Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e)
Hold 2017 HI/m (1m HI, 2m HI, 3m HI)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Hvad er historie?
Titel 2 Verden 1914 og Første verdenskrig
Titel 3 Krisen i 1930erne
Titel 4 Anden verdenskrig og filmpropagandaen
Titel 5 Vikingetid-middelalder: Skandinavien 700-1100
Titel 6 De Græske Bystater og den antikke arv
Titel 7 Enevælde, oplysning og revolutioner
Titel 8 Danmark og velfærdsstaten
Titel 9 Afghanistan i dansk og internationalt perspektiv
Titel 10 Kronologi

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Verden 1914 og Første verdenskrig

Vi arbejder med tiden omkring og op til 1914, samt Første verdenskrig inkl. fredsslutningen i Versailles 1919. Herunder imperialisme. Til sidst arbejder med kildeøvelser.

Desuden arbejder vi med dansk perspektiv:
Vi arbejder med DK 1899-1920 som optakt til DHO, der dækker samme periode. Herunder arbejder vi med problemformulering fra historiefagets side.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Vikingetid-middelalder: Skandinavien 700-1100

I løbet af dette forløb vil I stifte bekendtskab med Skandinavien i perioden 700-1100. Store dele af denne periode er populært kendt som vikingetiden, og i løbet af forløbet skal vi forsøge at forstå denne perioden og dens efterliv. Vi skal arbejde med kristningen af Norden, skandinavernes forhold til deres naboer mod syd, øst og vest – samt arbejde med samfund, kultur, historieskrivning og erindringshistorie. Forløbet vil også træne jer i at have overblik og i at strukturere, da I med tiden skal kunne argumentere ud fra summen af den samlede gennemgåede kildemængde.
Hændelser og centrale personer fra det der i dag er Danmark vil indtage en central plads i forløbet. Især Jellingedynastiet (Gorm den Gamle, Harald Blåtand, m.fl).

Kilder: Forløbet vil være teksttungt, og vil benyttet et bredt udsnit af de kilder som er blevet os overleveret: Primært Saxos Gesta Danorum, Adam af Bremen og Sven Aggesøn. Derudover vil der indgå kilder fra krøniker, årbøger, rejseskildringer, arkæologi m.m.  

Metoder og teori: Vi arbejder videre med kildekritik og det funktionelle kildebegreb. Derudover skal vi arbejde med erindringshistorie.

Perspektivering: Debatten mellem Jim Lyngvild, Nationalmuseet og Jacob Seerup i forbindelse med etableringen af den nye vikingeudstilling på nationalmuseet (efteråret / vinteren 2018). Tv-serien 'Vikings'.

Litteratur (kilder):
Saxo: Danmarks Historie (Peter Zeeberg, 2000).
- Sven Aggesøn: Historiske Skrifter (Gertz 1916).
- Roskildekrøniken (Gelting, 2. udgave 2002).
- Adan af Bremen: De Hamburgske Ærkebispers Historie og Nordens Beskrivelse (Carsten Henrichsen, 1968)
- Widukinds Sakserkrønike (I.P. Jacobsen 1910)
- Ibn Fadlan (Søren Sørensen: De russisk-nordiske forhold i vikingetiden 1973, s. 68-76).
- Ibn Rustah (Jørgen Bjernum: Kilder til vikingetidens historie.)
- Årbøgerne fra St. Bertin i Frankrig (Albrechtsen, Erling: Vikingerne i Franken 1976, s.23ff.)
- Jellingemonumentet
- Udgravningen ved Tissø, Lejre, Uppsala, Jellinge, m.fl.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Vinkler på vikingetiden 29-03-2019
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Overskue og strukturere
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 6 De Græske Bystater og den antikke arv

Forløbet har fokus på flere aspekter af det antikke, klassiske samfund mellem 480-323 før vores tidsregning. Geografisk er forløbet afgrænset til landskaberne omkring Attika og Peloponnes.  
Tematisk vil forløbet have fokus på:
- Forholdet mellem køn, krop og seksualitet.
- Demokratiet i Athen og den samtidige demokratikritik.
- Borgerskab, borgerpligt og borgerrettigheder.

Forløbet vil også introducere eleverne for begrebshistorie - som teori og analysemodel.  

Forløbet vil have fokus på, at eleverne lærer om antikken gennem en autoptisk deduktiv læsning af en lang række repræsentative kilder. Suppleret med grundbogsmateriale og korte lærerpræsentationer af centrale begivenheder, begreber og personer.

Grundbog:

Kilder:
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Enevælde, oplysning og revolutioner

Vi ser på fransk enevælde, det engelske konstitutionelle monarki, oplysningstanker, revolutioner, revolutions- og Napoleonskrige, Wienerkongressen i Europa i perioden ca. 1650-1848/9.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Danmark og velfærdsstaten

Vi arbejder med Danmark efter 1945 med fokus på velfærdsstaten.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Afghanistan i dansk og internationalt perspektiv

Afghanistan i internationalt perspektiv og Danmark i krig. Vi arbejder med Danmarks placering i verden med Afghanistan som eksempel. Herunder arbejder vi med dokumentarfilmen Khaja: Mit Afghanistan(2011), og har under tildigere forløb set Metz: Armadillo(2010)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer