Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e)
Hold 2017 HI/e (1e HI, 2e HI, 3e HI)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Familien i historien - den danske velfærdsstat
Titel 2 Fra Danmarks tilblivelse til enevældens ...EKSAMEN
Titel 3 Industrialisering i Danmark - optakt DHO EKSAMEN
Titel 4 Renæssance og opdagelsesrejser - EKSAMEN
Titel 5 Imperialisme og afkolonisering - EKSAMEN
Titel 6 Europa - fra ide til europæisk samarbejde EKSAMEN
Titel 7 Politik og valgkamp i Romerriget - Eksamen
Titel 8 USA: historie, identitet og borgerkrig EKSAMEN
Titel 9 Kina efter 1945 - EKSAMEN
Titel 10 Danmark i det 20.-21. århundrede EKSAMEN
Titel 11 Kronologi og opsamling

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Familien i historien - den danske velfærdsstat

Eleverne skal i dette forløb er at afdække deres egen families historie. De skal producere en beretning, som forelægges for klassen. Samtidig med dette vil vi se på, hvordan familie og samfund har udviklet sig siden 1945 i Danmark og til dels i verden.

Kernestof:
1914-1989: Kampen om det gode samfund: Velfærdsstaten
1989-i dag: Det globale samfund: Danmarks internationale placering
Familieliv i Danmark: s. 95-118

Evt klip
Velfærd på afbetaling: https://www.dr.dk/undervisning/historie/den-danske-velfaerdsstat#!/01:34
Nye boligområder: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/voksende-byer-del-2-gellerupvisionen/?no_cache=1&cHash=d9f35048045a944ba887a2528dc99e85
Højkonjunkturen: http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/kold-krig-og-velfaerdsstat-1945-1973/hoejkonjunkturen-1958-73/
Jordskredsvalget http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/jordskredsvalget-i-1973/?no_cache=1&cHash=81c61d210a7530f19e80e6a9d471c29b

Faglige mål:
– reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende
– indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden

SIDETAL ca 60
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Modul d. 23.11 23-11-2017
Valgnyhed 20-12-2017
Familien i historien - opsamling 03-01-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Fra Danmarks tilblivelse til enevældens ...EKSAMEN

Forløb med fokus styreformer og samfundsopbygning i
-Vikingetid
-Middelalder
-Renæssancen
-Enevældens indførelse

Formidlingsprojekt som afslutning forløbet

I skal I grupper (bordene) lave et produkt, som formidler Danmarkshistorien fra Danmarks tilblivelse (ca. 965) til moderne statsdannelse (1660).

Målgruppen: Elever på Nørre gymnasium – de skal synes, at det er interessant!
Dvs. de ikke nødvendigvis ved meget om perioden


Produkt: I kan vælge mellem følgende
- en informationsvideo eller et radioindslag – 5-7 min
- en artikel til skolebladet
- en hjemmeside
- en udstilling (fx med divs billeder og genstande)
- et spil
- et rollespil

Krav til indhold:
I skal arbejde historiefagligt
I skal udvælge nogle begivenheder, som I dykker ned i - min 4
I skal inddrage kildemateriale – min 4 originaltekster og 4 billeder/ eller andet materiale
I skal forholde jer til, hvad kilderne kan bruges til (og hvad de ikke kan bruges til)
I skal inddrage viden om samfundsopbygning og styreform
Alle gruppens medlemmer deltager aktivt i produkt/ præsentation

Der skal være en introduktion og en afrunding (også hvis I laver en udstilling)
I skal udarbejde en materialeliste

I må gerne lade jer inspirere af ”Historien om Danmark” eller andet, som vi har brugt i undervisningen.

SIDETAL ca 70
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
LES i historie 10-01-2018
Formidlingsprojekt 21-03-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Industrialisering i Danmark - optakt DHO EKSAMEN

Kort intro til perioden 1870 til 1920’erne i Danmark
- Industrialisering
- Politiske partier
- Landbrugssamfund >< industrisamfund
- Urbanisering og storbyen
- Fremskridtstro omkring år 1900

FF2 og DHO
At dyrke storbyen og den nye teknologi – fart, mulighed og æstetik
Historie:
•Forskellige syn på fremtiden i starten af 1900 tallet
Dansk:
•Den danske udgave af futurisme

DHO faglige mål
I det faglige samspil og i arbejdsprocessen med opgaven har fagene særligt fokus på:
•Historiefagets identitet og metoder og danskfagets identitet og metoder.
•Tekstlæsning i en historisk sammenhæng.
•Elevernes evne til kritisk og reflekteret at finde, udvælge, anvende og vurdere forskelligartet materiale – med vejledning.
•(Fx kan lærerne lave et ressourcerum hvorfra eleverne skal vælge relevante kilder. Desuden kan eleverne finde en ekstra tekst selv fx i forbindelse med søgemodulet med Susanne).
•Faglig formidling, dvs. skriftlig opgave og mundtlig fremlæggelse.
•Faglig skrivning, herunder anvendelse af citater, henvisninger, figurer, illustrationer mv.


SIDETAL ca. 30
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
kildearbejde fra modul 02-05-2018
Kildekrtisk analyse 16.5 16-05-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Renæssance og opdagelsesrejser - EKSAMEN

Forløb med fokus på
- Renæssancen, europæisk kultur og videnskab i perioden 1400-1600
- Nye verdensbilleder
- Kulturmødet i forbindelse med de første Opdagelsesrejserne
- Menneskesyn og religion i Europa, blandt de opdagelsesrejsende og hos de fremmede kulturer
- Konsekvenser for Europa, Afrika og Amerika

Kernestof:
• Hovedlinjer i Europas historie fra 1400-1700
• Kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie.
• Globalisering

SIDETAL ca. 70
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Feedback på s. 172-178 03-10-2018
Opsamling på Renæssance og opdagelser - kilder 12-10-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Imperialisme og afkolonisering - EKSAMEN

Et forløb med fokus på
Kernestof:
Imperialismen
Afkolonisering
Materiale:
Fokus 2: Fra oplysningstid til imperialisme
Eleverne har i forbindelse med forløbet arbejdet med små selvvalgte projekter, som de har fremlagt for klassen.
Emner – Imperialismen set fra
England, Frankrig, Tyskland
Indien, Afrika, Kina, Mellemøsten

FOKUSPUNKTER:
Eleverne kan efter forløbet:
- analysere samspil mellem mennesker, natur og samfund
- bearbejde forskelligartet materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien

SIDETAL ca 60
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Europa - fra ide til europæisk samarbejde EKSAMEN

Forløb - optakt til studietur til Bruxelles

Der er i forløbet fokus på
- En fælles europæisk historie
- EF fra ide til institution
- Udviklinge af det Europæiske samarbejde fra Romtraktaten til i dag
- Fortalere og modstandere af samarbejde i DK og andre Europæiske lande
- Brexit - processen og foventede konsekvenser.

Studietur til Bruxelles (samarbejde ml historie, samfundsfag og engelsk)

SIDETAL ca. 70 (inklusiv divs besøg i Bruxelles)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Politik og valgkamp i Romerriget - Eksamen

Politik og valgkamp i Romerriget
med perspektivering til politik i dag

Forløb med fokus på
- det antikke samfund og de politiske institutioner
- republikkens institutioner og embedsposter
- overgang fra republik til kejserdømme (årsag og konsekvens)
- Kejserdømmets legitimitet og propaganda

Eleverne kan efter forløbet:
-redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Roms historie fra Republik til Kejserdømme
-reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
-formulere historiske problemstillinger og relatere disse til elevernes egen tid

Kernestof:
Forskellige styreformer og samfundsorganiseringer

Fagligt samarbejde
Forløbet trækker på samfundsfag A forløb om Folketingsvalget 2019 og Oldtidskundskab forløb om …

Materiale:
Bryld: Verden før 1914 (Systime 2008-2011) + hjemmeside
Rome (HBO-serie) sæson 2: afsnit 1 + 5 + 6 (uddrag)
Allan Christensen: Demokratiets kultur (Columbus 1993)

SIDETAL ca 35
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
August - gruppearbejde 13-09-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 USA: historie, identitet og borgerkrig EKSAMEN

Formål: Eleverne har i forløbet lært at:
- dokumenterer viden om udviklingen i USA i perioden 1776-til i dag med særlig vægt på borgerkrigen
- analysere samspillet mellem mennesker, naturgrundlag og samfund i USA fra uafhængigheden til og med borgerkrigen
- forklare samfundsmæssige forandringer i USA fra 1776- i dag med særlig vægt på tiden omkring borgerkrigen.  
Indhold: Det amerikanske samfund fra uafhængighed til i dag, med særlig vægt på borgerkrigen.
Uafhængighederklaringen: hvem, hvordan, hvorfor
Årsager til borgerkrigen – forskellige fortolkninger
Slavesystemet og borgerkrigen set fra slaverne
Uafhængighedserklæringen og borgerkrigens betydning for am. selvforståelse
Materiale: Niels Bjerre-Poulsen: USA – historie og identitet
Hemmersam og Grubb: Slaveriet og den amerikanske borgerkrig (Gyldendal 2002)
Musik: Gospel
Film: Birth of a Nation, Borte med blæsten, Ærens mark

SIDETAL ca. 55
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Kina efter 1945 - EKSAMEN

Forløbsplan: Kina
Kina indtager en mere og mere dominerende rolle i verden, og forløbet søger derfor at give viden om Kinas historie – primært fra 1949 til i dag – og indsigt i, hvad der kendetegner landet.
Vi tager udgangspunkt i aktuelle begivenheder og konflikter, hvor Kina spiller en central rolle og kigger derefter tilbage for at få forståelse for landets udvikling i løbet af de sidste ca. 100 år. I et lærerforedrag gives et overblik over Kinas historie fra ca. midt 1800-tallet til etableringen af det kommunistiske Kina i 1949. Derefter arbejder eleverne med centrale problemstillinger i arbejdet med at få kendskab til Kina:   
- Hvilket styre etablerer Kinas Kommunistiske Parti (KKP)?
- Hvilke centrale kampagner igangsætter KKP, med hvilke formål og hvilke resultater?
- Hvordan er livet i Kina, og hvordan udvikler det sig fra 1949 til i dag?
- Hvilken slags leder var Mao og hvordan vurderes han i samtiden og eftertiden?
- Hvad dækker betegnelsen ”socialistisk markedsøkonomi” over?
- Hvad kendetegner forholdet mellem Kina og verden, og hvordan udvikler dette forhold sig?
- Hvordan kan vi forstå de seneste års udvikling af Kinas rolle i verdensøkonomien og -politikken?
- Bliver Kina demokratisk?

Kernestof:
• Forandringer i levevilkår, teknologi og produktion
• Forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
• Nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
• Politiske og sociale revolutioner
• Demokrati og menneskerettigheder
• Politiske ideologier og ideologiernes kamp
• Globalisering

Bemærk liste over centrale personer på s. 196 ff. Oversigt over ledere: http://www.kina-historie.dk/kinas-ledere.asp Nuværende: Xi Jinping (2013- )

SIDETAL ca. 65
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Danmark i det 20.-21. århundrede EKSAMEN

- fokus på perioden efter 1945:
Forløb med fokus på udviklingen økonomiske, politisk og socialt i Danmark efter 1945.
Der bruges 3 moduler på intro af forløb og de involverede emner, 2 moduler til at arbejde i grupper og 5 moduler til fremlæggelse. Dvs. alle grupper har 1 modul til at fremlægge/ undervise i. Eleverne vælger selv materiale, specifikt indhold og lektier til jeres time (max 8 siders lektier)

Kernestof:
Industrisamfundet - udvikling og forandring
Velfærdsstaten
Demokrati, menneskerettigheder og ligestilling
Danmarks internationale placering
Nationale, regionale og globale konflikter

Projektarbejde og undervisning ved eleverne
1. Industrisamfundets - arbejdsmarked og produktionsformer i DK - fokus på tiden efter 1945
Isak, Rasmus S, Marius, Therese, Rasmus L
2. Velfærdsstaten – opståen, udvikling, krise og fremtid
Fisnike, Vina, Asma, Amanda og Josefine
3. Demokrati, menneskerettigheder og ligestilling – (Kvinders stemmeret), ungdomsoprør, Kvindekamp …
Rosa, Sigrid, Sarah, Sofie, Aksel F
4. Danmarks internationale placering i det 20 årh - fokus på tiden efter 1945, inklusiv. FN, NATO og EU.
Mathias, Yahye, Tobias, Omar, Benjamin
5. Nationale, regionale og globale konflikter – Danmarks forsvarspolitisk siden 1989
Emma, Jamsin og Nina, Davy og Aksel K
Krav til gruppearbejdet
Noter til uddeling i klassen
Kort introduktion af emne via Powerpoint eller med udleveret noteark.
Evt. arbejdsopgaver til klassen, (gruppearbejde, klassediskussion eller andet)
Opsamling af de vigtigste pointer, evt. via noteark. vigtigt, da forløbet er eksamensstof.

Der skal indgå forskelligartet materiale. Grundbog, kilder, billeder, tv/ radio eller andet.

Materiale, som kan bruges:

Fokus 3: Fra verdenskrig til velfærd (Gyldendal 2008) kap 2, 5 og 6
Peter Frederiksen mfl.: Grundbog til Danmarkshistorien (systime 200)

https://danmarkshistorien.dkSIDETAL ca. 55
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer