Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e)
Hold 2017 HI/a (1a HI, 2a HI, 3a HI)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Danmark 1940-1960
Titel 2 Flodkulturer - Egypten
Titel 3 DHO - Danmark 1970-1990
Titel 4 Opdagelserne og kolonisering
Titel 5 Verdensbilleder
Titel 6 Turboforløb om Grønland
Titel 7 renæssance og reformation
Titel 8 Kina 1 - Det gamle Kina
Titel 9 Totalitarisme
Titel 10 Totalitarisme Case Spanien og Kina
Titel 11 England Industrialisering og kolonisering
Titel 12 1. verdenskrig i imperialismens skygge
Titel 13 Den kolde Krig
Titel 14 Afkolonisering og "nation building"
Titel 15 Hvad er krig? Moderne konflikter
Titel 16 Krigens historie

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 3 DHO - Danmark 1970-1990

Viden om Danmark 1970-1990.
Fokus på 3 emner: Ungdomskultur/subkultur, kvindefrigørelse, politik under Den Kolde Krig.

Hvordan skriver man en DHO? -  Formalia og indhold
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Opdagelserne og kolonisering

Opdagelserne.

Europæernes opfattelse af "de andre"
Hvorfor Europa?
Hvilke lande ekspanderede? Hvordan? og hvorfor?

Trekantshandlen. Slaveri. Afsluttes med alternativ årsprøve.

Materiale: Verden før 1914. s. 157-
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Verdensbilleder

Verdensbilleder i Middelalderen og Renæssancen
Fag: religion og historie

FF3 Faglige mål: Eleven skal….
– Prøve at lave sin egen problemformulering.
– besvare en stillet opgaveformulering, således at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen
– I fællesskab at planlægge og gennemføre en undersøgelse af videnskab i renæssancen med anvendelse af viden, kundskaber og metoder fra indgående fag
– demonstrere faglig indsigt og fordybelse i religion og historie
– anvende metoder og begreber fra religion og historie
– udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale fra FF3 ressourcerummet
– kunne forklare hvordan man bruger metode i religion og historie med udgangspunkt i konkrete eksempler i en eller flere tekster.
– udarbejde en minisynopsis bestående af problemformulering, metode- og materialeafsnit, konklusion og litteraturliste
– mundtligt formidle et fagligt arbejde og de væsentligste konklusioner samt indgå i en faglig dialog herom.


Produkt:
A. Minisynopsis. 1-1½ side. Den skal indeholde: Problemformulering, Metode og materialeafsnit (Hvordan er du nået frem til din konklusion – hvad har du analyseret og hvordan), konklusion, litteraturliste. Afleveres d. 26. september kl. 15.30.
B. Prøve i grupper. Fremlæggelse 10 minutter. Herefter følger en samtale med fokus på faglige metoder og begreber ud fra tekstbaserede eksempler – grupperne medbringer centralt materiale til prøven. Gerne med understregninger eller lignende. Alle gruppemedlemmer skal deltage på lige fod i præsentationen og den efterfølgende samtale.
Tiden for prøven er for spanskelever med gæster d. 2. oktober og for resten af klassen d. 4 oktober

Bedømmelse: Bestået/ikke bestået + fremadrettet udtalelse (forskellige gruppemedlemmer kan få forskellig bedømmelse)

Metode og teori:
Historie:
Kildekritik af tekster og billeder. Herunder, hvad du får ud af at bruge kildekritik. Brug Fra fortid til historie.
Religion:
Metoder: Emic/etic (at se religionen hhv. indefra og udefra) samt religionfænomenologisk/komparativ metode.
Teorier: Ninian Smarts 7-dimentionsmodel samt Van Genneps 3-fasemodes over overgangsritualer

Materiale:
Bryld, Carl-Johan: Verden før 1914. kapitel 3 og 5. Systime 2010
Capra, Fritjof: Leonardo da Vinci. Informations Forlag 2007
Clausen, Flemming et al: skabt til at skabe. Aschehoug 2001
Hassing, Anders og Vollmond, Christian: Fra Fortid til historie. S 34-51
Evt. uddrag fra http://www.gutenberg.org/ebooks/author/1629
Bibelen: Skabelsesberetningen (1. Mos. kap 1-3), De Ti Bud (2. Mos. kap. 19-20) samt Jesu Bjergprædiken (Matt. kap. 5-7).
Bellinge Kirke: Kalkmaleri, Den Sidste Nadver
Leonardo da Vinci: Vægmaleri, Den Sidste Nadver

Desuden
BBC - Leonardo da Vincis maskiner 1 og 2. DR 2005. via www.mitcfu.dk + Unilogin
BBC – Ud i lyset. DR 2012 fra 0:42 og ff via www.mitcfu.dk + Unilogin
BBC/Bartlett, Robert: Inside the medieval mind – knowledge. BBC 2008 DRK 2010. Set i modul. Kan ses uden undertekster her: https://topdocumentaryfilms.com/inside-the-medieval-mind/ eller her: http://www.veoh.com/watch/v186754194xEzrB96

Grupperne er dannet på baggrund af studietur, fordi nogle spanskelever får besøg fra Spanien d. 3. oktober og derfor er fokuseret på andet end alm. skole.

Fremlæggelse tirsdag d. 2. oktober:
12.00 Frederikke, Christina, Naomi, Amaan
12.30 Arisha, Freja, Ida Marie, Martin
13.00 Christine, Parmis, Yakup, Laurits

Fremlæggelse torsdag d. 4. oktober
8.00 Suzan, Villads, Mohamed, Shamhaad
8.30 Asger, Liva, Sara, Keung
9.00 Caroline, Lasse , Nina, Søren
9.30 Frederik, Mette, Simon, Andrea
10.15 Tina, Victor Piper, Thilde, Victor M
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 renæssance og reformation

Afrunding af FF3 forløb om verdensbilleder.

Materiale: Bryld: Verden før 1914 kapitel 5 renæssance og reformation 1400-1648
Kapur, Shekhar: Elizabeth. Polygram 1998

Videnskab:
geocentrisk vs. heliocentrisk verdensbillede
observation og empiri

Tro: reformation og modreformation
Magt: Magtkampe i og mellem nationer.
Case: England - Elizabeth 1
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 England Industrialisering og kolonisering

England. kolonisering, industrialisering og kolonisering

Hvilke konsekvenser fik koloniseringen af Nordamerika?
Herunder behandling af den oprindelige befolkning, trekantshandel og slaveri.

Enevælde og oplysning.
Den særlige engelske samfundsmodel.
Hvad var enevældigt monarki?

Oplysningstiden. Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, menneskerettigheder

Hvorfor opstod den industrielle revolution i England?
Hvilken konsekvenser fik den industrille revolution for arbejdskraften i England?
Hvad er økonomisk liberalisme?
Hvordan bredte den Industrielle revolution sig? Hvor gik det hurtigere i nogle lande frem for andre?


I uge 37 af forløbet besøger klassen Manchester, Liverpool og det omkringliggende landskab. med fokus på kolonisering, industrialisering og imperialisme.

Materiale: Carl Johan Bryld: Verden før 1914 Kapitel 6 s. 172-178
Materiale:  Carl Johan Bryld: Verden før 1914 kapitel 7 s. 181-202
Materiale: Carl Johan Bryld: Verden før 1914 kapitel 9 s. 241-280Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 1. verdenskrig i imperialismens skygge

Materiale:
Carl-Johan Bryld: Verden efter 1914. s. 9-56

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Den kolde Krig

Fokus:
Overblik over perioden.
Forståelse af de ideologiske modsætninger. inkl. fjendebilleder
Enkelte begivenheder: Brugen af de første atomvåben, Sovjets adgang til atomvåben, Våbenkapløb, Cubakrisen, afspænding og afslutning, Danmarks rolle under Den Kolde Krig
Tolkning af Den Kolde Krig, traditionalister og revisionister.


Materiale:
Carl Johan Bryld: Verden efter 1914: s. 59, 74-78, 121, 133-136, 149-180,

Atomic Café, 1982: https://www.youtube.com/watch?v=lF0r1OdDIME Her kan du baggrund om dokumentaren: https://www.imdb.com/title/tt0083590/ Her kan du se et transcript af dokumentaren: https://meigakuglobalchallenges.wordpress.com/2012/09/14/atomic-cafe-transcript-part-i/, og anden del her: https://meigakuglobalchallenges.wordpress.com/2012/10/24/atomic-cafe-transcript-part-ii/ og tredje del: https://keioglobalchallenges.wordpress.com/2012/10/30/atomic-cafe-transcript-part-iii/

Eyewitness BBC, 2017: Hiroshima - dropping the bomb. https://www.youtube.com/watch?v=3wxWNAM8Cso

Propagandaposter: http://sixlegswilltravel.com/propaganda-poster/

Hvad er FN: https://unric.org/da/information-om-fn/

Dokumentar med udgangspunkt i interviews med Robert S McNamara: The Fog of War, 2010. https://www.imdb.com/title/tt0317910/ med tilhørende transcript: http://www.errolmorris.com/film/fow_transcript.html kan ses på www.mitcfu.dk

Dansk pjece, Hvis krigen kommer, forord og side 4: https://www.reganvest.dk/hvis_krigen_kommer.pdf information om pjecen: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/uddrag-fra-pjecen-hvis-krigen-kommer-fra-statsministeriet-1962/

Aksel Larsens tale mod dansk deltagelse i Marshallplanen: http://www.his2rie.dk/kildetekster/danmark-under-den-kolde-krig/kildetekst-2/

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Afkolonisering og "nation building"

Udgangspunkt i Bryld: Verden efter 1914
Cases: Indien og Vietnam

Francis Ford Coppola: Apocalypse Now.
The Fog of war. Robert Strange McNamara

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer