Hjælp 
Onsdag (23/1) i uge 4
Frivillig billedkunst/CAS art 13.45-16.30
STX orienteringsaften, 19.30-21.30
Sal optaget
Modul Tidspunkt Aktivitet Note
1. modul
8:00 - 9:40
1m DAUW​135
Litterær analyse. Først skal I vise at I har styr på de forskellige typer af metaforer og kan adskille dem fra et symbol. Derefter begyndende analyse af novellen, "Kødet". Adgangsbillet til modulet er novellen i papirform med nogle understregninger og markeringer i - jf.lektiespørgsmålene. Ingen blanke noveller - og skriv også i Elevfeedback -jf. lektienoten.
1c klNE​042
Flyttes til et senere tidspunkt
1ij daASBL​142
Excess module
1ij daBAW​139
Excess module
1wyz muAK​MUSIK 1 øverum 1 øverum 2 øverum 3 øverum 4 øverum 5 øverum 6
Lidt om mini-testen i næste uge. Noder i G-nøglen Rytmer (taktslag, 8. del, 4. del, halvnode, helnode, pauser) Opbygning af dur akkord og mol akkord. Opbygningen af dur-skala. Groove, Ostinat, Lift, Vers, Omkvæd, Gimmick. Aflæse dur/mol skala ud fra fortegn i kvintcirklen.
1x MAKK​142
2g Bi/2SF​007 - Blod og blodtryk
Måling af hæmatokritværdi og blodtryk, kolesteroltal Vi gennemgår journalen respiration og stofskifte I har skrevet i det virtuelle modul samt måling af kondital
2g eøLh​133
Start på tema om organisation og ledelse. Bemærk onsdag 6.februar og 30.marts besøg udefra.
2g3g bkCB Si​002 004
2g3g drLB​050
2i biHL 2i biSLJa​022
Cancelled due to surplus of modules
2i biSLJa​022
2z HIJH​026
3i hiHL 3i hiSLTK​120
SLs : you may wish to participate since we'll work on paper 1 related revision.
2z HIJH​026 - 2. verdenskrig mål og midler
2. modul
9:55 - 11:35
1bm idMH​IDP
NBNB: SALEN OPTAGET SALEN OPTAGET
1d HISK​118 141 - Øve projektfremlæggelse.
Vi mødes i lokale 141. Testen er rykket til efter vinterferien
2c MULB​MUSIK 1
skemaændring
2d MeSoe​001 005
2i enAHLAM​145 - Away from School
2t BINi
2u HIJO​001 - Borgerkrigen - strategierne
Vi skal se filmen Lincoln
3c HISu​006
skemaændring
3i biHLJa​007
11.1 Antibody production and vaccination (AHL)
3u BkCB Si​002
skemaændring
3u DrNK​050
skemaændring
3z reJD KSc​132 nyt
3. modul
12:05 - 13:45
1b klHC​044
1e MePO Ra​001 005
1z idLR​040 042 044 150 152
NBNB: SALEN OPTAGET William viser sin performance på loftet så vi mødes der når modulet starter. Herefter parrer jeg grupperne og skal i vise hinanden hvor langt i er kommet og hvad jeres tanker er indtil nu og I skal herefter give feedback og inspiration til hinanden. Det kan være på følgende: 1) Det musiske - måske kommer i i tanke om noget fedt musik de kan bruge eller en fed bevægelse de kan tilføje koreografien. Eller en bestemt stemning musikken sætter som minder jer om en bevægelse. 2) Helt konkrete bevægelser som kan gøres mere spændende ved at bruge BESS konceptet (planer, tid, kraft, rum og krop) 3) Nye idéer til simple bevægelser som gruppen kan bruge i deres koreografi 4) inspiration til hvordan man nemmest får udviklet en sekvens. Del jeres erfaringer!
2a HIEP​132 nyt
2b EnCR​061 - American Ways
1. READING module "The Bluest Eye"
3g ReNC​006 143 hj - Kristendom // Islam
Individuelle fremlæggelser Fremlæggelserne er i 143. I morgen formiddag ligger jeg en plan for rækkefølgen op. Den kommer jeg også ned i lokale 006 med lige inden modulet starter. Når i ikke er inde og fremlægge skal I starte med at læse om islam som er vores næste emne. Det kan I gøre i lokale 006.
1e HISoe​017
Maja, Mathilde og Mie fremlægger. Viking (17-23)
2i keSLCa​007
4. modul
13:55 - 15:35
1m klUW​145
Et par korte punkter. Hvad siger I derudover til brætspilshygge? Hvem medbringer nogle brætspil? Jeg kan medbringe Dixit og Codenames. Ulla
3g KeKL​010 - ØV ethanol i vin
3y HIJO​006 - Islamisk terror og Afganistan
1x saAD​122
3i spABSLIA​120
El individuo y la sociedad: La educación y el trabajo Quiz de vocabulario: La educación CL - La educación y el trabajo Descripción de imágenes
3km SPDS​115
Moduloverskud
2t idPD​150 152 MULTIHAL - Crossfit 5
Info om idræt på b-niveau Herefter arbejde på jeres WOD's
5. modul
15:40 - 17:20
2u ngSK​026
Genereret Onsdag 23/01-2019 kl. 01:43