eud-bevis for Erhvervsrettet påbygning for præ-reform-elevforløb.
Fejl rettet, Fakturering: Faktureringsfanebladet på Rediger Hold kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold, AMU Breve: Der kunne opstå fejl ved udstedelse af breve.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser: Kunne ikke udstede eud-bevis for Erhvervsrettet påbygning for præ-reform-elevforløb.
18.237

1/7-2021

Ingen versionsnoter.
18.236

1/7-2021

Fejl rettet, Skolehjem, Elev bookinger: Siden kunne fejle for visse elever.
Fakturering: Nye, simplificerede principper for udledning af debitor.
18.235

1/7-2021

Fejl rettet, Stamdata, Historikfane: Siden fejlede for visse elever.
Fejl rettet, Fakturering: Ved oprettelse af kreditnota i Navision Stat bliver feltet 'Udligningsbilagnr' nu udfyldt med Fakturanummeret som kreditnotaen refererer til.
EUD Skolebevis: Ved manuel udstedelse er det nu muligt at undlade at vælge faggruppering for protokollinjer der ikke er valgt.
Fejl rettet, 'EUD ny mesterlære'-bevis: Der gives nu ikke fejl om godskrevet merit for bevistypen.
Danskuddannelse: Bevistekst til modultest opdateret til at referere bek. 1766 isf. bek 779.
18.234

30/6-2021

Ingen versionsnoter.
18.233

30/6-2021

Stamdata, Voksenuddannelse.dk, Sync skoledagskalendere: Ved fejl vises nu den fejlende skoledagskalenders navn.
Stamdata, Skoledagskalendere: Man får nu fejl hvis man sletter en dato hvor der er amu fraværsregistreringer eller indsendte VUDK tilstededage.
Fejl rettet, Fakturering: Betalingsstatus blev i sjældne tilfælde opdateret forkert ved oprettelse af faktura.
Fejl rettet, Karakatergivning: For nogle eud-hold var siden meget langsom når man gav karakterer (og nogle gange fejlede siden).
18.232

29/6-2021

Inger versionsnoter.
18.231

29/6-2021

Aktivitetsforside: Ny funktionalitet til at udvælge tilfældig elev og danne tilfældige grupper. (Menu ved siden af printikonet)
18.230

28/6-2021

Inger versionsnoter.
18.229

28/6-2021

Inger versionsnoter.
18.228

28/6-2021

Stamdata, Hold, Amu: Ved modtagelse af nye tilmeldinger fra voksenuddannelse.dk skrives nu "Oprettet på voksenuddannelse.dk 23/6-2021 13:34" i fritekstfeltet.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger: Jobbet der automatisk henter nye bilag virkede ikke korrekt på skoler med underinstitutioner.
Stamdata, Hold, Breve: Brevfletfelt AMU_TILMELDING_ARB_P_NUMMER_ADRESSE har nu også postnummer med.
Stamdata, Hold, Breve: Alle lokationer-brevfletfelter viser nu hele lokationen.
Stamdata, Rediger elev: Visuel opdatering af historik fanen.
18.227

24/6-2021

Fejl rettet, Stamdata, Beviser, AMU-beviser: Ved udstedelse af bevis via holdstamdata blev rektor valgt som udsteder isf. at bruge udsteder fra afdelingsopsætningen af den afdeling som holdet tilhører.
18.226

23/6-2021

Fejl rettet, Stamdata, Beviser, EUD grundforløb: Udvælgelse af uddannelse, samt protokollinjer virker nu bedre.
Stamdata, Rediger hold, Indberet til VUDK: Man kan nu ikke længere fjerne fluebenet hvis der er tilmeldinger på holdet.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold, AMU Tilmeldinger: Hvis man trykkede anvend flere gange, så kunne der opstå fejl og nogle gange kunne tilmeldinger bliver oprettet flere gange.
Hold, Brevskabelon: Holdelementer bliver nu sorteret på startdatoen.
Fejl rettet, bevis skabeloner: Bevis Skabelon for EUX 1. del følger nu UMO.
Fejl rettet, Bevisverifikation: For hf-beviser blev der givet fejl for elever med protokollinier for højere fagniveauer end krævet af studieretningen.
18.225

21/6-2021

Stamdata, LectioAPI, Billedupload: Tilføjet nu funktion UpdatePhotoById(long id, byte[] imageJpeg), hvor id kan være enten elevid, lærerid eller brugerid.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser, 10. afgangsbevis: Kunne ikke udstede bevis for uddannelsen 332v1.
18.224

18/6-2021

Stamdata, Rapportering, Standard Hold-felter: Tilføjet HoldGuid samt fjernet holdidentifikator.
Stamdata, Rediger hold, AMU tilmeldinger: Afsluttet uddannelse har nu fået fjernet værdien "Andre uddannelser på videregående niveau", da denne ikke længere er relevant for VUDK. Tilmeldinger med værdien er blevet opdateret til "Videregående uddannelse".
10. klasses bevis: Flyttet underskrift så den ikke går over rektors navn. Flyttet på skole navn og adresse, så det ikke lægger over tekst.
Opret Faktura: Indført en knap der gør det muligt at påføre CPR-nummer på fakturaen. Desuden bliver CPR-numre nu automatisk påført fakturaen hvis rekvirenttypen ikke er UVM eller ISB.
18.223

17/6-2021

Fejl rettet: Nogle sider virkede ikke siden sidste release.
18.222

17/6-2021

Fejl rettet, Stamdata, Rediger Elev, EUD Historik: Zoom funktionalitet virker igen.
Fejl rettet, Eksamen, Xprs ind-ud: Excel eksport af censorbeskikkelser virkede ikke korrekt.
Fejl rettet, AMU Hold, Fakturering: Elevers fulgte holdelementer blev fejlagtigt markeret som opkrævet på "Tilmeldinger"-fanen, ved oprettelse af samlet faktura.
18.221

17/6-2021

Stamdata, Hold, AMU: Oversigten over AMU hold viser nu antal tilmeldinger, samt antal tilmeldinger med breve (hvis der er udstedt mindst 1 brev).
Stamdata, Hold, Søgning: I oversigten over hold kan man nu søge på ansvarområde i fritekstsøgningen. Man kan også søge eksplicit på ansvarområde ved at skrive "ansv:xxxx".
Fejl rettet, Stamdata, Easy-import, Protokollinjer: Der kommer nu ikke længere fejl når man søger.
18.220

16/6-2021

Fejl rettet, Stamdata, Beviser, EUD Grundforløbsbevis: For eux-elever blev GF1 protokol ikke medtaget automatisk ved udstedelse af grundforløbsbeviser.
Faktureringsfane for AMU-hold: Tilføjet information om rekvirenttyper i "Betaler"-kolonnen.
fejl rettet, brevflet: AMU_TILMELDING_ARB_P_NUMMER_ADRESSE tager nu adressen rigtigt med.
18.219

15/6-2021

Stamdata, Rediger Hold, tilmeldinger: Fjernet felterne Reservation og UddannelseEfterSkolegang, som kun blev brugt i efteruddannelse.dk.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser, 10 Klasse: Beviset er nu ikke grønt.
18.218

14/6-2021

Fejl rettet, Stamdata, AMU, Voksenuddannelse.dk: Indlæs rækker fejlede hvis InformationSendesTil var "Kursist og arbgiver".
18.217

14/6-2021

Stamdata, AMU, Voksenuddannelse.dk: Er nu klar til fuld automatisk integration til voksenuddannelse.dk.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Ansøger: Siden kunne vise forkert afdeling for ansøgeren.
Fejl rettet, Elev karakterer: Siden kunne fejle for visse elever.
18.216

14/6-2021

Stamdata, AMU, Voksenuddannelse.dk: Indlæs rækker springer nu opdateringer til tilmeldinger over når Lectio ikke mener at tilmeldingen bør være indberettet.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Elev: Siden fejlede for visse elever.
18.215

14/6-2021

Stamdata, AMU, Voksenuddannelse.dk: Indlæs rækker håndterer nu bedre tilmeldinger hvor der ikke er angivet betalingsstatus.
18.214

13/6-2021

Stamdata, AMU, Voksenuddannelse.dk: Indlæs rækker springer nu opdateringer til tilmeldinger over når Lectio ikke kender noget til tilmeldingen.
18.213

13/6-2021

Stamdata, AMU, Voksenuddannelse.dk: Indlæs rækker fejler nu ikke allerede ved første fejl, men forsøger at indlæse så meget som muligt.
18.212

13/6-2021

Stamdata, AMU, Voksenuddannelse.dk: Tilmeldingsdata er nu konverteret til voksenuddannelse.dk format.
Stamdata, AMU, Voksenuddannelse.dk: Indført et lille hack for at håndtere nogle dårlige data fra Voksenuddannelse.dk.
18.211

12/6-2021

Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, Eud Historik: Zoom og slide funktioner er blevet opdateret, så de virker igen.
Stamdata, CVR: Postnr fremgår nu, når man klikker ind på et specifikt CVR nummer.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser, EUD Skolebevis: De valgte faggrupperinger på protokollinjerne fulgte ikke med over på beviset.
18.210

10/6-2021

Stamdata, Bevis, EUD Uddannelsesbevis: Der kan nu påføres protokollinjer for afsluttende prøver.
18.209

9/6-2021

Fejl rettet, Beviser: Der kan udsteds EUD Uddannelsesbeviser uden opsætning af rektor-underskrift.
Stamdata, Bevis, EUD beviser: Det er nu muligt at udstede Skolebevis og Uddannelsesbevis for IEUD-elever.
Stamdata, Hold: Når man tilføjer en elev på tilmeldingssiden forbliver man på eleven når man trykker anvend.
Stamdata, Lektioner uden hold, lærer, lokale: Man ser ikke længere aflyste Lektioner.
18.208

7/6-2021

Fejl rettet, Prøvehold, Plagiatkontrol: Siden fejlede hvis den tog mere end 2 minutter at indlæse.
Fejl rettet, Beviser: COVID-19-nødbekendtgørelse blev vist forkert på beviser af typen "Merkantilt eux (fuldt) før aug 17".
18.207

4/6-2021

Fejl rettet, Print virkede ikke efter sidste release. Virker nu igen.
18.206

4/6-2021

Fejl rettet, Merkantilt EUX bevis (fuldt) aug. 17 - aug. 18, udskift af bekendtgørelse LBK nr. 961 til LBK nr. 927.
18.205

3/6-2021

Fejl rettet, Rediger elev, EUD HF, Uddannelsesinformation: Kunne i visse tilfælde ikke udlede uddannelsesordning.
Fejl rettet, EUD, Holdverifikation: Verificerede ikke prereform elever på holdet korrekt.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet felterne "UPV Prøveforekomst", "UPV HF-Optagelsessamtaledato", "UPV resultat samlet", "UPV resultat samlet", "UPV EUD optagelsessamtaledato" og "UPV EUD samlet" til datakilde "Ansøgere"
EUD Uddannelsesbevis: Det er nu muligt at lave et administrativt uddannelsesbevis som udstedes af det faglige udvalg for uddannelsen, men som kan indberettes af Lectio.
18.204

1/6-2021

Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold, AMU: EUDK/VUDK fanebladet kunne fejle, hvis der var blevet slettet tilmeldinger som har været indberettet til EUDK.
Fejl rettet, Stamdata, Skoleopsætning, Beviser: Der kan nu sættes flere rækker op med samme afdeling.
18.203

31/5-2021

Fejl rettet, EDUP AMU udlån: Visse beskeder kunne ikke modtages og modtagede indberetninger kunne ikke indlæses i aktivitetsindberetning.
Fejl rettet, Rediger Ansøger: Siden fejlede hvis ansøgeren kom fra en anden skole.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU: Siden fejlede når man forsøgte at generere ny indberetning.
Fejl rettet, Beviser, EUD skolebevis: Kunne ikke udstede bevis fordi der ikke kunne udledes bekendtgørelse.
Fejl rettet, Masseopdatering af prøvehold: Siden fejlede når man forsøgte at åbne den.
18.202

28/5-2021

Stamdata, Rapportskabelon: CPR-nummer kan nu vises med bindestreg.
18.201

27/5-2021

Fejl rettet, Eksamen, Udskrift, Eksamensaktivitetsoversigt: Søg-knappen giver resultater igen
18.200

26/5-2021

Fejl rettet, Stamdata, EUD AUB overblik: Siden viste ca. 30 tilfældige forslag. Nu vises op til 500 og listen er konsistent.
Fejl rettet, Stamdata, EUD AUB overblik: Siden er nu meget hurtigere.
Stamdata, Elev, Bevis: Viser nu resultatform på Skolebeviser, når der er flere end én protokollinje pr. fag.
Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk: Når der modtages nye tilmeldinger så sættes rekvirent til UVM og betalingsstatus=EjBetalt hvis UddannelseEfterSkolegang=Nej.
Stamdata, Beviser, EUD skolebevis: Det er nu muligt manuelt at angive faggruppering på protokollinjer.
Stamdata, Ansøger: For ansøgere med samme cpr-nr. som en elev, kan man nu på Redigér Elev, Ungedatabasen se hvilke dage den unge betragtes som værende studieaktiv i Ungedatabase-UPV-henseende.
Fejl rettet, Registrér fravær på dagsbasis: Den øverste elev flyttede sig med skærmen når man scollede, i stedet for tabelens header.
Stamdata, Rediger ansøger: Det er nu muligt at skifte afdeling for en ansøger.
Fejl rettet, Stamdata, EUD GF-bevis: Visse bekendtgørelser blev ikke udledt korrekt.
Fejl Rettet, Stamdata, BrevFlet: Når man har lister i sine skabeloner opstår der ikke længere fejl og nummeret lister tæller nu forfra ved hver elev.
Stamdata, Hold, Holdliste: hvis "Vis kun aktuelle" fluebenet er slået til, viser ikke længere hold som er aflyst.
Stamdata, Fotoupload: Der kan nu også uploades billeder af lærere.
Stamdata, Hold, Opret Hold, Opret Åu/Amu: Udbudsnavn og Afholdende afdeling institutionsnr bliver nu også flyttet med.
Stamdata, Hold, Opret Hold, Opret ÅU/AMU: "Perioder for fag på hold" kommer nu også med ved brug af Skabelonhold
Stamdata, Aktivitetsplan: Hvis man har fluebenet "Medtag aflyste hold(AMU)" slået til bliver de viste aflyste hold farvet røde.
Stamdata, Fakturering, ÅU: Nu opfører ÅU-fakturering sig lige som AMU-fakturering: Mht. udledning af takster, betaler og registrering af betaling.
Stamdata, Fakturering, ÅU: Til fakturering af ÅU kan nu bruges kontosæt, ligesom for amu. For ÅU er første del af nøglen "ÅU" isf. "AMU".
18.199

19/5-2021

Ingen versionsnoter.
18.198

19/5-2021

EUD, Holdverifikation: Elevers fag verificeres nu mod den uddannelsesordning eleven følger.
Stamdata, EUD, Rediger elev, Eksamen: Der undlades nu at udlede eksamener for GF1-, GF2- og HF-elever.
18.197

18/5-2021

Fejl rettet, Gruppe kviklinks, Opgaver: Siden fejlede.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, Tilmeldinger: "Sidst ændret" datoen er nu ikke længere datoen for den dag man kigger på det.
Fejl rettet, Masseopdatering af prøvehold: Kunne ikke fremsøge HF eksamensprojekt-prøvehold.
EUD skolebevis: Der verificeres nu bundne fag ved udstedelse af skolebevis.
Ansøger: UPV-resultat for EUD-optagelsessamtaleresultat kan registreres med samme værdisæt som for gym/hf.
18.196

17/5-2021

Stamdata, Hold, Elever: CVR- og P-nr. er nu tydeliggjort.
18.195

12/5-2021

Lærer, Opgaver: Hold-filter huskes nu mellem sidevisninger.
EUD beviser: Ved manuel udstedelse af Skolebevis og Uddannelsesbevis bliver uddannelsesspecifik bekendtgørelse udledt automatisk.
Stamdata,Amu: Amu hold fagændringer er nu istand til at vise ændringer på hold.
18.194

11/5-2021

Fejl rettet, Stamdata, Hold, AMU, Holdudbud: Der kan nu slettes rækker som er blevet tilføjet siden sidste gang der blev gemt.
Fejl rettet, Elev, Karakter: Problem løst med adgangsrettigheder der gjorde elever ikke kunne se deres karakterer.
Stamdata, Rediger hold, AMU: Under tilmeldinger kan der nu ses en dato for sidste fagændring fra VUDK/EUDK.
Stamdata, AMU: Ny side hvor AMU Bevisdatabase, MAB og Efteruddannelse nu er samlet.
18.193

10/5-2021

Fejl rettet, Aktivitetsforside: Siden kunne fejle når der var indlejret en video.
Aktivitetsforside: Links bliver nu automatisk formatteret.
Ungedatabaseindberetning: Mulighed for at hente informationer om henvisningstilskud.
Fejl rettet, Karaktertype holdelement tilknytning: Siden fejlede når man forsøgte at flytte mere end 10 hold.
Stamdata, Hold AMU, Tilmeldinger: 2 nye felter for arbejdsgivers email og arbejdsgivers mobil, men kan først tages i brug når vi overgår til VoksenUddannelse.dk.
Fejl rettet, Ansøger: Fejlbeskeden "Der kan ikke både angives upv-prøve og hf-prøvedato." kom under forkerte omstændigheder.
18.192

6/5-2021

Ændret, Stamdata elevfaneblad omdøbt fra "Ungedatabasen 2020" til "Ungedatabasen"
Ansøger: Upv-resultat-dropdown har nyt valgtmulighed "Ej mødt". Beregnet til resultat af samtale uden prøve.
Ungedatabasen: Ansøger-upv-resultat bliver nu indberettet. Der bruges cøsa-formål 3000.
18.191

5/5-2021

Fejl rettet, Stamdata, EUD Statistik, Lærerstyret undervisning: Elever som havde været tilmeldt flere forløb med forskellige cøsa formål fik dubleret lærerstyret undervisning-posterne.
Fejl rettet, Stamdata, Tilskud månedsopgørelse, AMU ÅV og AMU SFI: Påbegyndelsestilskud blev fordelt over hele perioden - nu udløses hele tilskuddet på udløsningsdatoen.
Stamdata, Hold AMU, Tilmeldinger: Afsluttet uddannelse understøtter nu nye VoksenUddannelse.dk værdier.
Fejl Rettet, Stamdata, AMU-udlån: Indberetningen indeholdte ikke det rigtige institutionsnummer.
Ansøger: UPV-resultat "Bestået" hedder nu "Bestået og Optaget".
Ansøger: Nyt datofelt til at registrere dato for (hf-)samtale uden prøve, og nyt felt til registrering af om upv-resultat vedrører gym eller hf.
18.190

3/5-2021

Fejl rettet, Eksamen, Fordeling på dublerede skr. prøver: Husker nu scroll-position når ny række tilføjes.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltet "Hovedinstitution" til datakilden "Taxameter AMU beregninger".
18.189

28/4-2021

Fejl rette, Redigér aktivitet m.fl.: Indsætning af indhold fra Word i editor fungerede ikke siden sidste release.
Ungedatabasen: Perioder hvori elever har registreret indlån, regnes ikke som studieaktive i Ungedatabasehenseende.
18.188

27/4-2021

Fejl rettet, Stamdata, Beviser, EUD GF1: Der blev advaret om at grundfag ikke var lovlige på uddannelsen. Nu er alle grundfag (fag med kategorien Grundfag) lovlige på GF1 beviser.
Stamdata, Rapportering, Fravaer udspecificeret (fremmøde): Tilføjet nyt felt "Elevforløb (aktivitetsdato)", som viser hvilket elevforløb eleven er på på aktivitetens startdato.
Stamdata, Rapportering, Fravaer udspecificeret (fremmøde): Tilføjet nyt felt "Lærerstyret Undervisning", som pt viser om der er lærere på aktiviteten.
Stamdata, EUD statistik, Lærerstyret undervisning: Der medtages nu kun aktiviteter i lærerstyret undervisning hvor der er lærer med til aktiviteten.
Ansøger: UPV-resultat repræsenteres fra i år af med et værdisæt der passer med Ungedatabasens afbrudsårsagsværdisæt.
18.187

23/4-2021

Fejl rettet, Stamdata, Rapportering: Rapportering kunne fejle for fordelingsudvalget i Region H.
18.186

23/4-2021

Eksamen, Offentliggørelse: Udgående censur i Sommer 2021 AGYM og EGYM offentliggøres nu automatisk den 6/5-2021 kl 12.00 på alle skoler.
18.185

23/4-2021

Skolehjem: Der kan nu også automatisk udledes TMK på en ny booking, på baggrund af et elevforløb.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Elev, OBU: Ved oprettelse af udredninger kunne man de senere uger ikke vælge dato og "Udløser bidrag" før man havde gemt den nye række.
18.184

22/4-2021

Fejl rettet, Stamdata, Beviser, EUD Skolebevis: UVMs bevisskabelon for EUD Skolebeviset giver ikke plads til logo.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser, EUD Skolebevis: UVMs bevisskabelon for EUD uddannelsesbeviset giver ikke plads til logo.
Ansøger import: Tilføjet kolonnen "Ønske 1. startdato" under "Klar til indlæsning".
Ansøger import: Ved fremtidig import af ansøgere medtages nu kommentar om transport- og skolehjemforhold, på ansøgerens ønsker.
18.183

22/4-2021

EDUP: Modtagne anmodninger sendt til et tidligere inst. nr. eller et afdelingsinstitutionsnr. bliver nu til oprettede sager, men Lectio giver kun mulighed for at svare nej til anmodningen.
18.182

21/4-2021

Fejl rettet, Stamdata, Beviser, EUD skolebevis: Uddannelsen afsluttet afspejler nu elevens udmeldelsesdato.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser, EUD skolebevis, Verifikation: Det er ikke længere et krav, at der er en protokollinje for afsluttende prøve..
Stamdata, Beviser, EUD skolebevis: Navn og cpr. nr. fremgår nu nederst på siderne, så det er muligt at printe til f.eks. eboks.
Ansøgere, Ønskestatistik: Grupperer nu rækker korrekt på uddannelsestypen.
Ansøgere, Karakterer: Det er nu muligt at printe og kopiere karakter-tabellens indhold.
Fejl rettet: GF+ elever blev ikke indberettet til SU-UUDB(5 påbegyndte ungdomsuddannelser).
Stamdata, Rapportering: Tilføjet felterne "Værge1 CPR" og "Værge2 CPR" til datakilden "Ansøgerklager".
Plagiatkontrol: For fundne opgaver på samme skole, vises der nu i sammenligningsvisningen holdelementnavn og opgavetitel.
18.181

20/4-2021

Fejl rettet, Stamdata, Beviser, EUD grundforløbsbevis, Verifikation: Verifikation af gennemsnit på specielle fag gav ukendt fejl, hvis alle fagkaraktererne var enten merit, bestået eller gennemført.
Fejl rettet, Stamdata, Karakterdatabasen, Beviser: Når man tilgik fanebladet Beviser, fik man fejl hvis der var udstedt beviser med Projekt evalueringsform. Nu vises beviserne bare med fejl og resten kan sendes afsted.
Ansøgere, Konverter ansøgere: Tilføjet studiestartdato-kolonne til Ansøgere-tabellen.
Stamdata, Rediger Hold, Amu: Tilføjet nyt faneblad ved navn "Breve". Breve giver mulighed for at lave Breve til elever afhængig af hvad data der er på holdet. Bruges fx til tilmeldingsbreve
Fejl rettet, EDUP: Enkelte sager havde ikke noget lectio-elevudlån.
18.180

19/4-2021

Ingen versionsnoter.
18.179

19/4-2021

FDL Region Hovedstaden, Ansøgerklager: Det er nu muligt at hente en zipfil indeholdende ansøgers klagesagers bilag
Fejl rettet, Ansøgere, Søgning: Ansøger-rækkefølge blev ikke gemt når man sorterede på kolonner i tabellen.
Ansøgere, EUD UPV: Tilføjet feltet "Note".
Stamdata, Rapporter: Tilføjet feltet "UPV EUD note" til datakilden "Ansøgere"
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU: Der kunne ikke åbnes visse aktivitetsindberetninger.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Elev, OBU: Ved oprettelse af ordblindetests kunne man de senere uger ikke vælge type før man havde gemt den nye række.
18.178

16/4-2021

Ingen versionsnoter.
18.177

15/4-2021

Ingen versionsnoter.
18.176

15/4-2021

Fejl rettet, Stamdata, EUD statistik, Lærerstyret undervisning: Nu medtages kun information om lærerstyret undervisning for skoleperioder som er GF1 eller GF2.
Fejl rettet, Stamdata, EUD statistik, Lærerstyret undervisning: Perioden der medtages for hver elev er nu 6 måneder tilbage i tid.
Ansøgere, Konverter: Studieretning er nu ikke længere en del af konverteringssiden.
Fejl rettet, Ansøger konvertering: Det var ikke muligt at konvertere ansøgere til Grønlandske elevtyper.
Ansøger konvertering: Tilføjet kolonnen "Status" til tabellen Ansøgere.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltet "Spring over" for ansøgerønsker 1-5 i feltgruppen "Ønsker" til datakilden "Ansøgere".
Stamdata, EUD Statistik: Der kan nu også generes excelrapporter for EUD-fraværsstatistik.
Fejl rettet: AMU: Man kunne ikke lave samlet faktura hvis kursistrekvirent varierede.
Fakturering: For AMU-hold opdateres betalingsstatus ml. "Eleven har betalt" og "Ej betalt" når rekvirent er UVM, forudsat at betalingsstatus i forvejen er en af de to værdier, eller er tom.
18.175

14/4-2021

Fejl rettet, Import af ansgøere: "Vis kun aktuelle afdeling" check box virker nu til at se andre afdelingers "indlæses ikke" Importeringer.
Stamdata, Eksamensplanlægningsprogram: Eksamensprojekt 5774 kan nu bruges til AT-Kæde planlægning
Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabaseindberetning: Efter "hård fejl" som svar fra Ungedatabasen, kunne der blive lavet en optaget-hændelse, der så også fik hård "Dublet"-fejl fra Ungedatabase.
18.174

13/4-2021

FDL Region Hovedstaden, Ansøgerklager: Tilføjet 3 flueben der indikerer hvem der skal modtage svar på klagen.
Stamdata, Rapporter: Tilføjet felter til datakilden Ansøgerklager
Fejl rettet, Stamdata, Rediger studieretning: Der kunne ikke slettes studieretninger.
Fejl rettet, Praktiksteder, Tildel adgangskoder: Opdatering af adgangskoder må nu tage mere end 1 minut.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU, Edup kommunikation: Tilføjet kolonner der viser hvilke insitutioner der kommunikerer med hinanden samt gruppering af kolonner.
18.173

12/4-2021

FDL Region Hovedstaden, Ikke fordelte ansøgere: Indført Rejseplansopslag for mulige henviser
18.172

9/4-2021

Eksamen, Offentliggørelse: Offentliggørelsestypen for AGYM/EGYM Sommer 2021 er nu ændret til "Standard offentliggørelse med tidlig offentliggørelse" (var før GYM Sommer offentliggørelse). Eksisterende opsætninger er blevet slettet, så alle institutioner skal opsætte datoer og tidspunkter for offentliggørelser.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning fuldtid: Sortering på kolonnen Restbidrag gav fejlsiden.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser: EUD Skolebevis før aug 15 kan nu have flere karakterer for samme fag.
18.171

8/4-2021

Fejl rettet, Stamdata, Rediger lærer, Kompetencer: Siden fejlede når man forsøgte at tilføje censorkompetence.
Fejl rettet, Eksamen, Rediger prøvehold: Siden fejlede når man forsøgte at redigere et prøvehold.
Stamdata, Skolehjem: Nu er der også orange farve hvis man prøver at reservere et værelse med en studerende, som har ønsket spærring af eget værelse.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Fuldtid/Skolepraktik (EUD): Man kan nu godt have start- og slut-tælleperioder som ikke starter på 1.
18.170

7/4-2021

Fejl rettet, Stamdata, CVR register: Servicen har fejlet et par dage fordi der er begyndt at optræde virksomheder uden adresser.
Fejl rettet: Stamdata,Edup: For skoler som bruger Amu Udlån fejlede EDUP Elevudlåns siden
Navne ændring, Tildel/opdater elev-ID og –PNr: sidens titel er nu den samme som linkets titel
Fejl rettet, Skolehjem: spærring af værelser viser nu fejl i verifikationslisten når der bliver dobbelt booket.
18.169

6/4-2021

Fejl rettet, Stamdata, CVR register: Servicen har fejlet et par dage.
18.168

6/4-2021

Fejl rettet, Stamdata, Bevis, Grundforløbsbevis: Lidt ændringer til Bekendtgørelser på bagsiden.
Fejl rettet, Stamdata, Karakterer: Omdøbt "Gymnasiel standpunktskarakter afsl. xxx" til "Gymnasiel standpunktskarakter xxx".
Fejl rettet, Stamdata, Timefagfordeling applikation: Ved opstart af programmet blev det altid aktiveret med "Brug aktuel afdeling". Nu tages højde for fluebenet på siden.
18.167

1/4-2021

Ingen versionsnoter.
18.166

31/3-2021

Ingen versionsnoter.
18.165

30/3-2021

Ansøgere:Fejl rettet, pile-knapper navigerede ikke korrekt igennem listen af ansøgere.
Indberetning til Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler (MAB): Kolonneoverskrift ændret fra "Slettet dato" til "Tilbagetrukket"
18.164

29/3-2021

Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltet "x. Studiestart" for ansøgerønske 1-5. til datakilden "Ansøgere".
Skolehjem: En booking kan nu spærre et helt værelse.
Stamdata, OBU: For OBU-indstillinger viser "Afholdt" nu antal modulers fravær isf. antal modulers fremmøde, og er dermed mere på linie med elevfraværssiden.
18.163

25/3-2021

Fejl rettet, Stamdata, Tilskud, AMU Enkeltfag: Hvis man tilføjede en manuel linje med en uddannelse som ikke er lovlig på AMU enkeltfag, så fik man ukendt fejl. Nu vises fejlen pænt.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser, EUD Grundforløbsbevis: Bekendtgørelses navn, nr og dato skrives nu med samme format.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser, EUD Grundforløbsbevis: Det er nu muligt at udstede flere grundforløbsbeviser til samme elev - dog skal det være for forskellige uddannelser.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltet Skolekalender for datakilden "Taxameter fuldtid beregninger".
Fejl rettet, Stamdata, Postnumre: Postnumre opdateret og nye tilføjet.
Ansøger: Tilføjet kolonnerne "Eftertilmelder", "Opfølgning" og "Opfølgning note" til rapportudtrækket "Eksportér Excel".
Stamdata, Rapportering: Tilføjet felterne "Eftertilmelder", "Overligger til næste år" og "Overligger fra sidste år" til datakilden "Ansøgere".
Ansøger: Det er nu muligt at gemme værgeoplysninger uden at angive for- eller efternavn.
Stamdata, Rediger Elev, Værge: Det er nu muligt ikke at angive for- og efternavn på værger.
Fejl rettet, Ansøger, Importer: Kunne ikke importere ansøgere hvis værges for- eller efternavn ikke var udfyldt.
18.162

24/3-2021

Fejl rettet, Stamdata, Beviser, EUD Grundforløbsbevis: Mere plads til protokolinjer og bevisbemærkninger.
Fejl rettet, Ansøgere: Det er nu muligt at undlade at angive CPR-nummer som en værgeoplysning.
18.161

23/3-2021

Stamdata, Rapportering: Ny datakilde: "Skolehjem - Belægningsgrad".
Fejl rettet, Stamdata, Elev, SU: Elever der går på SOF-elevforløb indberettes nu ikke længere til SU-UUDB (5 påbegyndte ungdomsuddannelser)
18.160

22/3-2021

Ingen versionsnoter.
18.159

22/3-2021

Stamdata, FDL Ikke fordelte ansøgere: Man nu kan filtrere listen pr fordelingsudvalg på Region Hovedstaden-skolen.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger FDL Ønskestatistik: Antal ønsker var ikke ens for rektor og for stamdataadmin.
Fejl rettet, Eksamen, Eksamenslægningsprogram: Når der blev forsøgt vist en fejlbesked under hentning af eksamensplanen, blev den ikke vist, hvis fejlbeskeden var meget stor.
18.158

18/3-2021

Ingen versionsnoter.
18.157

18/3-2021

Ingen versionsnoter.
18.156

17/3-2021

18.155

16/3-2021

Fejl rettet, Fakturering: Efter udstedelse af kreditnota som Navision Stat afviste, forblev den afviste kreditnota i Lectio, fordi sletning af kreditnotaen fejlede.
18.154

15/3-2021

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Skolehjem: Tjekket for om skolen er godkendt til uddannelsen på tilskudsrækker er nu fjernet.
Fejl rettet, Stamdata, FDL: Man får ukendt fejl, når du Klikke på knappen ”Skift til TEST-fordelingen”.
18.153

12/3-2021

Stamdata, Eksamen, Udtræksregler: COVID-19 markering kører efter udtræksprioritet, mens COVID-19 udskiftninger i udtræk kører efter udtræksrækkefølge.
18.152

12/3-2021

Fejl rettet, Stamdata, Tilskudsberegning, AMU: For Plan og Split Påbegyndelsestilskud markeres perioden for tilskuddet nu kun til at være tælledatoen. Månedsopgørelsesrapportering vil dermed udløse hele påbegyndelsestilskuddet i den måned der er tælledag. Før blev påbegyndelsestilskuddet fordelt på holdets periode. Dette påvirker kun månedsopgørelsen - ikke det tilskud og aktivitetsindberetning.
Stamdata, Verifikation, Elev-studieverifikation: Indførsel af bestået-krav for EUD/EUX fra bekendtgørelse 531.
Stamdata, Eksamen, Verifikation-Elever: Ændringer i udtrækket når udtrækket ikke indeholder nok rigtige "Covid19" eksamener vises nu i udtræksinformation.
Skolehjem: Ved opretning af ny booking arves der nu TMK fra seneste booking.
Rapportfeltet Xprselevtype, EUX og Speciale i datakilden "Ansøgere"
Fejl rettet, Stamdata, Ansoger, Rapportering: Kan ikke gå til tidligere års fordelingsrapporter under Optag.dk
Stmadata, Fordeling Skole: Vestegnen HF & VUC instution nummer blev ændret.
18.151

10/3-2021

Fejl rettet, Eksamen, Prøvefagsudtræk: For HTX elever med 4 a-niveau eller flere blev udtrukket til en eksamen for meget.
18.150

10/3-2021

Stamdata, Eksamen: "Samlet vurdering" indgår nu også i puljen til mundtlige eksaminer ved COVID-19-udtræk.
Fejl rettet, Stamdata, Fakturaoversigt, Fakturaforslag: Fejlede under søgning.
Stamdata, Fakturering, Forslag: Kolonnen "Hold-periode" er nu sorterbar.
Fejl rettet, Rediger elev, Bevis, Skolevejledning: Rettet "stavefejl" i bevis-teksten.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltet "Ekstern ID" under datakilden "Ansøgere - Ansøgere"
Stamdata, Ansøgere: Tilføjet mulighed for at søge på "Ekstern ID" under avanceret søgning.
Fejl rettet, Skolehjem: Fejlede under indlæsning af indbakke.
Stamdata, Fakturering, Fakturaforslag: Tilføjet mulighed for at søge på Hold-periode.
Stamdata, EDUP: Indlæsning af elevdata med postnr. "DK-0000" eller kommunenr. "0000" gav fejlsiden.
Stamdata, Rediger elev: Fanebladet "Ungedatabasen (gammel før 2020)" er fjernet.
18.149

9/3-2021

Stamdata, Eksamen: Det er nu muligt automatisk at splitte mundtlige eksamenshold op i to prøvehold, når der både er covid19 elevforekomster og ikke-covid19 elevforekomster. Funktionen ligger under masseopdater prøvehold.
Skolehjem: Under oprettelse af bookninger bliver elevens postnr. nu vist under bookingsforslag.
Fakturering, Kontosæt: Rekvirenttypen SJOB blev ikke oversat til LEDIGE ifbm. kontostrengsberegning.
18.148

8/3-2021

Fejl rettet, Stamdata, Elever, Bevis, Manuelt Beviser: Manglende evalueringsform på karakterer på EUD Skolevejledning.
18.147

8/3-2021

Ingen versionsnoter.
18.146

8/3-2021

Stamdata, SU: CØSA-formål 2992 indberettes nu til SU til 5 ungdomsuddannelser.
18.145

5/3-2021

Ingen versionsnoter.
18.144

5/3-2021

Ingen versionsnoter.
18.143

5/3-2021

Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk indberetning: Hvis en elev havde et tomt cpr nummer, så fejlede afsendelsen af tilstededage.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger, indlæsning: Ukendt uddannelse er ikke understøttet (3312 dansk tysk studentereksamen + 3313 DFB).
Eksamen, Eksamensudtræk: Indførsel af undtagelse for mundtlig matematik.
Eksamen, Eksamensudtræk: Indførsel af regelsæt ved for få udtrukne COVID-19 eksaminer.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU: Det er nu muligt at sende AMU-udlån-indberetninger via. EDUP
Skolehjem: Tilføjet flueben "Skolehjem ønsket" for elevforløb.
Skolehjem: Man kan nu søge via CPR-nummer under bookinger og opret booking.
18.142

4/3-2021

Fejl rettet, Stamdata, Skoleopsætning, General: Nu man Kan aktivere cpr-integration på Region Hovedstaden skolen.
Stamdata, Ansøger: Gamle XML formater understøttes nu ikke længere. Det er nu kun optagelse.dk 2019 formatet der understøttes.
Stamdata, Ansøger: Emailadresse valideres nu.
Stamdata, Ungedatabasen: En skole fik ikke afsendt hændelser pga. fejl.
18.141

2/3-2021

Skolehjem: Bookingsøgningssiden har nu knap til rapportkørsel.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet rapportfeltet "Skolehjem ønsket" til datakilden Elev - Holdelement placeringer"
Fejl rettet, Stamdata, Fakturaoversigt, Konto: Tryk på "Tilføj"-knap gav fejl.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Beviser, Skolevejledning: Overskrift rettet til at sige "Skolevejledning"
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Beviser, AMU-uddannelsesbevis: Der kom fejl ved udstedelse af bevis
Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabasen: Listen over seneste hændelser kunne give fejlsiden.
Stamdata, Ungedatabasen: En skole fik ikke dannet hændelser pga. fejl.
18.140

1/3-2021

Stamdata, Elever, Beviser, Manuelt beviser: Ny design for EUD Skolevejledning bevis i henhold til UVM.
Fejl rettet, Skemalægning: Der opstod fejl når man forsøgte at gemme et skema.
Stamdata, EUD Fraværstatistik: Indberetninger i marts måned indeholder nu fraværsstatistik tilbage til 1/1-2020 på foranledning af STIL statistik.
Fejl rettet, Stamdata, Rapporter: Gymnasiel standpunktskarakter skal ikke være afsluttende til EUD Inberetning.
Stamdata, Eksamen: Ny Eksamensadministration information tilføjet til Principper for angivelse af merit.
18.139

24/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabase: "Vis kun aktuel afdeling"-checkbox opførte sig ikke som forventet.
Fejl rettet, Skemalægning: Hent skema kunne fejle for meget store skemaer.
Fejl rettet, AMU, Stamdata, Rediger hold, Tilmeldinger: Masseudfyld "Kont."-kolonnen virkede ikke.
Eksamen: Udtræk for HTX/STX/HHX/HF/EUX understøtter nu de seneste COVID-19-regler.
18.138

23/2-2021

Stamdata, Verifikation af stamdata: Udfasning af ældre bekendtgørelse.
Fejl rettet, Stamdata, Verifikation af stamdata: Verifikation af studieretningsfag giver ikke længere C-niveau-fejl for fag med underfag.
Stamdata, Tilskud, OBU: Der kan nu beregnes tilskud for holdelementer der overlapper to finansår.
Stamdata, Tilskud, Åben Uddannelse: Der kan nu beregnes tilskud for holdelementer der overlapper to finansår.
18.137

18/2-2021

Stamdata, Rapportering: Ny datakilde "Taxameter skolepraktik beregninger"
Stamdata, Rapportering: Ny datakilde "Taxameter AAU beregninger"
Ansøger, Søgning, Elev: CPR opslag på ansøgers adresse.
Stamdata, Tilskud: Tilskud for OBU-indstillinger opdeles nu ved finansårsskifte.
18.136

18/2-2021

Stamdata, Aktivitetsindberetning, Skolepraktik, Udskrifter: Der kan nu laves kvitteringsskrivelser for Skolepraktik-aktivitetsindberetninger.
Stamdata, Tilskud: Tilskud for OBU-indstillinger opdeles nu ved finansårsskifte.
FDL, Ansøger: Bilag bliver automatisk hentet ved opdateringer.
18.135

17/2-2021

Ingen versionsnoter.
18.134

17/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering, Opret faktura: Fejlede under oprettelse af faktura.
Fejl rettet, FDL, Ansøgere: Data i ansøger-søgning forsvandt og krævede nyt login før det blev vist igen.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Rediger, Uddannelse: Autoudledelse af uddannelsesordning nogle gange fejlede for eleven har en annulleret uddannelsesaftale.
Stamdata, Rediger hold, AMU: Der vises nu ikke længere advarsler om forkerte AMU priser på afsluttede hold.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Udskrifter: Der medtages nu Resttakst og Restudgift i kvitteringsskrivelsen.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, Fuldtid, Udskrifter: Der medtages nu RKV-elever i kvitteringsskrivelsen
18.133

16/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering: Fejlede under søgning på CPR-nummer.
Fejl rettet, Eksamensadministration: Fejlede under generering af elever til prøve indberetning.
18.132

15/2-2021

Stamdata, Rapportering, Taxameter fuldtid beregninger: Det er nu muligt at udtrække takster.
Stamdata, rapportering, Tilskud: Datakilden navn nu ændres til Taxameter VUC enkeltfag beregninger.
Stamdata, Elev, Edit, Elev-Hold tilknytninger: Alfabetisk sortering af elever i enkeltfagstilskudsopsætning på hold.
Fejl rettet, EDUP: En håndfuld beskeder var aldrig blevet modtaget.
18.131

12/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, Easy-import, Protokol: Kunne fejle hvis beviskommentarer havde mere end 50 tegn.
Ansøger, Ønsker: Studestartsdato bliver nu vist for ansøgerønsker.
Stamdata, Servicestatus: Tilføjet ny servicestatus for EUD Fravær statistikindberetning.
Eksamen, EUD GF udtræk: Grundforløbsudtræk understøtter nu hold med kombinationsfag.
Fejl rettet, Fakturering: Forespørgsler til Navision Stat, der tager for lang tid, gav fejlsiden.
18.130

10/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering: Sælgerkoder kommer nu igen med i Navision Stat.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, Fuldtid og Skolepraktik: Der kan nu udspecificeres taksttyper under "Summeringer"-fanen.
18.129

9/2-2021

Fejl rettet, Teknik: Deep link-PostBacks fejlede.
18.128

9/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, EDUP: Automatisk afhentning af nye EDUP beskeder fejlede siden i fredags.
Fejl rettet, Tilskud: Skolehjemselever fik deres cøsa-formål tjekket mod skolegodkendelser.
Fejl rettet, Tilskud: EUV1-elever uden praktik gav advarsler.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Rediger, Uddannelse: Autoudledelse af uddannelsesordning kommer nu for for elever med EUD Hovedforløb gammel reform.
Fejl rettet, Studieplan, Undervisningsbeskrivelserne: Nogle stavemåder opdateret for "AT-forløb" titel.
Stamdata, Elevforløb: Lectio automatisk foreslår nyeste version af skoleperiode på listen.
18.127

7/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, Lærer-lønposter: Budgetteret løntimer blev ofte beregnet forkert siden version 18.111.
18.126

5/2-2021

Ingen versionsnoter.
18.125

5/2-2021

Ingen versionsnoter.
18.124

5/2-2021

Ingen versionsnoter.
18.123

5/2-2021

Generelt: Lectio husker nu sorteringer for alle tabeller forskellige steder i systemet.
18.122

5/2-2021

Stamdata, Beviser: For AMU-beviser kan der nu indføres bevislinjer hvor de ikke er udmeldt i UMO.
Stamdata, Verifikation, Studieverifikation: GF2-elever kan nu verficeres både som EUX og EUD.
Eksamen, Beviser, Masseudstedelse: Der kan masseudstedes EUD Grundforløbsbeviser.
Stamdata, Unilogin: Brugere med rettighed Stamdata-admin får indberettet rolen Ledelse til Unilogin.
Stamdata, Unilogin: Der medtages nu kun elever i indberetningen som bliver/er/har været aktive indenfor dagsdato +- 7 dage.
Stamdata, Elevforløb, Rediger, Unilogin: Nyt flueben hvor man kan markere om elever på forløbet skal medtages i UNILogin indberetninger.
18.121

5/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, EUD EASY-P indberetning: Nogle gange fejlede indberetningen af en elev grundet forkert gruppering af data i xml'en.
EASY-P indberetning: Kvalifikationer til merkantil hovedforløb indberettes nu for HHX
EASY-P indberetning: Dobbeltkompetencer indberettes nu
EASY-P indberetning: Splitkomptence for EUX indberettes nu ved udstedelse af bevis for EUX 1. del
EASY-P indberetning: Kvalifikation for EUX på grundforløb indberettes nu allerede ved udstedelse af grundforløbsbevis
18.120

4/2-2021

Ingen versionsnoter.
Plagiatkontrol: Ved visning af fundne tekster fra andre skoler, vises teksten i anonymiseret form.
18.119

3/2-2021

Fejl rettet, Stamdata, Hold, Verifikation: Der verificeres ikke længere fag på FGU.
18.118

2/2-2021

Fejl rettet, Eksamen: Prøveholdsafleveringssiden viste ikke nogen afleveringer.
18.117

2/2-2021

Ansøgere: EUD Optagelsesprøveresultat for Dansk og Matematik har nu værdierne "Bestået", "Ikke bestået" og "Ej mødt".
Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltet "Tælleperiode" for datakilden "Taxameter fuldtid beregninger".
Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltet "Restbidrag" for datakilden "Taxameter fuldtid beregninger".
Fejl rettet, Stamdata, Hold, Rediger, Fællesfag: Nu man kan vælge underfag/fællesfag på hold og anvende nye ændringer.
Fejl rettet, Valgfagsønsker: Det var muligt for elever at gemme valgfagsønsker, selvom forudsætninger ikke var opfyldt.
18.116

27/1-2021

Fejl rettet, Stamdata, Skolehjem: Der kunne opstå fejl ved forsøg på oprettelse af ny bookning.
18.115

27/1-2021

Fejl rettet, Skriftlig fravær: Afsluttet-markering virker igen.
AMU: Ved opdatering af tilmelding fra efteruddannelse.dk opdateres rekvirent og betalingsstatus nu iht. "afsluttet uddannelse", såfremt de ikke var udfyldt.
18.114

27/1-2021

Fagvalg: Hvis der er valgt mere end ét fag, gives der advarsel, hvis der blandt de valgte ikke er et studieretningsfag.
Fejl rettet, EDUP: Ved fejl under behandling af modtaget besked, blev ingen andre modtagne beskeder behandlet.
18.113

26/1-2021

Ingen versionsnoter.
18.112

26/1-2021

Fejl rettet, Stamdata: Generalt problem ved oprettelse af ny data i systemet.
18.111

26/1-2021

Fejl rettet, Stamdata, Elev, Bevis: Fanen fungerer igen, for elever uden aktive protokollinjer til et bevis.
Fejl rettet, Eksamen, Afleveringer på prøveholdet: Siden kunne ofte fejle.
18.110

22/1-2021

Stamdata, Dataslet, Elev-værger: Ny datasletter, som sletter værge-information for elever som er fyldt 18 år.
Stamdata, Dataslet, Elev-fravær: Ny datasletter, som sletter fraværsregistreringer på aktiviteter mere end 10 år gamle.
Fakturering: Felterne Arbejdsadresse P-nr og Arbejdsadresse CVR-nr bruges igen til at bestemme betaler, ligesom før version 18.109.
18.109

22/1-2021

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning fuldtid: Person kolonnen viste ikke læreres navne.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, Manuelt bevise, EUD Grundforløb: Kan bestemme xprsuddannelsen for elevforløbet "Inaktivt".
Felt Rettet, Samlet årsopgørelse: Sideskift virker nu ved udskrift af alle årsopgørelser.
Fejl rettet, Ungedatabasen: Ved tryk på Dan hændelser og de andre knapper, blev hændelseslisten ikke genopfrisket.
Fakturering: Pris-kolonnen har nu blot overskrift "Beløb" isf. "Beløb (DKK ex moms)".
Fakturering: Felterne Arbejdsadresse P-nr og Arbejdsadresse CVR-nr bruges nu aldrig til at bestemme betaler.
Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabasen: Der blev ikke altid beregnet korrekt forløbsstatus for EUD-GF-elever, og følgeligt blev der ikke lavet korrekte hændelser.
18.108

18/1-2021

Stamdata, AMU, Efteruddannelse.dk: Hvis et hold markeres til ikke længere at skulle være indberettet til efteruddannelse.dk, så kan sletningen nu gennemføres. Alle tilstededage og tilmeldinger slettes først.
Stamdata, Dataslet, Lærerlogon: Ny datasletter, som sletter logon (password) for lærere 30 dage efter fratrædelsesdato.
Fejl rettet, Adgangsrettigheder, Lærere: Adgangsrettigheder fanen kan nu vise lærere data.
Fakturering: Til brug for AMU-fakturering kan man nu oprette "kontosæt" og derved automatisere kontostrengsudledning.
18.107

15/1-2021

Stamdata, Elevplan: Da STIL elevplan ikke længere bruges, så er en masse skærmbilleder, felter og funktionalitet fjernet.
18.106

15/1-2021

Fejl rettet, Fakturering, AMU: Tilmeldinger med rekvirent UVM brugte afdelingens konto for ISB, og ikke den for UVM.
18.105

12/1-2021

Fejl rettet: Fejlsiden kom ofte.
18.104

12/1-2021

Ungedatabase: Der kan nu laves frafaldstruet-hændelse for elever, der har flere uafsluttede forløb.
18.103

11/1-2021

Ingen versionsnoter.
18.102

08/1-2021

Ingen versionsnoter.
18.101

07/1-2021

Fejl rettet, Stamdata, Rapportering, Ansøger: Ansøgerdatakilden kunne fejle på gamle skoleår.
Stamdata, Fakturering: AMU-fakturering for rekvirenttype ISB udspecificeres nu ligesom for ledige.
Stamdata, Fakturering: AMU-fakturering med betaler sat til "Ingen afgift" foreslår nu eleven som betaler, eller cvr-nummeret på tilmeldingen, hvis en sådan er angivet.
Stamdata, Fakturering: AMU-fakturering med betaler sat til "Selvbetaler" foreslår nu tilmeldingens cvr-nummer som betaler, hvis en sådan er angivet.
Stamdata, EUD statistik: STIL afviste indberetninger hvor der var angivet at en ansøger har været/skal til optagelsesprøve i dansk/matematik, men hvor der endnu ikke var registreret resultat. Nu indberettes der ikke optagelsesprøve, hvis der ikke foreligger et resultat.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, rediger, Tilmelding: Varighed og Holdelement periode kommer nu, når bruger tilføj faget til elever.
Stamdata, Fakturering: Samlede fakturaer samler nu ikke tilmeldinger med forskellige kunde-ordre-numre eller kunde-person-ref..
Samlede fakturaer samler nu ikke tilmeldinger med forskellige kunde-ordre-numre eller kunde-person-ref..
Stamdata, Fakturering: Søgning efter debitor kunne give fejlsiden.
18.100

29/12-2020

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU Enkelfag: AMU Enkeltfags rækker Tidligere importeret ikke længere opdateret efter import af ny fil til Aktivitetindberetning.

 

 

Tidligere versioner